UPS pokonał miliard “czystych” mil

C

05-08-2016

Firma UPS ogłosiła, że osiągnęła cel pokonania 1 miliarda mil flotą pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym. Firma podsumowuje ponad dziesięcioletni okres czerpania z doświadczeń koncepcji “Laboratorium na Kołach”(Rolling Laboratory). Szczegóły postępu firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały opisane w 14. dorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.   „Postawiliśmy przed sobą wielki cel zrównoważonego rozwoju, aby wykorzystać koncepcję "Laboratorium na Kołach". Pokonaliśmy 1 mld czystych mil pojazdami napędzanymi paliwem alternatywnym - to równowartość ponad 4 000 podróży na Księżyc” stwierdził David Abney, Prezes i Dyrektor Generalny UPS. „Chociaż osiągnięcie tego celu jest czymś nowym, to nasze zaangażowanie w poszukiwanie alternatywnych paliw rozpoczęło się w latach 30 poprzedniego wieku, kiedy UPS rozpoczęło testowanie pojazdów elektrycznych. Mamy ponad 100 000 kurierów, którzy łącznie pokonują ponad 3 miliardy mil rocznie, dlatego też nasza przyszłość uzależniona jest od możliwości zaspokojenia rosnącego popytu w światowym handlu przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko.”   UPS zwiększyło swoje zaangażowanie na rzecz paliw alternatywnych w 2012 roku, kiedy to wyznaczono cel osiągnięcia 1 miliarda mil przejechanych pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi do końca 2017 r. Realizując ten cel o rok wcześniej, ok. 12 procent konwencjonalnego paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny, poprzednio używanego przez naziemną flotę UPS, jest obecnie zastępowane przez paliwa alternatywne, w tym odnawialny gaz ziemny i odnawialny olej napędowy.   „Pytanie nie brzmiało, czy powinniśmy sprawić, że używanie paliw alternatywnych będzie działać"  powiedział Mike Whitlatch, Wiceprezes UPS ds. energii i zaopatrzenia globalnego. „Zamiast tego, brzmiało: Jaki jest najlepszy sposób, aby paliwa alternatywne działały zarówno na korzyść UPS jak i środowiska? Po ponad dekadzie intensywnych działań każdego dnia nasza zaawansowana technologicznie, zasilana paliwem alternatywnym flota przemierza ponad 1 milion mil na całym świecie.”   Wiedząc, że każde z paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii ma swoje zalety w zależności od trasy i regionu geograficznego, w którym są one stosowane, UPS korzysta z floty liczącej 7 200 pojazdów w ramach swojego "Laboratorium na Kołach" by określić, które rozwiązania sprawdzają się najlepiej w danej sytuacji. Od napędu pedałowego i rowerów wspomaganych napędem elektrycznym w zurbanizowanych obszarach miejskich, takich jak Londyn czy Hamburg, po pojazdy elektryczne i hybrydowe w USA, jak również używane na całym świecie pojazdy napędzane odnawialnym gazem ziemnym i propanem.   „Na całym świecie wiele zatłoczonych miast wdraża strefy zerowej emisji spalin, UPS wyprzedza ten trend inwestując w zaawansowane technologie i tworząc komercyjną flotę pojazdów przyszłości”  powiedział Abney.   Między 2009 a końcem 2016 roku UPS zainwestował 750 milionów dolarów w zaawansowane technologicznie pojazdy zasilane paliwem alternatywnymi oraz w stacje paliw. Inwestycje wspierane przez rządy i współpracujących partnerów, pomagają rozwijać i wykorzystywać alternatywne paliwa.   Po drodze UPS wyciągnęło kilka wniosków, które mogą pomóc innym firmom w realizacji inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszących długoterminowe korzyści:   • Zachęcaj do innowacyjności. To, co zostało rozpoczęte, jako „podejście”, przekształciło się w ekosystem innowacyjności i postępu kształtowanego przez współpracę z dostawcami, decydentami i innymi zainteresowanymi stronami. Przy tym wyzwaniu, firma UPS wykorzystała efekt skali floty by udoskonalić technologię, rynek i infrastrukturę, które sprawiają, że czystsze paliwa i technologie stają się opłacalne. • Dostosuj i dopasuj rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem nie zawsze jest to idealne. Paliwa i pojazdy, które sprawdzają się w jednym regionie lub w jednym ustawieniu, mogą nie mieć sensu w innym. Ograniczenia technologiczne, zasięg, dostępność infrastruktury, polityka rządowa oraz lokalne cele dotyczące jakości powietrza - wszystkie te czynniki odgrywają rolę w rozlokowaniu pojazdów i wyborze paliwa. • Nie ma substytutu dla Big Data. Zastosowanie podejścia Big Data przy flocie "Laboratorium na Kołach" firmy UPS było pomocnym bodźcem do poprawy wydajności i redukcji kosztów. Szacujemy, że po kompletnym wdrożeniu, system ORION pomoże UPS ograniczyć 100 milionów mil każdego roku oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 100 000 ton rocznie, oraz zmniejszyć zużycie do 10 milionów galonów paliwa rocznie. • Ważne jest spójne zaangażowanie ze strony kierownictwa. Inwestycje długoterminowe nie zawsze przynoszą korzyści w krótkim czasie. Kwestie ekonomiczne i rynkowe podlegają ciągłym zmianom, a środowisko polityczne, które jest konieczne do wspierania inwestycji i rozwoju infrastruktury może być nieprzewidywalne. Dotarcie do punktu, w którym łączna ilość mil przejechanych przez flotę UPS zaczęła rosnąć, zajęło ponad dekadę.  • Współpracuj, promuj i raportuj postępy. Dzielenie się postępami i wiedzą z interesariuszami, współpraca z partnerami opracowującymi alternatywne paliwa i technologie, z organizacjami non-profit, agencjami rządowymi i grupami branżowymi były kluczem do sukcesu "Laboratorium na Kołach". UPS, co roku raportuje swoje postępy w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, w którym podaje podstawowe dane, takie jak, m.in. emisja CO2, zużycie energii oraz ilość mil przebytych z wykorzystaniem paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii. Dane te wskazują na pozytywny wpływ programów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej realizowanych przez firmę.  

