Trans Polonia: Znacząca poprawa wyników w III kwartale 2013 r.

C

14-11-2013

Narastająco, po 9 miesiącach 2013 r. Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 38,2 mln zł.           W III kwartale br., przychody osiągnęły wartość 18,5 mln zł, to aż o 42 % więcej względem analogicznego okresu ub.r. Zysk z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wyniósł 3,9 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Na tak dodatnią dynamikę znaczący wpływ miał wzrost przychodów i wyników finansowych zrealizowanych transportem drogowym.   Kluczowym filarem działalności Grupy są przychody z usług transportu drogowego i logistyki. W ten sposób realizowany jest obecnie przewóz większości ładunków, tj. szerokiej gamy płynnych ładunków chemicznych, ropopochodnych i spożywczych, a także stałych ładunków spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej. Postępująca profesjonalizacjaw zakresie trudnych, międzynarodowych przewozów drogowych pozwala na systematyczne zwiększanie sprzedaży wyżej wymienionych rodzajów przewozów. ?Umiejętność elastycznego dopasowywania usług do potrzeb klienta w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przynosi wymierne korzyści. Wypracowany zysk netto po III kwartale br., przy rentowności netto na poziomie 7,9%, uznajemy za satysfakcjonujący i spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów w obszarze transportu drogowego.? - informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

transpolonia 1Narastająco, po 9 miesiącach 2013 r. Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 38,2 mln zł.

 

 

 

 

 

W III kwartale br., przychody osiągnęły wartość 18,5 mln zł, to aż o 42 % więcej względem analogicznego okresu ub.r. Zysk z działalności operacyjnej po trzech kwartałach wyniósł 3,9 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż przed rokiem. Na tak dodatnią dynamikę znaczący wpływ miał wzrost przychodów i wyników finansowych zrealizowanych transportem drogowym.

 

Kluczowym filarem działalności Grupy są przychody z usług transportu drogowego i logistyki. W ten sposób realizowany jest obecnie przewóz większości ładunków, tj. szerokiej gamy płynnych ładunków chemicznych, ropopochodnych i spożywczych, a także stałych ładunków spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej. Postępująca profesjonalizacja
w zakresie trudnych, międzynarodowych przewozów drogowych pozwala na systematyczne zwiększanie sprzedaży wyżej wymienionych rodzajów przewozów.

?Umiejętność elastycznego dopasowywania usług do potrzeb klienta w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przynosi wymierne korzyści. Wypracowany zysk netto po III kwartale br., przy rentowności netto na poziomie 7,9%, uznajemy za satysfakcjonujący i spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów w obszarze transportu drogowego.? – informuje Krzysztof Luks, Dyrektor Finansowy Trans Polonia S.A.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C