Trans Polonia po I półroczu 2014

C

02-09-2014

Trans Polonia po I półroczu 2014 – większa dynamika dzięki inwestycjom.             Grupa Kapitałowa Trans Polonia, operator transportowo-logistyczny specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30,98 mln zł. To 57,7 %-owy  wzrost w stosunku do I-go półrocza 2013. Jest to efekt kontynuacji zintensyfikowanego rozwoju organicznego.   Wyniki finansowe w tys. zł 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 Dynamika r/r Przychody netto ze sprzedaży 30.982 19.651 + 57,7% EBITDA 3.498 1.792 + 95,2% Zysk netto 1.232 143 +759,7%   Pierwsze półrocze br. roku Trans Polonia może uznać za udane. Grupa zanotowała miedzy innymi o wiele lepszy, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, wynik EBITDA. W pierwszym półroczu br. wyniósł on 3,5 mln zł w stosunku do 1,8 mln. zł z analogicznego okresu ub.r. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.  Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,23 mln zł. Biorąc pod uwagę, że wyniki Grupy generowane w pierwszym półroczu są z reguły niższe od wyników z drugiego półrocza roku obrotowego, wyniki finansowe można uznać za satysfakcjonujące.   Dynamika możliwa dzięki inwestycjom   Tak wysoka dodatnia dynamika jest wynikiem systematycznego inwestowania w nowe jednostki transportowe. W bieżącym roku stały się one siłą napędową dalszego rozwoju usługi podstawowej jaką jest logistyka płynnych ładunków chemicznych i ropopochodnych, w której to Trans Polonia wyspecjalizowała się w trakcie dziesięcioletniej działalności.   Nowoczesny tabor grupy odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu sprzedaży oraz w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych z odbiorcami, do których należą przede wszystkim duże europejskie zakłady petrochemiczne. Dzięki rozbudowie floty transportowej udało się wygenerować tak wysoką dynamikę.   Grupa od samego początku funkcjonowania buduje swoją wartość poprzez inwestycje. Ubiegły rok 2013 był kolejnym rokiem zakupu sprzętów za łączną kwotę ponad 11 mln zł. Skala inwestycji w roku 2014 jest również wysoka. W samym pierwszym półroczu 2014 przyjęto 11 nowych ciągników siodłowych oraz 17 cystern na łączną kwotę 4,7 mln zł, które sfinansowane zostały leasingiem. W lipcu bieżącego roku odebrano kolejnych osiem  sztuk ciągników siodłowych i cztery sztuki naczep-cystern o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł.   Dalsza koncentracja na rozwoju organicznym   Grupa koncentruje się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług transportowych. Do realizacji tej strategii w kolejnych latach posłużą zakupione w minionym oraz obecnym roku nowoczesne jednostki transportowe. Tak wydatne wzmocnienie mocy transportowych posłużyć ma do zwiększenia sprzedaży w kolejnych okresach.  

Trans Polonia-logoTrans Polonia po I półroczu 2014 – większa dynamika dzięki inwestycjom.

 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Trans Polonia, operator transportowo-logistyczny specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 6 miesięcy 2014 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30,98 mln zł. To 57,7 %-owy  wzrost w stosunku do I-go półrocza 2013. Jest to efekt kontynuacji zintensyfikowanego rozwoju organicznego.

 

Wyniki finansowe

w tys. zł 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 Dynamika r/r
Przychody netto ze sprzedaży 30.982 19.651 + 57,7%
EBITDA 3.498 1.792 + 95,2%
Zysk netto 1.232 143 +759,7%

 

Pierwsze półrocze br. roku Trans Polonia może uznać za udane. Grupa zanotowała miedzy innymi o wiele lepszy, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, wynik EBITDA. W pierwszym półroczu br. wyniósł on 3,5 mln zł w stosunku do 1,8 mln. zł z analogicznego okresu ub.r. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.  Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,23 mln zł. Biorąc pod uwagę, że wyniki Grupy generowane w pierwszym półroczu są z reguły niższe od wyników z drugiego półrocza roku obrotowego, wyniki finansowe można uznać za satysfakcjonujące.

 

Dynamika możliwa dzięki inwestycjom

 

Tak wysoka dodatnia dynamika jest wynikiem systematycznego inwestowania w nowe jednostki transportowe. W bieżącym roku stały się one siłą napędową dalszego rozwoju usługi podstawowej jaką jest logistyka płynnych ładunków chemicznych i ropopochodnych, w której to Trans Polonia wyspecjalizowała się w trakcie dziesięcioletniej działalności.

 

Nowoczesny tabor grupy odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu sprzedaży oraz w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych z odbiorcami, do których należą przede wszystkim duże europejskie zakłady petrochemiczne. Dzięki rozbudowie floty transportowej udało się wygenerować tak wysoką dynamikę.

 

Grupa od samego początku funkcjonowania buduje swoją wartość poprzez inwestycje. Ubiegły rok 2013 był kolejnym rokiem zakupu sprzętów za łączną kwotę ponad 11 mln zł. Skala inwestycji w roku 2014 jest również wysoka. W samym pierwszym półroczu 2014 przyjęto 11 nowych ciągników siodłowych oraz 17 cystern na łączną kwotę 4,7 mln zł, które sfinansowane zostały leasingiem. W lipcu bieżącego roku odebrano kolejnych osiem  sztuk ciągników siodłowych i cztery sztuki naczep-cystern o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł.

 

Dalsza koncentracja na rozwoju organicznym

 

Grupa koncentruje się na zwiększaniu przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług transportowych. Do realizacji tej strategii w kolejnych latach posłużą zakupione w minionym oraz obecnym roku nowoczesne jednostki transportowe. Tak wydatne wzmocnienie mocy transportowych posłużyć ma do zwiększenia sprzedaży w kolejnych okresach.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C