WSL kształci inżynierów

C

11-05-2010

  {modal href="/images/stories/aktualnosci/studia_inzynierskie1_big.jpg"} {/modal}Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu od nowego roku akademickiego kształcić będzie na studiach inżynierskich o specjalności "Inżynieria systemów logistycznych". To nowa jakość na polskim rynku edukacji logistycznej! Nauka potrwa siedem semestrów. Rekrutacja na pierwszą edycję już ruszyła. - Inżynier-logistyk jest specjalistą, który znajomość logistyki zdobywa na gruncie nauk o zarządzaniu, uzupełniając je umiejętnościami technicznymi - wyjaśnia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. - Technika ta, towarzyszy działalności logistycznej i jest jej częścią. Obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji infrastruktury logistycznej.  Inżynier-logistyk jest specjalistą umiejącym realizować procesy logistyczne i zarządzać nimi posługując się swobodnie rozwiązaniami i urządzeniami technicznymi, które potrafi nie tylko dobierać stosownie do potrzeb, ale także używać zgodnie z ich zasadami eksploatacji - dodaje.   Zatem student studiów inżynierskich, nauczy się nie tylko prawidłowo obciążać regały w magazynie ciężarem składowanych towarów, ale także wybierać i eksploatować urządzenia do obsługi operacji magazynowych: przenośniki taśmowe, układnice, paletyzatory i wózki widłowe.   - Znajomość zagadnień inżynierskich umożliwi absolwentowi WSL właściwy dobór materiałów na opakowania, ułatwi wybór urządzeń dla systemów automatycznej identyfikacji, jak również zapewni swobodę w posługiwaniu się techniką identyfikacji przy pomocy fal radiowych, czy cyfrowym przekazem informacji - wymienia Kanclerz pierwszej w Polsce, uczelni logistycznej. - Przyszły inżynier-logistyk pozna również zasady projektowania wspomaganego komputerowo, programowania i obsługi robotów przemysłowych oraz możliwości automatyzacji procesów logistycznych, operacji i czynności - zapewnia doc. Ireneusz Fechner.   O wysokim poziomie studiów inżynierskich świadczyć może fakt, że Wyższą Szkołę Logistyki wyróżnia znakomita kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, z których większość to inżynierowie. Kadra wspierana jest przez współpracujących z uczelnią pracowników naukowo-badawczych i dydaktyków z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.   - Nasi wykładowcy to inżynierowie różnych specjalności, łączący wiedzę techniczną z gruntowną znajomością logistyki. Takich też, chcemy kształcić absolwentów - dodaje Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. Absolwent po ukończeniu trzy i pół letnich studiów otrzymuje tytuł inżyniera i może kontynuować naukę w Wyższej Szkole Logistyki na studiach II stopnia (magisterskich).  

 

{modal href=”/images/stories/aktualnosci/studia_inzynierskie1_big.jpg”}

{/modal}Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu od nowego roku akademickiego kształcić będzie na studiach inżynierskich o specjalności “Inżynieria systemów logistycznych”. To nowa jakość na polskim rynku edukacji logistycznej! Nauka potrwa siedem semestrów. Rekrutacja na pierwszą edycję już ruszyła.


Inżynier-logistyk jest specjalistą, który znajomość logistyki zdobywa na gruncie nauk o zarządzaniu, uzupełniając je umiejętnościami technicznymi – wyjaśnia doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. – Technika ta, towarzyszy działalności logistycznej i jest jej częścią. Obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i eksploatacji infrastruktury logistycznej.  Inżynier-logistyk jest specjalistą umiejącym realizować procesy logistyczne i zarządzać nimi posługując się swobodnie rozwiązaniami i urządzeniami technicznymi, które potrafi nie tylko dobierać stosownie do potrzeb, ale także używać zgodnie z ich zasadami eksploatacji – dodaje.


 

Zatem student studiów inżynierskich, nauczy się nie tylko prawidłowo obciążać regały w magazynie ciężarem składowanych towarów, ale także wybierać i eksploatować urządzenia do obsługi operacji magazynowych: przenośniki taśmowe, układnice, paletyzatory i wózki widłowe.

 

– Znajomość zagadnień inżynierskich umożliwi absolwentowi WSL właściwy dobór materiałów na opakowania, ułatwi wybór urządzeń dla systemów automatycznej identyfikacji, jak również zapewni swobodę w posługiwaniu się techniką identyfikacji przy pomocy fal radiowych, czy cyfrowym przekazem informacji – wymienia Kanclerz pierwszej w Polsce, uczelni logistycznej. – Przyszły inżynier-logistyk pozna również zasady projektowania wspomaganego komputerowo, programowania i obsługi robotów przemysłowych oraz możliwości automatyzacji procesów logistycznych, operacji i czynności – zapewnia doc. Ireneusz Fechner.

 

O wysokim poziomie studiów inżynierskich świadczyć może fakt, że Wyższą Szkołę Logistyki wyróżnia znakomita kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, z których większość to inżynierowie. Kadra wspierana jest przez współpracujących z uczelnią pracowników naukowo-badawczych i dydaktyków z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

Nasi wykładowcy to inżynierowie różnych specjalności, łączący wiedzę techniczną z gruntowną znajomością logistyki. Takich też, chcemy kształcić absolwentów – dodaje Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki. Absolwent po ukończeniu trzy i pół letnich studiów otrzymuje tytuł inżyniera i może kontynuować naukę w Wyższej Szkole Logistyki na studiach II stopnia (magisterskich).

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C