Teleroute potwierdza ożywienie

C

18-09-2020

Od kilkunastu tygodni aktywność na giełdzie transportowej Teleroute ma tendencję zwyżkową. Ożywienie świadczy o odporności jednej z największych europejskich giełd transportowych i jej niezależności od wahań koniunktury.

Od kilkunastu tygodni aktywność na giełdzie transportowej Teleroute ma tendencję zwyżkową. Ożywienie świadczy o odporności jednej z największych europejskich giełd transportowych i jej niezależności od wahań koniunktury.

 

Po początkowym szoku, jaki koronawirus wywołał na europejskim rynku, giełda transportowa Teleroute, która wraz z 123Cargo i Wtransnet stanowi jedną z największych sieci współpracy transportowej w Europie, potwierdza wznowienie działalności oraz znaczący wzrost liczby ofert ładunków w ostatnich tygodniach. Dzięki ożywieniu wyniki giełdy osiągnęły poziom sprzed wybuchu pandemii, a w ostatnich tygodniach lipca były nawet wyższe, w związku z czym spółka nie odnotowała spowolnienia typowego dla końcówki sezonu.

Najtrudniejszy moment dla sektora transportu w związku z kryzysem miał miejsce w kwietniu, kiedy to całkowite wstrzymanie działalności przemysłowej w całej Europie spowodowało gwałtowny spadek wolumenu realizowanych przewozów. Po tym okresie nastąpił okres zakłóceń w łańcuchu dostaw, w którym spedytorzy i przewoźnicy zaczęli korzystać z Teleroute w poszukiwaniu nowych tras dla zwiększonej ilości towarów i w celu zarządzania popytem, a liczba nowych użytkowników giełdy wzrosła o 1200.

Fabrice Douteaud, dyrektor operacyjny Teleroute, tak komentuje ten trend:

– Jesteśmy bardzo dumni z odporności, jaką wykazały się firmy transportowe i spedycyjne, które kontynuowały swoją ważną pracę w tym bardzo trudnym okresie. W czasie kryzysu odnotowaliśmy wyjątkowe zapotrzebowanie na usługi naszej giełdy transportowej, co świadczy o wartości, jaką wnosimy na rynek: ułatwianie współpracy pomiędzy firmami transportowymi.

 

Francja – siłą napędowa ożywienia

W kwietniu wolumen ładunków na Teleroute plasował się poniżej średniej, natomiast w połowie lata nastąpiło bardzo istotne ożywienie w zakresie ofert frachtów, których liczba się podwoiła, przy czym głównym krajem pochodzenia zleceń była Francja.

Dzięki temu aktywność w lipcu znacząco przekroczyła średnią miesięczną liczbę publikowanych ofert, głównie na francuskim rynku krajowym (90% wolumenu) oraz w zakresie eksportu prowadzonego w równym stopniu z Francji do Belgii, Niemiec i Hiszpanii.

Z kolei w zakresie importu dane liczbowe prezentują się jeszcze lepiej: w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wolumen ofert uplasował się znacznie powyżej normy, wskazując na ożywienie w głównych państwach wysyłających towary do Francji: we Włoszech, które prowadzą w rankingu na poziomie 37% ofert ładunków, w Niemczech (29%), Belgii (23%) oraz Hiszpanii (7%).

 

Włochy podwoiły aktywność

W odniesieniu do danych pozyskanych z opublikowanych w Teleroute ofert, których krajem pochodzenia były Włochy, jedno z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, zaobserwowaliśmy zaskakujące ożywienie w lipcu, kiedy to odnotowano podwojony wolumen przewozów dzięki przywróceniu transakcji z Francją, do której trafia 57% włoskiego eksportu. Do najważniejszej trójki zaliczają się również Niemcy (18%) oraz Hiszpania (15%).

Z kolei w lipcu pod względem ładunków przychodzących z tego transalpejskiego państwa liczba ofert została podwojona w porównaniu z poprzednimi miesiącami, plasując się powyżej średniej z 2019 r. oraz na poziomie jedynie nieznacznie niższym od miesięcy, w których stwierdzono najwyższą aktywność na giełdzie transportowej. Siłą napędową tego przywrócenia aktywności jest przepływ towarów przywożonych z Francji (40% opublikowanych ofert ładunków) i Niemiec (15%) jako głównych państw oferujących ładunki na rynek włoski.

 

Znaczny wzrost krajowego rynku w Niemczech

W Niemczech, kolejnej z głównych sił napędowych europejskiej gospodarki, zaobserwowano zdecydowane odbicie działalności w lipcu: 25% powyżej średniej miesięcznej z 2019 r., tendencja wzrostowa, którą można było zauważyć już w czerwcu panuje na rynku krajowym oraz zaznaczyła się 50% przyrostem ofert ładunków obejmujących Niemcy jako kraj pochodzenia lub rozładunku.

Pozostałe oferty transportu obejmują 28% przywozów, głównie z Włoch i Francji, oraz wywozów (pozostałe 22%), których głównymi adresatami były Francja i Holandia.

Dane uzyskane na podstawie ofert zarejestrowanych w Teleroute świadczą o przywróceniu normalnego działania europejskiego rynku transportowego. Jeśli tendencja ta się utrzyma, wyniki giełdy za pozostałą część roku będą lepsze niż w 2019 roku.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C