Unijny projekt w Gdyni

C

15-03-2016

W marcu br. rozpoczynamy realizację kolejnego projektu unijnego: „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności” z Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. „Korytarzami sieci bazowej TEN-T” jest 9 transeuropejskich multimodalnych tras komunikacyjnych (połączenia i węzły: kolejowe, drogowe, wodne, lotnicze – towarowe i pasażerskie), w tym tzw. Korytarz Bałtyk-Adriatyk, biegnący od portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie/ Świnoujściu – do portów adriatyckich w Słowenii i we Włoszech. Korytarze mają powstać do 2030 roku. W projekcie TENTacle uczestniczy również Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Celem projektu w Gdyni (realizowanego przez partnerów we wszystkich krajach bałtyckich) jest przygotowanie miejsko-portowego, spójnego systemu komunikacyjnego. System ten ma służyć zarówno rozwojowi miasta/portu jak i komfortowi mieszkańców. Projekt TENTacle będzie realizowany trzy lata. Budżet projektu w Gdyni to 320 000 euro, w 80% refundowany ze środków unijnych.   Głównym zadaniem Gdyni w projekcie TENTacle będzie ustalenie szans i możliwości rozwoju i integracji infrastruktury transportowej, wdrażania innowacyjnych technologii i systemów zarządzania transportem – w skali miasta Gdyni i metropolii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi zostanie opracowany plan realizacji węzła transportowego w Gdyni oraz studia przedinwestycyjne inwestycji ustalonych jako priorytetowe. Ważnym dla Gdyni celem projektu - głownie dla określenia skali przyszłych inwestycji transportowych -  jest podniesienie znaczenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk, a więc i znaczenia miasta Gdyni w korytarzu transportowym. Wspólnie ze szwedzkimi i fińskimi partnerami projektu TENTacle zostaną przygotowane projekty decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wydłużenia trasy korytarza Bałtyk-Adriatyk w kierunku północnym, tj. do Szwecji, Norwegii i Finlandii. Działania te pozwolą pozyskać fundusze na budowę nowego, publicznego terminala promowego w Gdyni i poprawę jego dostępności drogowej i kolejowej.    

Gdynia-TENTacle projekt 1W marcu br. rozpoczynamy realizację kolejnego projektu unijnego: „TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla dobrobytu, wzrostu i spójności” z Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. „Korytarzami sieci bazowej TEN-T” jest 9 transeuropejskich multimodalnych tras komunikacyjnych (połączenia i węzły: kolejowe, drogowe, wodne, lotnicze – towarowe i pasażerskie), w tym tzw. Korytarz Bałtyk-Adriatyk, biegnący od portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie/ Świnoujściu – do portów adriatyckich w Słowenii i we Włoszech. Korytarze mają powstać do 2030 roku.

W projekcie TENTacle uczestniczy również Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Celem projektu w Gdyni (realizowanego przez partnerów we wszystkich krajach bałtyckich) jest przygotowanie miejsko-portowego, spójnego systemu komunikacyjnego. System ten ma służyć zarówno rozwojowi miasta/portu jak i komfortowi mieszkańców. Projekt TENTacle będzie realizowany trzy lata. Budżet projektu w Gdyni to 320 000 euro, w 80% refundowany ze środków unijnych.

 

Głównym zadaniem Gdyni w projekcie TENTacle będzie ustalenie szans i możliwości rozwoju i integracji infrastruktury transportowej, wdrażania innowacyjnych technologii i systemów zarządzania transportem – w skali miasta Gdyni i metropolii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi zostanie opracowany plan realizacji węzła transportowego w Gdyni oraz studia przedinwestycyjne inwestycji ustalonych jako priorytetowe. Ważnym dla Gdyni celem projektu – głownie dla określenia skali przyszłych inwestycji transportowych –  jest podniesienie znaczenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk, a więc i znaczenia miasta Gdyni w korytarzu transportowym. Wspólnie ze szwedzkimi i fińskimi partnerami projektu TENTacle zostaną przygotowane projekty decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wydłużenia trasy korytarza Bałtyk-Adriatyk w kierunku północnym, tj. do Szwecji, Norwegii i Finlandii. Działania te pozwolą pozyskać fundusze na budowę nowego, publicznego terminala promowego w Gdyni i poprawę jego dostępności drogowej i kolejowej.
   

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C