Światowa flota samolotów transportowych powiększy się do 3000 maszyn w ciągu następnych 20 lat

C

11-10-2013

Według nowej, opracowanej przez Airbusa prognozy dla światowego rynku cargo, międzynarodowy lotniczy ruch towarowy będzie rósł w tempie 4,8 proc. rocznie w ciągu następnych 20 lat, co będzie wymagało niemal dwukrotnego zwiększenia globalnej floty samolotów towarowych do prawie 3000 maszyn. Ten prognozowany wzrost wynika z licznych pozytywnych trendów w globalnej gospodarce, m.in. w międzynarodowym handlu, prywatnej konsumpcji i produkcji przemysłowej.      Prognoza wskazuje, że w 2032 r. światowy transport lotniczy będzie wymagał około 2700 nowych i przystosowanych na potrzeby transportowe samolotów pasażerskich. Ponad połowa z nich będzie potrzebna do wymiany floty ? wskutek wycofywania z użytku starszych maszyn ? a pozostałe do jej rozbudowania. Spośród tych 2700 jednostek 870 będą stanowić nowe samoloty transportowe warte około 234 mld dol., a 1860 ? samoloty pasażerskie przekształcone na transportowce. Kolejne 175 maszyn w 2032 r. to te, które są używane już dziś jako samoloty transportowe. W prognozie uwzględniono przewóz towarów samolotami pasażerskimi, którego udział w międzynarodowym ruchu pozostanie w dużej mierze niezmieniony i będzie reprezentował około połowę komercyjnego transportu lotniczego.   Rolę gospodarek wschodzących jako najszybciej rosnącego rynku lotniczego transportu towarów ilustruje region Azji i Pacyfiku (obejmujący Indie i Chiny), który obecnie reprezentuje 36 proc. światowego ruchu cargo, a jego udział ma wzrosnąć do 42 proc. w 2032 r. Ogółem Chiny są największym pojedynczym państwem napędzającym wzrost transportu lotniczego: dziś udział Chin wynosi 15 proc., a w 2032 r. ma wzrosnąć do około 22 proc. światowego rynku przewozu towarów drogą powietrzną. Dla porównania udział państw rozwiniętych z Europy/WNP i Ameryki Północnej wynosił 51 proc. łącznego ruchu w 2012 r. i choć lotniczy transport towarów będzie nadal się rozwijał, w 2032 r. udział tych krajów nieznacznie się zmniejszy do około 45 proc.     Dziś małe samoloty transportowe stanowią około 23 proc. floty i choć boom na rynku przewozów ekspresowych w Chinach i Indiach zwiększy liczbę tych jednostek z 380 w 2012 r. do ponad 600 w 2032 r., ich ogólny udział w światowej flocie nieznacznie się zmniejszy do około 21 proc. Samoloty średniej wielkości, których naturalna elastyczność pozwala liniom lotniczym adaptować się do ewoluujących rynków, reprezentują około 45 proc. obecnej floty i są coraz częściej używane do regionalnych usług ekspresowych oraz ogólnych przewozów regionalnych i dalekodystansowych. Ich liczba ma szybko się zwiększać w nadchodzących latach z powodu wzrostu na rynkach wschodzących, zwłaszcza w Chinach. Segment maszyn średniej wielkości ma wzrosnąć do ponad 1290 jednostek w 2032 r. w porównaniu z 744 jednostkami pod koniec 2012 r. Tym samym kategoria ta zachowa dominujący, 45-procentowy udział w światowej flocie samolotów transportowych. Airbus ma dobrą pozycję w tym segmencie, nie tylko za sprawą samolotu A330-200F, ale również pasażerskich modeli A330 przebudowywanych na samoloty transportowe (P2F) we współpracy z EFW i ST Aerospace.   Tymczasem duże samoloty transportowe reprezentują około 32 proc. dzisiejszej floty i są używane głównie do przewozów dalekodystansowych między trzema głównymi rynkami: Stanami Zjednoczonymi, Europą i Azją. Do 2032 r. liczba dużych maszyn wzrośnie do ponad 1000 jednostek, jednocześnie nieznacznie zwiększając udział w światowej flocie samolotów transportowych.

airbus-logoWedług nowej, opracowanej przez Airbusa prognozy dla światowego rynku cargo, międzynarodowy lotniczy ruch towarowy będzie rósł w tempie 4,8 proc. rocznie w ciągu następnych 20 lat, co będzie wymagało niemal dwukrotnego zwiększenia globalnej floty samolotów towarowych do prawie 3000 maszyn. Ten prognozowany wzrost wynika z licznych pozytywnych trendów w globalnej gospodarce, m.in. w międzynarodowym handlu, prywatnej konsumpcji i produkcji przemysłowej.

