Volskwagen z nową strategią

C

21-06-2016

Koncern Volkswagen zamierza stać się jednym z wiodących światowych producentów środków transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować te cele, Zarząd koncernu, przy aprobacie Rady Nadzorczej, uchwalił program „TOGETHER – strategia 2025”.       Nowa strategia wyznacza początek największego procesu zmian w historii koncernu Volkswagen. Nowa strategia zawiera wiele ważnych postanowień dotyczących dalszego rozwoju oraz konkretnych inicjatyw, jej celem jest zaś trwałe zabezpieczenie przyszłości koncernu i rentownego wzrostu. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki zakrojonym na szeroką skalę zmianom w obszarze produkcji samochodów, szybkiemu stworzeniu nowego obszaru działalności biznesowej związanego z usługami transportowymi, dzięki znacznemu wzrostowi efektywności i innowacyjności, a także poprzez przedsiębiorczy sposób myślenia i działania.   „TOGETHER – strategia 2025” tworzy ramy dalszego rozwoju koncernu Volkswagen, który  z producenta samochodów ma stać się przodującym w skali światowej dostawcą środków transportu tworzonych według zasad zrównoważonego rozwoju. Strategię tę uzupełnią korespondujące z nią plany strategiczne pojedynczych marek koncernu, które będą się stopniowo pojawiać w kolejnych miesiącach. Do końca roku Volkswagen przedstawi program strategiczny rozpisany na poszczególne marki i obszary działania, zawierający konkretne środki i cele finansowe. Częścią tego programu będzie „Pakiet przyszłości” marki Volkswagen, nad którym od początku czerwca pracują Zarząd marki oraz Rada Pracownicza. Chodzi w nim o środki służące wzrostowi efektywności, wydajności i rentowności, które zapewnią konkurencyjność oraz miejsca pracy, a także o finansowanie niezbędnych inwestycji w produkty i fabryki. Duże znaczenie marki Volkswagen w koncernie sprawia, że ma ona do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu zakładanych przez niego celów. Transformacja głównego obszaru działalności Jedną z podstaw nowej strategii koncernu jest transformacja głównego obszaru działalności Volkswagena, czyli produkcji samochodów i jego głęboka przebudowa służąca przygotowaniu do nowej ery w transporcie. W jej ramach poszczególne marki koncernu mają jeszcze bardziej różnić się od siebie, a gama modeli oraz silników zostanie zweryfikowana pod kątem najatrakcyjniejszych segmentów rynku, obiecujących największy wzrost. Rentowność będzie też kluczem przy weryfikacji 340 modeli i wersji dostępnych dzisiaj w ramach koncernu; proces ten będzie uwzględniał regionalną specyfikę rynków i potrzeb klientów. Szczególną uwagę Volkswagen poświęca samochodom elektrycznym i planuje w ich przypadku wielką ofensywę – w ciągu 10 lat na rynku ma się pojawić ponad 30 pojazdów elektrycznych napędzanych wyłącznie energią pochodzącą z akumulatorów (BEV). Udział tego rodzaju pojazdów w światowym rynku aut osobowych może wynieść, według prognoz koncernu, około jednej czwartej.  Sam koncern Volkswagen zamierza do 2025 roku sprzedawać od dwóch do trzech milionów samochodów elektrycznych typu BEV. Oznacza to udział w wysokości 20-25% w całej spodziewanej sprzedaży. Ponadto w ramach polityki zyskownego wzrostu Volkswagen zamierza zmodyfikować konstrukcje aut w oparciu o platformy modułowe tak, by uprościć zarówno proces rozwoju aut, jak i ich produkcji, zwiększyć wydajność, a przez to jeszcze lepiej wykorzystać zalety tego systemu. Kontynuowana będzie zapoczątkowana właśnie strategia regionalnego wzrostu na szczególnie atrakcyjnych rynkach. Koncern Volkswagen potwierdza ogłoszone niedawno plany dotyczące ekspansji i inwestycji w Ameryce Północnej, a także program rozbudowy swojej działalności w Chinach. W ważnym, zwłaszcza w Azji, segmencie niedrogich samochodów koncern Volkswagen zamierza prowadzić działalność wraz z regionalnymi partnerami. Rozmowy na ten temat są zaawansowane. Nowe obszary kompetencji Kolejnym kierunkiem zmian w podstawowej działalności koncernu jest budowa nowych obszarów kompetencji. Koncern zamierza stworzyć własne rozwiązania w takich przyszłościowych dziedzinach jak pojazdy autonomiczne i sztuczna inteligencja. Celem jest wprowadzenie do końca dekady opracowanego przez Volkswagena konkurencyjnego rozwiązania technicznego (Self-Driving System, SDS). W najbliższych latach rynek i sprzedaż samochodów elektrycznych gwałtownie wzrosną dlatego koncern Volkswagen zamierza stać się specjalistą w nowej dziedzinie, jaką jest technologia akumulatorów. Koncern wnikliwie bada możliwości strategiczne, które pozwoliłyby mieć udział w zyskach płynących z rozwoju tej technologii oraz uczyniły Volkswagena specjalistą w tej dziedzinie. Usługi transportowe jako dodatkowy czynnik wzrostu Drugim filarem programu „TOGETHER – strategia 2025”, obok transformacji zasadniczego obszaru działalności, jest stworzenie działu poświęconego nowym rozwiązaniom w dziedzinie transportu. Ten nowy dział tworzyłby, samodzielnie oraz poprzez zakup, ofertę usług przewozowych na telefon, tzw. „Ride Hailing”. Wokół tego powstałby zestaw kolejnych usług, jak taksówki kierowane przez roboty (Robotaxi), Carsharing czy przewozy On-Demand (na żądanie). W obszarze Ride Hailing koncern Volkswagen podjął pod koniec maja pierwsze działania nawiązując strategiczne partnerstwo, wsparte znacznym zaangażowaniem finansowym, z firmą Gett zajmującą się usługami przewozowymi On-Demand. W nowym obszarze usług transportowych, na szybko rosnącym rynku Volkswagen zamierza osiągnąć do 2025 roku miliardowe obroty. Zarówno w wypadku transformacji zasadniczego obszaru działalności koncernu, jak i w nowym dziale usług transportowych niezbędne jest wzmocnienie przez Volkswagena jego tradycyjnie wysokiej innowacyjności i oparcie jej na jeszcze mocniejszym fundamencie. Koncern wdraża cyfryzację we wszystkich działach i markach. Jednocześnie będzie kładł mocniejszy niż dotąd nacisk na podejmowanie współpracy partnerskiej, zakupy oraz inwestycje Venture-Capital. Wybór rodzaju zaangażowania będzie w przyszłości sterowany centralnie, by zapewnić koncernowi i jego markom jak największą wartość dodaną.  