ups wyprzedzenie 150Firma UPS ogłosiła, że osiągnęła cel pokonania 1 miliarda mil flotą pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym. Firma podsumowuje ponad dziesięcioletni okres czerpania z doświadczeń koncepcji “Laboratorium na Kołach”(Rolling Laboratory). Szczegóły postępu firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały opisane w 14. dorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

 

„Postawiliśmy przed sobą wielki cel zrównoważonego rozwoju, aby wykorzystać koncepcję “Laboratorium na Kołach”. Pokonaliśmy 1 mld czystych mil pojazdami napędzanymi paliwem alternatywnym – to równowartość ponad 4 000 podróży na Księżyc” stwierdził David Abney, Prezes i Dyrektor Generalny UPS. „Chociaż osiągnięcie tego celu jest czymś nowym, to nasze zaangażowanie w poszukiwanie alternatywnych paliw rozpoczęło się w latach 30 poprzedniego wieku, kiedy UPS rozpoczęło testowanie pojazdów elektrycznych. Mamy ponad 100 000 kurierów, którzy łącznie pokonują ponad 3 miliardy mil rocznie, dlatego też nasza przyszłość uzależniona jest od możliwości zaspokojenia rosnącego popytu w światowym handlu przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko.”

 

UPS zwiększyło swoje zaangażowanie na rzecz paliw alternatywnych w 2012 roku, kiedy to wyznaczono cel osiągnięcia 1 miliarda mil przejechanych pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi do końca 2017 r. Realizując ten cel o rok wcześniej, ok. 12 procent konwencjonalnego paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny, poprzednio używanego przez naziemną flotę UPS, jest obecnie zastępowane przez paliwa alternatywne, w tym odnawialny gaz ziemny i odnawialny olej napędowy.

 

„Pytanie nie brzmiało, czy powinniśmy sprawić, że używanie paliw alternatywnych będzie działać”  powiedział Mike Whitlatch, Wiceprezes UPS ds. energii i zaopatrzenia globalnego. „Zamiast tego, brzmiało: Jaki jest najlepszy sposób, aby paliwa alternatywne działały zarówno na korzyść UPS jak i środowiska? Po ponad dekadzie intensywnych działań każdego dnia nasza zaawansowana technologicznie, zasilana paliwem alternatywnym flota przemierza ponad 1 milion mil na całym świecie.”

