Trans Polonia S.A. poprawia wyniki w transporcie drogowym

C

17-05-2013

  Grupa Trans Polonia S.A., specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 3 miesięcy 2013 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8.751 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 322 tys. zł, natomiast EBITDA - 911 tys. zł.     Wymienione wyniki są niższe w porównaniu do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym to Trans Polonia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11.609 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej w wysokości 676 tys. zł, a EBITDA - 1.172 tys. zł. Należy zauważyć, że na rekordowo wysokie wyniki pierwszego kwartału 2012 duży wpływ miały wyższe niż obecnie przychody segmentu - transport intermodalny, które w tamtym okresie charakteryzowały się jeszcze wysoką rentownością.   W kolejnych kwartałach 2012 roku, wielkość i częstotliwość ładunków przewożonych transportem intermodalnym uległa zmniejszeniu, co miało znaczący wpływ na niesatysfakcjonującą rentowność segmentu w całym roku 2012.   Przychody segmentu - transport drogowy wzrosły w pierwszy kwartale bieżącego roku o 12% i osiągnęły poziom 8.514 tys. zł. Wynik operacyjny segmentu (EBIT) w I kwartale 2013r. był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.   Tak dobre wyniki udało się osiągnąć pomimo niewielkich przychodów z transportu drogowego asfaltów, gdzie ze względu na niskie temperatury oraz długo utrzymujące się zimowe warunki pogodowe w minionym kwartale, liczba wykonanych zleceń transportowych w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku była znacząco mniejsza niż w latach ubiegłych.  

 

transwyniki1Grupa Trans Polonia S.A., specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w okresie pierwszych 3 miesięcy 2013 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8.751 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 322 tys. zł, natomiast EBITDA – 911 tys. zł.

 

PROMOCJA

PROMOCJA

 


Wymienione wyniki są niższe w porównaniu do wyników z analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym to Trans Polonia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 11.609 tys. zł, zysk na działalności operacyjnej w wysokości 676 tys. zł, a EBITDA – 1.172 tys. zł. Należy zauważyć, że na rekordowo wysokie wyniki pierwszego kwartału 2012 duży wpływ miały wyższe niż obecnie przychody segmentu – transport intermodalny, które w tamtym okresie charakteryzowały się jeszcze wysoką rentownością.

 

W kolejnych kwartałach 2012 roku, wielkość i częstotliwość ładunków przewożonych transportem intermodalnym uległa zmniejszeniu, co miało znaczący wpływ na niesatysfakcjonującą rentowność segmentu w całym roku 2012.

 

Przychody segmentu – transport drogowy wzrosły w pierwszy kwartale bieżącego roku o 12% i osiągnęły poziom 8.514 tys. zł. Wynik operacyjny segmentu (EBIT) w I kwartale 2013r. był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Tak dobre wyniki udało się osiągnąć pomimo niewielkich przychodów z transportu drogowego asfaltów, gdzie ze względu na niskie temperatury oraz długo utrzymujące się zimowe warunki pogodowe w minionym kwartale, liczba wykonanych zleceń transportowych w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku była znacząco mniejsza niż w latach ubiegłych.

 

fb_like

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C