Rozliczanie czasu pracy i diet kierowców w transporcie

C

02-11-2016

Zgodnie z kodeksem pracy każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Rejestr ten stanowi podstawę do obliczenia wysokości wynagrodzenia. W przypadku firmy transportowej prowadzenie wykazu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z prawa oraz ze specyfiki zawodu kierowcy, która bardzo często uniemożliwia dokładne ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.   Zarządzanie flotą samochodową wymaga od managerów m.in. monitorowania pojazdów służbowych, nadzorowania pracowników, a także śledzenia wszelkich zmian w przepisach dotyczących transportu drogowego. Dzięki rozwojowi technologii informatycznych opracowano systemy ułatwiające wykonywanie tych zadań. Dobranie odpowiednich narzędzi pomaga nie tylko usprawnić administrację firmą, ale także zaoszczędzić pieniądze.   Podobnie jest w przypadku rozliczania kierowców z przepracowanych godzin – rozwiązania technologiczne ograniczają do minimum formalności związane z tym procesem.   GPS ATRAX autorski system firmy TRONIK umożliwia monitorowanie czasu pracy i aktywność pracowników oraz dostarcza informacji o parametrach eksploatacyjnych pojazdów i maszyn. System daje możliwość sprawdzenia czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia oraz identyfikację konkretnych kierowców (imię i nazwisko). W pojazdach ciężarowych, oprócz wykorzystanego czasu pracy i odpoczynku jest także podgląd na czas pracy w ujęciu tygodniowym i dwutygodniowym.   Działanie urządzenia opiera się o lokalizację satelitarną – parametry eksploatacyjne przekazywane są z komputera pojazdu, tachografu czujników umieszczonych w obiekcie, komunikatora kierowcy do serwerów TRONIK, a następnie do aplikacji klienta. Dane potrzebne do prowadzenia ewidencji czasu pracy pobierane są z tachografu cyfrowego w formie plików DDD bez konieczności udziału kierowcy.Dzięki podłączeniu do tachografu cyfrowego spedytor ma podgląd na wykorzystany i dostępny czas pracy kierowców łącznie z jazdami wydłużonymi, dzięki czemu łatwiej może planować pracę. W przypadku rozbudowy systemu o komunikator KT3 również kierowca ma uproszczony podgląd na dostępny czas pracy bez konieczności sprawdzania danych w tachografie.   Pobieranie plików DDD odbywa się zarówno dla danych z karty kierowcy, jak również dla danych z pamięci tachografu. System „sam pilnuje” poboru danych, dzięki czemu znacznie oszczędza czas pracy z tym związany.   Automatyczne rozliczanie diet   Zgodnie z ustawami o czasie pracy kierowców oraz transporcie drogowym, a także rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracodawcy mają obowiązek wypłacać pracownikom diety oraz pozostałe koszty podróży.   W systemie TRONIK rozliczanie wspomnianych kosztów następuje automatycznie, zwalniając tym samym pracowników z ręcznego wypełniania formularzy. Jest to możliwe dzięki pobieraniu danych z tachografów cyfrowych, pomiarom parametrów eksploatacyjnych pojazdów oraz wprowadzeniu danych o wysokości diet uzależnionych od danego kraju oraz czasu pobytu. Ponadto każdy użytkownik ma możliwość dodania kolejnych zmiennych np. dodatek za jazdę nocą, dodatek weekendowy czy inne kwestie związane z indywidualną polityką wynagradzania kierowców. TRONIK zapewnia obszerne raporty, które zawierają rozliczenia danego pracownika w jednym miejscu. GPS ATRAX oblicza i generuje raporty uwzględniając stawki minimalnych płac w różnych państwach, a w przypadku zmian wysokości wynagrodzenia system jest aktualizowany w ciągu danego miesiąca.   Dla komfortu klienta system GPS ATRAX posiada funkcję umożliwiającą indywidualne dostosowanie terminu z którego będzie pobrany kurs waluty – takie rozwiązanie sprawdza się np. kiedy kierowca nie dotarł do biura w dniu, w którym powinien się rozliczyć.   Płace minimalne w sektorze transportu międzynarodowego   W ciągu ostatnich miesięcy wciąż powraca dyskusja na temat wprowadzenia płacy minimalnej przez niektóre kraje. Kilka państw Unii Europejskiej zdecydowało o wprowadzeniu przepisów określających najniższe stawki godzinowe dla kierowców delegowanych do wykonywania usług transportowych na terenie tych krajów. I tak od ubiegłego roku minimalne wynagrodzenie obowiązuje w Niemczech (8,50 euro), a od bieżącego roku we Francji (9,67 euro) oraz we Włoszech – tu stawka godzinowa zawodowych kierowców jest uzależniona od grup zaszeregowania wyodrębnionych na podstawie ładowności pojazdów. Zdaniem polskich przewoźników polityka ta ma na celu ograniczenie konkurencji polskich firm transportowych na zachodnich rynkach i jest w tym wiele racji.   Liczba zaostrzeń przepisów w branży transportowej w ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększyła, dlatego dobra organizacja pracy oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych mają znaczący wpływ na skuteczne zarządzanie firmą. Systemy monitorowania mogą pomóc w ograniczeniu formalności, automatyzacji procesów związanych z rozliczeniem czasu pracy oraz diet i tym samym zaoszczędzić czas pracodawcy oraz kierowcy.

monitoringZgodnie z kodeksem pracy każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Rejestr ten stanowi podstawę do obliczenia wysokości wynagrodzenia. W przypadku firmy transportowej prowadzenie wykazu wiąże się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z prawa oraz ze specyfiki zawodu kierowcy, która bardzo często uniemożliwia dokładne ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

Zarządzanie flotą samochodową wymaga od managerów m.in. monitorowania pojazdów służbowych, nadzorowania pracowników, a także śledzenia wszelkich zmian w przepisach dotyczących transportu drogowego. Dzięki rozwojowi technologii informatycznych opracowano systemy ułatwiające wykonywanie tych zadań. Dobranie odpowiednich narzędzi pomaga nie tylko usprawnić administrację firmą, ale także zaoszczędzić pieniądze.

