Spółka zanotowała wzrost obrotów o 8,5%

C

05-02-2013

  Roczne skonsolidowane obroty spółki Norbert Dentressangle za rok 2012 wyniosły 3 880 mln euro, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu z obrotami ogłoszonymi w roku 2011. Wzrost wewnętrzny za cały rok 2012 jest stabilny. Poziom aktywności spółki w ostatnim kwartale był zadowalający. Obroty wzrosły o 4,6% w porównaniu z IV kwartałem 2011 r.         Obecnie 59% działalności firmy Norbert Dentressangle odbywa się poza Francją (w 2011 r. było to 55%). Na Wielką Brytanię - drugi pod względem wkładu w obroty grupy kraj - przypada dziś prawie 32% ogólnej sprzedaży.   Jeżeli chodzi o poszczególne piony: - pion transportu wykazał się odpornością, generując obroty w kwocie 2 038 mln euro (+3,7% w danych ogłoszonych, -1,7% przy stałym kursie wymiany i zakresie działalności); w roku obrotowym 2012 dynamika rozwoju działalności i wzrost udziału w rynku pozwoliły zniwelować skutki spadku wolumenu transakcji z niektórymi naszymi klientami; - pion logistyki, którego obroty osiągnęły 1 783 mln euro, odnotował w 2012 r. znaczne tempo rozwoju wynoszące +12,2% w danych ogłoszonych i +3,1% przy stałym kursie wymiany i zakresie działalności; wzrost przyspieszył w ostatnim kwartale, przede wszystkim dzięki dobrym wynikom osiągniętym w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii; Norbert Dentressangle wzmocnił swoją pozycję w sektorze logistyki w Belgii dzięki przejęciu aktywów spółki Nova Natie znajdujących się w porcie w Antwerpii; podpisaliśmy też umowę w sprawie utworzenia joint venture w Brazylii; - pion przewozów lotniczych i morskich w 2012 r. kontynuował rozwój i osiągnął obroty w wysokości 143 mln euro, co oznacza wzrost o 67,1% w porównaniu z rokiem 2011. Trwa integracja pionów przewozów lotniczych i morskich przejętych w Indiach i Sri Lance od grupy John Keells.   Skonsolidowany wynik działalności operacyjnej spółki Norbert Dentressangle za 2012 r. przed uwzględnieniem wartości firmy (EBITA), który zostanie ogłoszony 27 lutego, będzie wyższy od wyniku osiągniętego w roku 2011.   - Norbert Dentressangle utrzymał dynamikę wzrostu przez cały rok 2012 mimo pogarszającej się, zmiennej sytuacji gospodarczej. Przejęcia, których dokonaliśmy w tym roku, umocniły naszą pozycję w branży przewozów lotniczych i morskich oraz logistyki. Elastyczność naszej organizacji i skrupulatne zarządzanie pozwalają nam oczekiwać dalszego wzrostu wyniku działalności operacyjnej przed uwzględnieniem wartości firmy (EBITA) - powiedział Hervé Montjotin, prezes zarządu.    

 

NDENTRRoczne skonsolidowane obroty spółki Norbert Dentressangle za rok 2012 wyniosły 3 880 mln euro, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu z obrotami ogłoszonymi w roku 2011. Wzrost wewnętrzny za cały rok 2012 jest stabilny. Poziom aktywności spółki w ostatnim kwartale był zadowalający. Obroty wzrosły o 4,6% w porównaniu z IV kwartałem 2011 r.

 

 

 

 

Obecnie 59% działalności firmy Norbert Dentressangle odbywa się poza Francją (w 2011 r. było to 55%). Na Wielką Brytanię – drugi pod względem wkładu w obroty grupy kraj – przypada dziś prawie 32% ogólnej sprzedaży.

 

Jeżeli chodzi o poszczególne piony:

– pion transportu wykazał się odpornością, generując obroty w kwocie 2 038 mln euro (+3,7% w danych ogłoszonych, -1,7% przy stałym kursie wymiany i zakresie działalności); w roku obrotowym 2012 dynamika rozwoju działalności i wzrost udziału w rynku pozwoliły zniwelować skutki spadku wolumenu transakcji z niektórymi naszymi klientami;

– pion logistyki, którego obroty osiągnęły 1 783 mln euro, odnotował w 2012 r. znaczne tempo rozwoju wynoszące +12,2% w danych ogłoszonych i +3,1% przy stałym kursie wymiany i zakresie działalności; wzrost przyspieszył w ostatnim kwartale, przede wszystkim dzięki dobrym wynikom osiągniętym w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Holandii; Norbert Dentressangle wzmocnił swoją pozycję w sektorze logistyki w Belgii dzięki przejęciu aktywów spółki Nova Natie znajdujących się w porcie w Antwerpii; podpisaliśmy też umowę w sprawie utworzenia joint venture w Brazylii;

– pion przewozów lotniczych i morskich w 2012 r. kontynuował rozwój i osiągnął obroty w wysokości 143 mln euro, co oznacza wzrost o 67,1% w porównaniu z rokiem 2011. Trwa integracja pionów przewozów lotniczych i morskich przejętych w Indiach i Sri Lance od grupy John Keells.

 

Skonsolidowany wynik działalności operacyjnej spółki Norbert Dentressangle za 2012 r. przed uwzględnieniem wartości firmy (EBITA), który zostanie ogłoszony 27 lutego, będzie wyższy od wyniku osiągniętego w roku 2011.

 

– Norbert Dentressangle utrzymał dynamikę wzrostu przez cały rok 2012 mimo pogarszającej się, zmiennej sytuacji gospodarczej. Przejęcia, których dokonaliśmy w tym roku, umocniły naszą pozycję w branży przewozów lotniczych i morskich oraz logistyki. Elastyczność naszej organizacji i skrupulatne zarządzanie pozwalają nam oczekiwać dalszego wzrostu wyniku działalności operacyjnej przed uwzględnieniem wartości firmy (EBITA) – powiedział Hervé Montjotin, prezes zarządu.

 

 

fb_like

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C