Ujednolicenie systemu kontroli kierowców w całej Europie – Corte pracuje nad propozycjami zmian

C

18-07-2017

W trakcie ostatniego spotkania CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement), Zarząd międzynarodowej konfederacji szczegółowo omówił nadchodzące zmiany w sektorze transportowym, w tym projekt ujednolicenia interpretacji przepisów w całej Europie. Grupa ekspertów, działających w ramach Calculation Rules Working Group, pracuje nad dokumentem, który prawdopodobnie z końcem tego roku zostanie przekazany do konsultacji Komisji Europejskiej. Jego zatwierdzenie i włączenie do obowiązującego programu TRACE, pozwoliłoby na zharmonizowanie pracy służb kontrolnych, a tym samym firm transportowych i kierowców we wszystkich krajach europejskich.

W trakcie ostatniego spotkania CORTE (The Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement), Zarząd międzynarodowej konfederacji szczegółowo omówił nadchodzące zmiany w sektorze transportowym, w tym projekt ujednolicenia interpretacji przepisów w całej Europie. Grupa ekspertów, działających w ramach Calculation Rules Working Group, pracuje nad dokumentem, który prawdopodobnie z końcem tego roku zostanie przekazany do konsultacji Komisji Europejskiej. Jego zatwierdzenie i włączenie do obowiązującego programu TRACE, pozwoliłoby na zharmonizowanie pracy służb kontrolnych, a tym samym firm transportowych i kierowców we wszystkich krajach europejskich.

W Belgradzie odbyło się kolejne spotkanie Zarządu CORTE, na którym szczegółowo omówiono propozycje Komisji Europejskiej zawarte w tzw. Pakiecie Drogowym. Jesienią, członkowie konfederacji planują zebranie swoich uwag i przekazanie ich do organu unijnego. Kolejną istotną kwestią, która również będzie konsultowana z Komisją, jest dokument opracowywany przez ekspertów zrzeszonych w Calculation Rules Working Group. Członkowie tego zespołu już od 2014 r. pracują nad systemem, który pozwoliłby na ujednolicenie sposobu analizy naruszeń we wszystkich krajach europejskich. Jak podkreślają eksperci, obecnie obowiązujący program TRACE, nie przewiduje wszystkich możliwych do wystąpienia przypadków. W konsekwencji oznacza to, że te same regulacje prawne są różnie interpretowane przez poszczególne inspekcje kontrolne. O propozycjach zmian, opracowywanych przez CORTE, opowiada Małgorzata Stocerz z firmy INELO, która jest jedynym przedstawicielem z Polski, zasiadającym w zarządzie konfederacji:

W ramach CORTE i Calculation Rules Working Group po raz pierwszy powstaje tak szczegółowy i obszerny dokument dotyczący kalkulacji i analizy naruszeń. Wcześniej przekazywaliśmy do Komisji Europejskiej pojedyncze wnioski, które dalej były podawane do dyskusji. Przewidujemy, że ostateczną wersję dokumentu uda nam się stworzyć do końca tego roku. Jest kilka możliwości, jak zostanie wówczas odebrana nasza propozycja. Komisja może po prostu zatwierdzić projekt, a następnie rekomendować bądź opublikować go jako swoje wytyczne. Inną możliwością jest włączenie go do programu TRACE, który obecnie ujednolica pracę inspekcji w różnych krajach i według niego szkoleni są wszyscy inspektorzy w Europie. W ramach CORTE zauważyliśmy jednak, że jest to dokument niekompletny. Dlatego też nasz projekt uzupełniliśmy o przypadki naruszeń i sytuacje newralgiczne, które obecnie nie są jasne i nie wynikają wprost z przepisów. Liczymy, że Komisja zaakceptuje opracowywany dokument, dzięki czemu pojawi się nowy element wspierający i uzupełniający, a jednocześnie obowiązujący wszystkie inspekcje transportu drogowego. Bardzo istotne jest ujednolicenie zasad analizy naruszeń we wszystkich krajach europejskich i przekazanie rozwiązania, które będzie odpowiadało na różnorodne potrzeby inspektorów.

Zaproszenie do członkostwa w CORTE

CORTE to jedna z najbardziej znanych międzynarodowych platform transportowych, która powstała w 2004 r. z inicjatywy przedstawicieli władz wykonawczych z kilku krajów Unii Europejskiej. Głównym jej celem jest zrzeszenie ludzi i organizacji z Europy i spoza jej granic, odpowiedzialnych za transport drogowy, bezpieczeństwo oraz ochronę ruchu drogowego. Do konfederacji należą w głównej mierze przedstawiciele inspekcji, ministerstw infrastruktury i transportu oraz firm wydających karty do tachografów, a także producenci tachografów, oprogramowania czy urządzeń dla przedsiębiorstw transportowych. Na ostatnim spotkaniu, obecni członkowie zarządu wyrazili chęć poszerzenia grona ekspertów o kolejne stowarzyszenia firm transportowych. Dotychczas, głównym reprezentantem ze strony przedsiębiorstw jest Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU).

– W najbliższym czasie, zarząd CORTE rozpocznie poszukiwania i będzie zapraszał do swojego grona stowarzyszenia firm transportowych. Myślę, że takie zaproszenie może trafić do jakiegoś zrzeszenia z Polski. Istnieje również możliwość, aby organizacje samodzielnie zgłaszały się do nas i komunikowały chęć dołączenia do konfederacji. Co warto podkreślić, nie muszą to być wcale stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym. Grono ekspertów CORTE powiększa się także o podmioty z państw niebędących członkami UE, czego przykładem może być gospodarz naszego ostatniego spotkania – mówi Małgorzata Stocerz.

Czerwcowe spotkanie Zarządu CORTE zostało zwołane na specjalne zaproszenie serbskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Road Traffic Safety Agency). Przedstawicielom Zarządu CORTE zaprezentowano, jak wygląda praca krajowego inspektoratu transportu drogowego, który istnieje dopiero od 2014 r. Obecnie organ ten liczy 60 inspektorów i prężnie się rozwija.

Co ciekawe, aż 90 proc. tachografów, montowanych w Serbii to urządzenia analogowe. Jedynie 10 proc. stanowią tachografy cyfrowe. W innych krajach europejskich, przynależących do UE, obserwujemy zupełnie odwrotne statystyki. Pomimo tych danych, musimy jednak pamiętać, że serbskie służby i inspekcje kontrolne stale się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje. Kierowcy, którzy wykonują usługi transportowe w tym kraju, powinni mieć świadomość możliwej kontroli ze strony inspektorów. Nie jest to już państwo, do którego można wjechać i wyjechać bez poniesienia konsekwencji w przypadku naruszeń – podsumowuje Małgorzata Stocerz.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C