 

 

PROMOCJA

PROMOCJA

 Prognoza wskazuje, że w 2032 r. światowy transport lotniczy będzie wymagał około 2700 nowych i przystosowanych na potrzeby transportowe samolotów pasażerskich. Ponad połowa z nich będzie potrzebna do wymiany floty ? wskutek wycofywania z użytku starszych maszyn ? a pozostałe do jej rozbudowania. Spośród tych 2700 jednostek 870 będą stanowić nowe samoloty transportowe warte około 234 mld dol., a 1860 ? samoloty pasażerskie przekształcone na transportowce. Kolejne 175 maszyn w 2032 r. to te, które są używane już dziś jako samoloty transportowe. W prognozie uwzględniono przewóz towarów samolotami pasażerskimi, którego udział w międzynarodowym ruchu pozostanie w dużej mierze niezmieniony i będzie reprezentował około połowę komercyjnego transportu lotniczego.

 

Rolę gospodarek wschodzących jako najszybciej rosnącego rynku lotniczego transportu towarów ilustruje region Azji i Pacyfiku (obejmujący Indie i Chiny), który obecnie reprezentuje 36 proc. światowego ruchu cargo, a jego udział ma wzrosnąć do 42 proc. w 2032 r. Ogółem Chiny są największym pojedynczym państwem napędzającym wzrost transportu lotniczego: dziś udział Chin wynosi 15 proc., a w 2032 r. ma wzrosnąć do około 22 proc. światowego rynku przewozu towarów drogą powietrzną. Dla porównania udział państw rozwiniętych z Europy/WNP i Ameryki Północnej wynosił 51 proc. łącznego ruchu w 2012 r. i choć lotniczy transport towarów będzie nadal się rozwijał, w 2032 r. udział tych krajów nieznacznie się zmniejszy do około 45 proc.

 

airbus-a330

 

Dziś małe samoloty transportowe stanowią około 23 proc. floty i choć boom na rynku przewozów ekspresowych w Chinach i Indiach zwiększy liczbę tych jednostek z 380 w 2012 r. do ponad 600 w 2032 r., ich ogólny udział w światowej flocie nieznacznie się zmniejszy do około 21 proc. Samoloty średniej wielkości, których naturalna elastyczność pozwala liniom lotniczym adaptować się do ewoluujących rynków, reprezentują około 45 proc. obecnej floty i są coraz częściej używane do regionalnych usług ekspresowych oraz ogólnych przewozów regionalnych i dalekodystansowych. Ich liczba ma szybko się zwiększać w nadchodzących latach z powodu wzrostu na rynkach wschodzących, zwłaszcza w Chinach. Segment maszyn średniej wielkości ma wzrosnąć do ponad 1290 jednostek w 2032 r. w porównaniu z 744 jednostkami pod koniec 2012 r. Tym samym kategoria ta zachowa dominujący, 45-procentowy udział w światowej flocie samolotów transportowych. Airbus ma dobrą pozycję w tym segmencie, nie tylko za sprawą samolotu A330-200F, ale również pasażerskich modeli A330 przebudowywanych na samoloty transportowe (P2F) we współpracy z EFW i ST Aerospace.

 

Tymczasem duże samoloty transportowe reprezentują około 32 proc. dzisiejszej floty i są używane głównie do przewozów dalekodystansowych między trzema głównymi rynkami: Stanami Zjednoczonymi, Europą i Azją. Do 2032 r. liczba dużych maszyn wzrośnie do ponad 1000 jednostek, jednocześnie nieznacznie zwiększając udział w światowej flocie samolotów transportowych.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C