 

Podobnie jest w przypadku rozliczania kierowców z przepracowanych godzin – rozwiązania technologiczne ograniczają do minimum formalności związane z tym procesem.

 

GPS ATRAX autorski system firmy TRONIK umożliwia monitorowanie czasu pracy i aktywność pracowników oraz dostarcza informacji o parametrach eksploatacyjnych pojazdów i maszyn. System daje możliwość sprawdzenia czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego dnia oraz identyfikację konkretnych kierowców (imię i nazwisko). W pojazdach ciężarowych, oprócz wykorzystanego czasu pracy i odpoczynku jest także podgląd na czas pracy w ujęciu tygodniowym i dwutygodniowym.

 

Działanie urządzenia opiera się o lokalizację satelitarną – parametry eksploatacyjne przekazywane są z komputera pojazdu, tachografu czujników umieszczonych w obiekcie, komunikatora kierowcy do serwerów TRONIK, a następnie do aplikacji klienta. Dane potrzebne do prowadzenia ewidencji czasu pracy pobierane są z tachografu cyfrowego w formie plików DDD bez konieczności udziału kierowcy.
Dzięki podłączeniu do tachografu cyfrowego spedytor ma podgląd na wykorzystany i dostępny czas pracy kierowców łącznie z jazdami wydłużonymi, dzięki czemu łatwiej może planować pracę. W przypadku rozbudowy systemu o komunikator KT3 również kierowca ma uproszczony podgląd na dostępny czas pracy bez konieczności sprawdzania danych w tachografie.

 

Pobieranie plików DDD odbywa się zarówno dla danych z karty kierowcy, jak również dla danych z pamięci tachografu. System „sam pilnuje” poboru danych, dzięki czemu znacznie oszczędza czas pracy z tym związany.

 

Automatyczne rozliczanie diet

 

Zgodnie z ustawami o czasie pracy kierowców oraz transporcie drogowym, a także rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracodawcy mają obowiązek wypłacać pracownikom diety oraz pozostałe koszty podróży.

 

W systemie TRONIK rozliczanie wspomnianych kosztów następuje automatycznie, zwalniając tym samym pracowników z ręcznego wypełniania formularzy. Jest to możliwe dzięki pobieraniu danych z tachografów cyfrowych, pomiarom parametrów eksploatacyjnych pojazdów oraz wprowadzeniu danych o wysokości diet uzależnionych od danego kraju oraz czasu pobytu. Ponadto każdy użytkownik ma możliwość dodania kolejnych zmiennych np. dodatek za jazdę nocą, dodatek weekendowy czy inne kwestie związane z indywidualną polityką wynagradzania kierowców. TRONIK zapewnia obszerne raporty, które zawierają rozliczenia danego pracownika w jednym miejscu.
GPS ATRAX oblicza i generuje raporty uwzględniając stawki minimalnych płac w różnych państwach, a w przypadku zmian wysokości wynagrodzenia system jest aktualizowany w ciągu danego miesiąca.

 

Dla komfortu klienta system GPS ATRAX posiada funkcję umożliwiającą indywidualne dostosowanie terminu z którego będzie pobrany kurs waluty – takie rozwiązanie sprawdza się np. kiedy kierowca nie dotarł do biura w dniu, w którym powinien się rozliczyć.

 

Płace minimalne w sektorze transportu międzynarodowego

 

W ciągu ostatnich miesięcy wciąż powraca dyskusja na temat wprowadzenia płacy minimalnej przez niektóre kraje. Kilka państw Unii Europejskiej zdecydowało o wprowadzeniu przepisów określających najniższe stawki godzinowe dla kierowców delegowanych do wykonywania usług transportowych na terenie tych krajów. I tak od ubiegłego roku minimalne wynagrodzenie obowiązuje w Niemczech (8,50 euro), a od bieżącego roku we Francji (9,67 euro) oraz we Włoszech – tu stawka godzinowa zawodowych kierowców jest uzależniona od grup zaszeregowania wyodrębnionych na podstawie ładowności pojazdów. Zdaniem polskich przewoźników polityka ta ma na celu ograniczenie konkurencji polskich firm transportowych na zachodnich rynkach i jest w tym wiele racji.

 

Liczba zaostrzeń przepisów w branży transportowej w ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększyła, dlatego dobra organizacja pracy oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych mają znaczący wpływ na skuteczne zarządzanie firmą. Systemy monitorowania mogą pomóc w ograniczeniu formalności, automatyzacji procesów związanych z rozliczeniem czasu pracy oraz diet i tym samym zaoszczędzić czas pracodawcy oraz kierowcy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C