Wszystko o infrastrukturze logistycznej

C

26-07-2010

  {modal href="/images/stories/okladka_imit_big.jpg"} {/modal} Wiedza dotycząca infrastruktury logistycznej jest bardzo rozproszona. Znajdziemy ją w takich źródłach jak monografie, akty prawne, opracowania normatywne oraz artykuły w czasopismach naukowych i branżowych. Dotychczas brakowało publikacji, która w sposób całościowy podejmowałaby infrastrukturalny aspekt logistyki. I tak zrodził się pomysł na napisanie podręcznika, który zostałby w pełni poświęcony trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej: magazynowej oraz transportowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.       Autorami publikacji, wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyk są: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski oraz Tadeusz Kosmatka.    Powstanie książki "Infrastruktura magazynowa i transportowa" miało na celu uporządkowanie systemu pojęciowego w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przybliżenie zasad funkcjonowania najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynowaniu oraz transporcie. W związku z tym, książka adresowana jest głównie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych kierunków i specjalności dotyczących szeroko rozumianej logistyki.   W pierwszym rozdziale, autorzy przedstawili rolę infrastruktury logistycznej w strukturze systemu logistycznego oraz zaprezentowali aktualne dane statystyczne na temat wykorzystania elementów infrastruktury logistycznej w Polsce.   Rozdział drugi poświęcony został infrastrukturze magazynowej, obejmującej budowle magazynowe wraz z frontami przeładunkowymi i urządzeniami magazynowymi. Do urządzeń tych zaliczamy przede wszystkim maszyny: do składowania, klimatyzyjno-wentylacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia.   W rozdziale trzecim podjęto tematykę infrastruktury transportu wewnętrznego, która tworzą rzeczywiste urządzenia transportowe oraz urządzenia pomocnicze. Urządzenia transportowe w tym zakresie to przede wszystkim: dźwignice i dźwigi, wózki transportowe, przenośniki, manipulatory oraz roboty. Urządzenia pomocnicze w transporcie wewnętrznym to np. kontenery, palety i nadstawki paletowe.   Czwarty, ostatni rozdział omawia zagadnienia infrastruktury transportu zewnętrznego, uwzględniając klasyczny podział tej tematyki na transport drogowy, kolejowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiło się kilka pozycji dotyczących transportu zewnętrznego, rozdziałowi temu autorzy nadali raczej leksykonowy charakter. Uporządkowali i sklasyfikowali terminologię charakteryzującą maszyny i urządzenia wykorzystywane w tym ogniwie infrastruktury, ale nie wnikali szczegółowo w zasady ich funkcjonowania.   Publikacja bezwątpienia pomoże czytelnikowi w przyswajaniu prawidłowej - zgodnej z normami i przepisami - terminologii dotyczącej infrastruktury logistycznej. Tym bardzie, że autorzy, aby lepiej zobrazować omawiane zagadnienia, wzbogacili książkę materiałem graficznym, ilustrującym poszczególne zagadnienia. Materiał ten zaprezentowano w postaci rysunków zawartych w samej książce, jak i zdjęć umieszczonych na - dołączonej do podręcznika - płycie CD.      "Infrastruktura magazynowa i transportowa" Autorzy: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Logistyki ISBN: 978-83-925896-3-1 Ilość stron: 276 Cena: 34,00 zł

 

{modal href=”/images/stories/okladka_imit_big.jpg”}

{/modal}

PROMOCJA

PROMOCJA

Wiedza dotycząca infrastruktury logistycznej jest bardzo rozproszona. Znajdziemy ją w takich źródłach jak monografie, akty prawne, opracowania normatywne oraz artykuły w czasopismach naukowych i branżowych. Dotychczas brakowało publikacji, która w sposób całościowy podejmowałaby infrastrukturalny aspekt logistyki. I tak zrodził się pomysł na napisanie podręcznika, który zostałby w pełni poświęcony trzem podstawowym ogniwom infrastruktury logistycznej: magazynowej oraz transportowi wewnętrznemu i zewnętrznemu.

 

 

 

Autorami publikacji, wydanej przez Wyższą Szkołę Logistyk są: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski oraz Tadeusz Kosmatka. 

 

Powstanie książki “Infrastruktura magazynowa i transportowa” miało na celu uporządkowanie systemu pojęciowego w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przybliżenie zasad funkcjonowania najważniejszych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w magazynowaniu oraz transporcie. W związku z tym, książka adresowana jest głównie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych kierunków i specjalności dotyczących szeroko rozumianej logistyki.

 

W pierwszym rozdziale, autorzy przedstawili rolę infrastruktury logistycznej w strukturze systemu logistycznego oraz zaprezentowali aktualne dane statystyczne na temat wykorzystania elementów infrastruktury logistycznej w Polsce.

 

Rozdział drugi poświęcony został infrastrukturze magazynowej, obejmującej budowle magazynowe wraz z frontami przeładunkowymi i urządzeniami magazynowymi. Do urządzeń tych zaliczamy przede wszystkim maszyny: do składowania, klimatyzyjno-wentylacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia.

 

W rozdziale trzecim podjęto tematykę infrastruktury transportu wewnętrznego, która tworzą rzeczywiste urządzenia transportowe oraz urządzenia pomocnicze. Urządzenia transportowe w tym zakresie to przede wszystkim: dźwignice i dźwigi, wózki transportowe, przenośniki, manipulatory oraz roboty. Urządzenia pomocnicze w transporcie wewnętrznym to np. kontenery, palety i nadstawki paletowe.

 

Czwarty, ostatni rozdział omawia zagadnienia infrastruktury transportu zewnętrznego, uwzględniając klasyczny podział tej tematyki na transport drogowy, kolejowy, wodny, powietrzny i przemysłowy. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie na rynku wydawniczym pojawiło się kilka pozycji dotyczących transportu zewnętrznego, rozdziałowi temu autorzy nadali raczej leksykonowy charakter. Uporządkowali i sklasyfikowali terminologię charakteryzującą maszyny i urządzenia wykorzystywane w tym ogniwie infrastruktury, ale nie wnikali szczegółowo w zasady ich funkcjonowania.

 

Publikacja bezwątpienia pomoże czytelnikowi w przyswajaniu prawidłowej – zgodnej z normami i przepisami – terminologii dotyczącej infrastruktury logistycznej. Tym bardzie, że autorzy, aby lepiej zobrazować omawiane zagadnienia, wzbogacili książkę materiałem graficznym, ilustrującym poszczególne zagadnienia. Materiał ten zaprezentowano w postaci rysunków zawartych w samej książce, jak i zdjęć umieszczonych na – dołączonej do podręcznika – płycie CD. 

 

 

“Infrastruktura magazynowa i transportowa”

Autorzy: Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Logistyki
 ISBN: 978-83-925896-3-1

Ilość stron: 276
Cena: 34,00 zł

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C