VW nowa strategia 1Koncern Volkswagen zamierza stać się jednym z wiodących światowych producentów środków transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby zrealizować te cele, Zarząd koncernu, przy aprobacie Rady Nadzorczej, uchwalił program „TOGETHER – strategia 2025”.

 

 

 

Nowa strategia wyznacza początek największego procesu zmian w historii koncernu Volkswagen. Nowa strategia zawiera wiele ważnych postanowień dotyczących dalszego rozwoju oraz konkretnych inicjatyw, jej celem jest zaś trwałe zabezpieczenie przyszłości koncernu i rentownego wzrostu. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki zakrojonym na szeroką skalę zmianom w obszarze produkcji samochodów, szybkiemu stworzeniu nowego obszaru działalności biznesowej związanego z usługami transportowymi, dzięki znacznemu wzrostowi efektywności i innowacyjności, a także poprzez przedsiębiorczy sposób myślenia i działania.  

„TOGETHER – strategia 2025” tworzy ramy dalszego rozwoju koncernu Volkswagen, który  z producenta samochodów ma stać się przodującym w skali światowej dostawcą środków transportu tworzonych według zasad zrównoważonego rozwoju. Strategię tę uzupełnią korespondujące z nią plany strategiczne pojedynczych marek koncernu, które będą się stopniowo pojawiać w kolejnych miesiącach. Do końca roku Volkswagen przedstawi program strategiczny rozpisany na poszczególne marki i obszary działania, zawierający konkretne środki i cele finansowe. Częścią tego programu będzie „Pakiet przyszłości” marki Volkswagen, nad którym od początku czerwca pracują Zarząd marki oraz Rada Pracownicza. Chodzi w nim o środki służące wzrostowi efektywności, wydajności i rentowności, które zapewnią konkurencyjność oraz miejsca pracy, a także o finansowanie niezbędnych inwestycji w produkty i fabryki. Duże znaczenie marki Volkswagen w koncernie sprawia, że ma ona do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu zakładanych przez niego celów.