 

Wiedząc, że każde z paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii ma swoje zalety w zależności od trasy i regionu geograficznego, w którym są one stosowane, UPS korzysta z floty liczącej 7 200 pojazdów w ramach swojego “Laboratorium na Kołach” by określić, które rozwiązania sprawdzają się najlepiej w danej sytuacji. Od napędu pedałowego i rowerów wspomaganych napędem elektrycznym w zurbanizowanych obszarach miejskich, takich jak Londyn czy Hamburg, po pojazdy elektryczne i hybrydowe w USA, jak również używane na całym świecie pojazdy napędzane odnawialnym gazem ziemnym i propanem.

 

„Na całym świecie wiele zatłoczonych miast wdraża strefy zerowej emisji spalin, UPS wyprzedza ten trend inwestując w zaawansowane technologie i tworząc komercyjną flotę pojazdów przyszłości”  powiedział Abney.

 

Między 2009 a końcem 2016 roku UPS zainwestował 750 milionów dolarów w zaawansowane technologicznie pojazdy zasilane paliwem alternatywnymi oraz w stacje paliw. Inwestycje wspierane przez rządy i współpracujących partnerów, pomagają rozwijać i wykorzystywać alternatywne paliwa.

 

Po drodze UPS wyciągnęło kilka wniosków, które mogą pomóc innym firmom w realizacji inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszących długoterminowe korzyści:

 

Zachęcaj do innowacyjności. To, co zostało rozpoczęte, jako „podejście”, przekształciło się w ekosystem innowacyjności i postępu kształtowanego przez współpracę z dostawcami, decydentami i innymi zainteresowanymi stronami. Przy tym wyzwaniu, firma UPS wykorzystała efekt skali floty by udoskonalić technologię, rynek i infrastrukturę, które sprawiają, że czystsze paliwa i technologie stają się opłacalne.

Dostosuj i dopasuj rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem nie zawsze jest to idealne. Paliwa i pojazdy, które sprawdzają się w jednym regionie lub w jednym ustawieniu, mogą nie mieć sensu w innym. Ograniczenia technologiczne, zasięg, dostępność infrastruktury, polityka rządowa oraz lokalne cele dotyczące jakości powietrza – wszystkie te czynniki odgrywają rolę w rozlokowaniu pojazdów i wyborze paliwa.

Nie ma substytutu dla Big Data. Zastosowanie podejścia Big Data przy flocie “Laboratorium na Kołach” firmy UPS było pomocnym bodźcem do poprawy wydajności i redukcji kosztów. Szacujemy, że po kompletnym wdrożeniu, system ORION pomoże UPS ograniczyć 100 milionów mil każdego roku oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 100 000 ton rocznie, oraz zmniejszyć zużycie do 10 milionów galonów paliwa rocznie.

Ważne jest spójne zaangażowanie ze strony kierownictwa. Inwestycje długoterminowe nie zawsze przynoszą korzyści w krótkim czasie. Kwestie ekonomiczne i rynkowe podlegają ciągłym zmianom, a środowisko polityczne, które jest konieczne do wspierania inwestycji i rozwoju infrastruktury może być nieprzewidywalne. Dotarcie do punktu, w którym łączna ilość mil przejechanych przez flotę UPS zaczęła rosnąć, zajęło ponad dekadę. 

Współpracuj, promuj i raportuj postępy. Dzielenie się postępami i wiedzą z interesariuszami, współpraca z partnerami opracowującymi alternatywne paliwa i technologie, z organizacjami non-profit, agencjami rządowymi i grupami branżowymi były kluczem do sukcesu “Laboratorium na Kołach”. UPS, co roku raportuje swoje postępy w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, w którym podaje podstawowe dane, takie jak, m.in. emisja CO2, zużycie energii oraz ilość mil przebytych z wykorzystaniem paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii. Dane te wskazują na pozytywny wpływ programów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej realizowanych przez firmę.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C