Udana prywatyzacja w gdyńskim porcie

C

30-08-2011

  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. sprzedał udziały spółki MTMG, zajmującej się świadczeniem usług przeładunkowych, składowaniem oraz big-bagowaniem i sortowaniem wszelkich ładunków masowych występujących w obrocie portowo - morskim. Terminal ten oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych, ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy. Procesy prywatyzacyjne prowadzone przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wypełniają zadanie ustawowe i jeden z priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia. Przyjęty w Polsce model zarządzania portami zakłada rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji, co w praktyce oznacza wyłączenie publicznych podmiotów zarządzających portami z rynku usług operatorskich. Zadaniem zarządów portów jest zapewnienie swobodnego dostępu do usług, świadczonych na konkurencyjnych zasadach przez podmioty operatorskie należące do sektora prywatnego. Początek procesów prywatyzacyjnych w porcie gdyńskim wyznaczony został dokumentem "Strategia prywatyzacji spółek i służb pomocniczych ZMP Gdynia S.A. na tle założeń strategii rozwoju portu gdyńskiego" z 2001 roku. Strategia, kilkakrotnie aktualizowana, określiła tryb prywatyzacji dla każdej ze spółek powiązanych oraz wyznaczyła główne cele prywatyzacji. Postępowanie prywatyzacyjne MTMG Sp. z o.o. wszczęto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z listopada 2009r. o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego prowadzącego do zbycia przez ZMPG-a S.A. 100% posiadanych udziałów w ww. spółce w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Działania prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010 r. Na ogłoszenie prasowe, zapraszające do negocjacji wszystkich zainteresowanych nabyciem udziałów spółki, odpowiedziało dziewięć podmiotów składając deklarację udziału w prywatyzacji. W toku prowadzonego procesu w lipcu 2010 r. wpłynęły 4 oferty wiążące - z których dwie spełniały wszystkie wymogi formalne . W wyniku oceny merytorycznej obu ofert komisja ds. prywatyzacji skierowała do Zarządu ZMPG-a S.A. wniosek o udzieleniu wyłączności do przeprowadzenia due diligence w pełnym zakresie ? a tym samym rozpoczęcia III etapu prywatyzacji - spółce Atic Services z siedzibą w Paryżu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 r. MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. od lat uzyskuje pozytywne wyniki eksploatacyjne i finansowe.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. sprzedał udziały spółki MTMG, zajmującej się świadczeniem usług przeładunkowych, składowaniem oraz big-bagowaniem i sortowaniem wszelkich ładunków masowych występujących w obrocie portowo – morskim. Terminal ten oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych, ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy.


PROMOCJA

PROMOCJA

Procesy prywatyzacyjne prowadzone przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wypełniają zadanie ustawowe i jeden z priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia. Przyjęty w Polsce model zarządzania portami zakłada rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji, co w praktyce oznacza wyłączenie publicznych podmiotów zarządzających portami z rynku usług operatorskich. Zadaniem zarządów portów jest zapewnienie swobodnego dostępu do usług, świadczonych na konkurencyjnych zasadach przez podmioty operatorskie należące do sektora prywatnego.


Początek procesów prywatyzacyjnych w porcie gdyńskim wyznaczony został dokumentem “Strategia prywatyzacji spółek i służb pomocniczych ZMP Gdynia S.A. na tle założeń strategii rozwoju portu gdyńskiego” z 2001 roku. Strategia, kilkakrotnie aktualizowana, określiła tryb prywatyzacji dla każdej ze spółek powiązanych oraz wyznaczyła główne cele prywatyzacji. Postępowanie prywatyzacyjne MTMG Sp. z o.o. wszczęto na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z listopada 2009r. o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu prywatyzacyjnego prowadzącego do zbycia przez ZMPG-a S.A. 100% posiadanych udziałów w ww. spółce w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Działania prywatyzacyjne rozpoczęło się w styczniu 2010 r. Na ogłoszenie prasowe, zapraszające do negocjacji wszystkich zainteresowanych nabyciem udziałów spółki, odpowiedziało dziewięć podmiotów składając deklarację udziału w prywatyzacji. W toku prowadzonego procesu w lipcu 2010 r. wpłynęły 4 oferty wiążące – z których dwie spełniały wszystkie wymogi formalne . W wyniku oceny merytorycznej obu ofert komisja ds. prywatyzacji skierowała do Zarządu ZMPG-a S.A. wniosek o udzieleniu wyłączności do przeprowadzenia due diligence w pełnym zakresie ? a tym samym rozpoczęcia III etapu prywatyzacji – spółce Atic Services z siedzibą w Paryżu. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2010 r.


MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. od lat uzyskuje pozytywne wyniki eksploatacyjne i finansowe.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C