Transformacja głównego obszaru działalności

Jedną z podstaw nowej strategii koncernu jest transformacja głównego obszaru działalności Volkswagena, czyli produkcji samochodów i jego głęboka przebudowa służąca przygotowaniu do nowej ery w transporcie. W jej ramach poszczególne marki koncernu mają jeszcze bardziej różnić się od siebie, a gama modeli oraz silników zostanie zweryfikowana pod kątem najatrakcyjniejszych segmentów rynku, obiecujących największy wzrost. Rentowność będzie też kluczem przy weryfikacji 340 modeli i wersji dostępnych dzisiaj w ramach koncernu; proces ten będzie uwzględniał regionalną specyfikę rynków i potrzeb klientów.

Szczególną uwagę Volkswagen poświęca samochodom elektrycznym i planuje w ich przypadku wielką ofensywę – w ciągu 10 lat na rynku ma się pojawić ponad 30 pojazdów elektrycznych napędzanych wyłącznie energią pochodzącą z akumulatorów (BEV). Udział tego rodzaju pojazdów w światowym rynku aut osobowych może wynieść, według prognoz koncernu, około jednej czwartej.  Sam koncern Volkswagen zamierza do 2025 roku sprzedawać od dwóch do trzech milionów samochodów elektrycznych typu BEV. Oznacza to udział w wysokości 20-25% w całej spodziewanej sprzedaży.

Ponadto w ramach polityki zyskownego wzrostu Volkswagen zamierza zmodyfikować konstrukcje aut w oparciu o platformy modułowe tak, by uprościć zarówno proces rozwoju aut, jak i ich produkcji, zwiększyć wydajność, a przez to jeszcze lepiej wykorzystać zalety tego systemu. Kontynuowana będzie zapoczątkowana właśnie strategia regionalnego wzrostu na szczególnie atrakcyjnych rynkach. Koncern Volkswagen potwierdza ogłoszone niedawno plany dotyczące ekspansji i inwestycji w Ameryce Północnej, a także program rozbudowy swojej działalności w Chinach. W ważnym, zwłaszcza w Azji, segmencie niedrogich samochodów koncern Volkswagen zamierza prowadzić działalność wraz z regionalnymi partnerami. Rozmowy na ten temat są zaawansowane.

Nowe obszary kompetencji

Kolejnym kierunkiem zmian w podstawowej działalności koncernu jest budowa nowych obszarów kompetencji. Koncern zamierza stworzyć własne rozwiązania w takich przyszłościowych dziedzinach jak pojazdy autonomiczne i sztuczna inteligencja. Celem jest wprowadzenie do końca dekady opracowanego przez Volkswagena konkurencyjnego rozwiązania technicznego (Self-Driving System, SDS). W najbliższych latach rynek i sprzedaż samochodów elektrycznych gwałtownie wzrosną dlatego koncern Volkswagen zamierza stać się specjalistą w nowej dziedzinie, jaką jest technologia akumulatorów. Koncern wnikliwie bada możliwości strategiczne, które pozwoliłyby mieć udział w zyskach płynących z rozwoju tej technologii oraz uczyniły Volkswagena specjalistą w tej dziedzinie.

Usługi transportowe jako dodatkowy czynnik wzrostu

Drugim filarem programu „TOGETHER – strategia 2025”, obok transformacji zasadniczego obszaru działalności, jest stworzenie działu poświęconego nowym rozwiązaniom w dziedzinie transportu. Ten nowy dział tworzyłby, samodzielnie oraz poprzez zakup, ofertę usług przewozowych na telefon, tzw. „Ride Hailing”. Wokół tego powstałby zestaw kolejnych usług, jak taksówki kierowane przez roboty (Robotaxi), Carsharing czy przewozy On-Demand (na żądanie). W obszarze Ride Hailing koncern Volkswagen podjął pod koniec maja pierwsze działania nawiązując strategiczne partnerstwo, wsparte znacznym zaangażowaniem finansowym, z firmą Gett zajmującą się usługami przewozowymi On-Demand. W nowym obszarze usług transportowych, na szybko rosnącym rynku Volkswagen zamierza osiągnąć do 2025 roku miliardowe obroty.

Zarówno w wypadku transformacji zasadniczego obszaru działalności koncernu, jak i w nowym dziale usług transportowych niezbędne jest wzmocnienie przez Volkswagena jego tradycyjnie wysokiej innowacyjności i oparcie jej na jeszcze mocniejszym fundamencie. Koncern wdraża cyfryzację we wszystkich działach i markach. Jednocześnie będzie kładł mocniejszy niż dotąd nacisk na podejmowanie współpracy partnerskiej, zakupy oraz inwestycje Venture-Capital. Wybór rodzaju zaangażowania będzie w przyszłości sterowany centralnie, by zapewnić koncernowi i jego markom jak największą wartość dodaną.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C