2012 rokiem stabilnego przychodu w Trans Polonia S.A.

C

21-03-2013

  Trans Polonia S.A. - specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.509tys. zł.  To 5% wzrost w stosunku do roku 2011, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł. To kolejny rok z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży dla Spółki, jak również efekt konsekwentnej strategii rozwoju biznesu, w tym implementacji nowych rozwiązań w obszarze logistyki, zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz dynamicznych interakcji z rynkiem. Ogólny wzrost przychodów jest cały czas wspierany przez przychody z usług transportu drogowego - dominującego segmentu Grupy. Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także ładunków spożywczych w cysternach oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej. - Oprócz transportu drogowego, w minionym roku świadczyliśmy w szerszym zakresie usługi transportu intermodalnego, co umożliwiłonam transport większych ilości ładunków w stosunku do lat ubiegłych. Wieloletnie doświadczenie zzakresu logistyki płynnych chemikaliów wykorzystaliśmy do wdrożenia nowych usług z zakresutransportu płynnych surowców spożywczych w cysternach i tank kontenerach oraz produktówspożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej w naczepach-chłodniach - informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. Genezą słabszych wyników finansowych była ujemna rentowność transportu intermodalnego. Na wynikach GK Trans Polonia S.A. zaważył fakt, że ponoszone przez Spółkę koszty stałe zaangażowania w ten segment działalności nie były równoważone przez regularne potoki ładunków, co spowodowało gorszy niż w zeszłym roku wynik operacyjny tego segmentu.   Podjęte działania zmierzające do uelastycznienia struktury kosztów w tym segmencie, miały na celu poprawę rentowności w roku 2013, nawet jeśli miałoby się to przejściowo odbić na wyhamowaniu dynamiki wzrostu udziału tego segmentu w całej działalności Grupy. Rok 2012 był dla Spółki rokiem rozwoju organicznego. Poprawa przychodów w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku w transporcie drogowym była możliwa dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe, dedykowane do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych, czyli ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-podwozia do przewozu tank kontenerów oraz naczepy chłodnie. W roku 2013 Trans Polonia S.A. będzie koncentrować się na innowacyjnym rozwoju oraz systematycznym rozszerzaniu wachlarza usług, skupiając się nie tylko na fundamentalnym profilu działalności jakim jest transport drogowy mas bitumicznym oraz chemii płynnej, ale również na rozwoju logistyki ciekłych produktów spożywczych,transporcie chłodniczym w kontrolowanej temperaturze oraz transporcie intermodalnym.  

PROMOCJA

PROMOCJA

 

transpologneTrans Polonia S.A. – specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie całego roku 2012 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.509tys. zł.  To 5% wzrost w stosunku do roku 2011, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł. To kolejny rok z utrzymaniem dodatniej dynamiki sprzedaży dla Spółki, jak również efekt konsekwentnej strategii rozwoju biznesu, w tym implementacji nowych rozwiązań w obszarze logistyki, zrealizowanego programu inwestycyjnego oraz dynamicznych interakcji z rynkiem.Ogólny wzrost przychodów jest cały czas wspierany przez przychody z usług transportu drogowego – dominującego segmentu Grupy. Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także ładunków spożywczych w cysternach oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej.


transpoloniaprezesOprócz transportu drogowego, w minionym roku świadczyliśmy w szerszym zakresie usługi transportu intermodalnego, co umożliwiłonam transport większych ilości ładunków w stosunku do lat ubiegłych. Wieloletnie doświadczenie zzakresu logistyki płynnych chemikaliów wykorzystaliśmy do wdrożenia nowych usług z zakresutransportu płynnych surowców spożywczych w cysternach i tank kontenerach oraz produktówspożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej w naczepach-chłodniach – informuje Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.


Genezą słabszych wyników finansowych była ujemna rentowność transportu intermodalnego. Na wynikach GK Trans Polonia S.A. zaważył fakt, że ponoszone przez Spółkę koszty stałe zaangażowania w ten segment działalności nie były równoważone przez regularne potoki ładunków, co spowodowało gorszy niż w zeszłym roku wynik operacyjny tego segmentu.

 

Podjęte działania zmierzające do uelastycznienia struktury kosztów w tym segmencie, miały na celu poprawę rentowności w roku 2013, nawet jeśli miałoby się to przejściowo odbić na wyhamowaniu dynamiki wzrostu udziału tego segmentu w całej działalności Grupy.


Rok 2012 był dla Spółki rokiem rozwoju organicznego. Poprawa przychodów w stosunku do poprzedniego roku 2011 roku w transporcie drogowym była możliwa dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe, dedykowane do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych, czyli ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-podwozia do przewozu tank kontenerów oraz naczepy chłodnie.


W roku 2013 Trans Polonia S.A. będzie koncentrować się na innowacyjnym rozwoju oraz systematycznym rozszerzaniu wachlarza usług, skupiając się nie tylko na fundamentalnym profilu działalności jakim jest transport drogowy mas bitumicznym oraz chemii płynnej, ale również na rozwoju logistyki ciekłych produktów spożywczych,transporcie chłodniczym w kontrolowanej temperaturze oraz transporcie intermodalnym.

 

fb_like

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C