Stanowisko Polskiej Izby Paliw Płynnych ws. tzw. pakietu przewozowego

C

12-04-2017

Polska Izba Paliw Płynnych od lat popiera idee walki z szarą strefą. Jest to także celem kolejnego aktu prawnego dotyczącego rynku paliwowego – tzw. pakietu przewozowego. Zdaniem Izby pakiet ten, w obecnej wersji, może jednak nie spełnić pokładanych w nim nadziei.     W toku działań legislacyjnych mogą jednak zostać wypracowane rozwiązania satysfakcjonujące zarówno przedsiębiorców – oczekujących ograniczenia szarej strefy, jak i legislatora – reprezentującego interesy Skarbu Państwa. Pierwsze efekty naszej merytorycznej dyskusji, wymiany poglądów i propozycji z Ministerstwem Finansów, są już widoczne w przygotowywanych aktach wykonawczych do ustawy.   Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub transportowy), trzecie po pakiecie paliwowym i energetycznym z rozwiązań legislacyjnych mających uszczelnić pobór VAT, nawiązuje do postulatów od lat zgłaszanych przez branżę, tj. wzmacniania transparentności i ochrony konkurencyjności wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie paliwami.   Jednocześnie jednak Izba zwraca uwagę, że w opinii przedsiębiorców branży paliwowej w obecnej wersji, która ma obowiązywać od 18 kwietnia 2017 r., pakiet przewozowy może nie spełnić pokładanych nadziei, tj. nie zlikwiduje patologii w obrocie towarami akcyzowymi, jakimi są przede wszystkim: funkcjonowanie VAT-u jako „samoistnego towaru”, który może być przedmiotem wyłudzeń; nieuzasadnione w strukturze popytu i podaży rażące dysproporcje w warunkach funkcjonowania różnych podmiotów rynku paliwowego; oraz szereg innych przestępczych strategii prowadzących do uszczupleń budżetowych. Ustawa nakłada wiele obowiązków na uczciwych przedsiębiorców, co prowadzić będzie do wzrostu kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Stoimy na stanowisku, że prawo nie musi być skomplikowane. Winno być skuteczne i sprawiedliwe.   Walka z nieuczciwą konkurencją, a taką tworzą firmy unikające obowiązków realizowanych przez uczciwe firmy, jest statutowym priorytetem Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jesteśmy w nieustannym dialogu z tworzącymi prawo. W rozmowach z Ministerstwem Finansów dążymy do poprawy przepisów Ustawy. Merytoryczna wymiana poglądów i zrozumienie specyfiki prowadzenia działalności w określonych segmentach rynku paliwowego, mamy nadzieję, przyniesie oczekiwane przez wszystkich zmiany.   W przypadkach naruszeń Ustawy (nawet w wyniku błędów niezamierzonych!) bardzo wysokie kary mogą być nakładane na każdym etapie przewozu paliwa. Uczciwi przedsiębiorcy obawiają się nieuzasadnionego karania. Zdaniem Polskiej Izby Paliw Płynnych problem szarej strefy na rynku przewozu towarów wrażliwych można skutecznie rozwiązać wyłącznie poprzez skuteczniejsze kontrolowanie transportów drogowych, morskich i kolejowych przez funkcjonariuszy służb uprawnionych, przy transparentności przepisów. Kontrola przewozu paliwa od polskich producentów w ocenie przedsiębiorców nie znajduje uzasadnienia.   Mamy nadzieję, że w dalszym toku prac legislacyjnych zostaną uwzględnione postulowane przez branżę rozwiązania, które nie tylko będą możliwe do wykonania, ale też realnie uszczelnią system poboru podatków, poprawiając realizację założeń budżetowych z tytułu VAT i podatku akcyzowego.   Halina Pupacz PrezesPolska Izba Paliw Płynnych

pippPolska Izba Paliw Płynnych od lat popiera idee walki z szarą strefą. Jest to także celem kolejnego aktu prawnego dotyczącego rynku paliwowego – tzw. pakietu przewozowego. Zdaniem Izby pakiet ten, w obecnej wersji, może jednak nie spełnić pokładanych w nim nadziei.

 

 

W toku działań legislacyjnych mogą jednak zostać wypracowane rozwiązania satysfakcjonujące zarówno przedsiębiorców – oczekujących ograniczenia szarej strefy, jak i legislatora – reprezentującego interesy Skarbu Państwa. Pierwsze efekty naszej merytorycznej dyskusji, wymiany poglądów i propozycji z Ministerstwem Finansów, są już widoczne w przygotowywanych aktach wykonawczych do ustawy.

 

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub transportowy), trzecie po pakiecie paliwowym i energetycznym z rozwiązań legislacyjnych mających uszczelnić pobór VAT, nawiązuje do postulatów od lat zgłaszanych przez branżę, tj. wzmacniania transparentności i ochrony konkurencyjności wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie paliwami.

 

Jednocześnie jednak Izba zwraca uwagę, że w opinii przedsiębiorców branży paliwowej w obecnej wersji, która ma obowiązywać od 18 kwietnia 2017 r., pakiet przewozowy może nie spełnić pokładanych nadziei, tj. nie zlikwiduje patologii w obrocie towarami akcyzowymi, jakimi są przede wszystkim: funkcjonowanie VAT-u jako „samoistnego towaru”, który może być przedmiotem wyłudzeń; nieuzasadnione w strukturze popytu i podaży rażące dysproporcje w warunkach funkcjonowania różnych podmiotów rynku paliwowego; oraz szereg innych przestępczych strategii prowadzących do uszczupleń budżetowych. Ustawa nakłada wiele obowiązków na uczciwych przedsiębiorców, co prowadzić będzie do wzrostu kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Stoimy na stanowisku, że prawo nie musi być skomplikowane. Winno być skuteczne i sprawiedliwe.

 

Walka z nieuczciwą konkurencją, a taką tworzą firmy unikające obowiązków realizowanych przez uczciwe firmy, jest statutowym priorytetem Polskiej Izby Paliw Płynnych. Jesteśmy w nieustannym dialogu z tworzącymi prawo. W rozmowach z Ministerstwem Finansów dążymy do poprawy przepisów Ustawy. Merytoryczna wymiana poglądów i zrozumienie specyfiki prowadzenia działalności w określonych segmentach rynku paliwowego, mamy nadzieję, przyniesie oczekiwane przez wszystkich zmiany.

 

W przypadkach naruszeń Ustawy (nawet w wyniku błędów niezamierzonych!) bardzo wysokie kary mogą być nakładane na każdym etapie przewozu paliwa. Uczciwi przedsiębiorcy obawiają się nieuzasadnionego karania. Zdaniem Polskiej Izby Paliw Płynnych problem szarej strefy na rynku przewozu towarów wrażliwych można skutecznie rozwiązać wyłącznie poprzez skuteczniejsze kontrolowanie transportów drogowych, morskich i kolejowych przez funkcjonariuszy służb uprawnionych, przy transparentności przepisów. Kontrola przewozu paliwa od polskich producentów w ocenie przedsiębiorców nie znajduje uzasadnienia.

 

Mamy nadzieję, że w dalszym toku prac legislacyjnych zostaną uwzględnione postulowane przez branżę rozwiązania, które nie tylko będą możliwe do wykonania, ale też realnie uszczelnią system poboru podatków, poprawiając realizację założeń budżetowych z tytułu VAT i podatku akcyzowego.

 

Halina Pupacz

Prezes
Polska Izba Paliw Płynnych

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C