Szymon Bielas, CEO DB Schenker North&East Europe

C

13-02-2019

Szymon Bielas pełni obowiązki Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od 1.02.2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

Szymon Bielas pełni obowiązki Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od 1.02.2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

Pracę w Schenker Sp. z o.o. rozpoczął w 2012 roku jako CFO spółki, następnie w 2017 roku objął stanowisko CFO klastra Europy Północno-Wschodniej. Od maja 2017 jest również Wiceprezesem nowej spółki z grupy DB – Schenker Technology Center w Warszawie. Od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą TSL.

Przez prawie 11 lat pracował w firmie Fiege najpierw jako CFO w Polsce, następnie na Ukrainie jako CFO i zastępca Dyrektora Generalnego, po czym w roku 2010 objął stanowisko CFO w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Szymon Bielas ukończył studia inżynierskie z zakresu zarządzania jakością na Politechnice Łódzkiej oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył korporacyjny program „Step Forward” dedykowany dla managerów wysokiego szczebla w DB Schenker.

Pasjonuje się historią, filmem i nowymi technologiami. Wśród wartości, które najbardziej ceni, jest uczciwość i szacunek dla drugiego człowieka.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C