Wygodniejszy system pobierania opłat drogowych dzięki MSTS

C

13-02-2018

Firma Multi Service Technology Solutions (MSTS) planuje rozbudowę europejskiej usługi poboru opłaty elektronicznej (EETS) w Austrii oraz we Włoszech. EETS to ogólnoeuropejska usługa poboru opłaty elektronicznej stworzona przez UE w celu ujednolicenia systemu poboru opłat w Europie tak, by wyeliminować konieczność stosowania osobnego urządzenia pokładowego w różnych krajach.

Firma Multi Service Technology Solutions (MSTS) planuje rozbudowę europejskiej usługi poboru opłaty elektronicznej (EETS) w Austrii oraz we Włoszech. EETS to ogólnoeuropejska usługa poboru opłaty elektronicznej stworzona przez UE w celu ujednolicenia systemu poboru opłat w Europie tak, by wyeliminować konieczność stosowania osobnego urządzenia pokładowego w różnych krajach.

Zaproponowany przez MSTS interoperacyjny system pobierania opłat drogowych pozwala na przejazd pojazdów transportowych pomiędzy kilkoma krajami i dokonywanie płatności za pomocą tylko jednego urządzenia pokładowego (OBU). System MSTS działa już we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Belgii, umożliwiając uiszczanie opłat drogowych po obniżonej stawce. W tym roku MSTS planuje rozszerzyć zasięg systemu o dwa kolejne obszary poboru opłat, by usprawnić usługę pobierania opłat drogowych, a tym samym ułatwić firmom prowadzenie ich działalności gospodarczej.

Jak powiedział Jan Verschoor z firmy Van der Wal Transport B.V.: Głównym atutem rozwiązania zaproponowanego przez MSTS jest prostota jego działania. Jedno urządzenie kompatybilne z różnymi systemami poboru opłat drogowych w Europie upraszcza w znaczący sposób nasze procedury administracyjne. Użytkownik urządzenia otrzymuje tylko jeden raport i tylko jedną fakturę z wykazem wszystkich płatności oraz związanych z nimi usług. To bardzo przejrzysty system, który pomaga nam skuteczniej prowadzić naszą firmę.

Jak powiedziała Inez Berkhof, wiceprezes MSTS na region EMEA: Nowa dyrektywa Unii Europejskiej jest dużym krokiem naprzód, jeśli chodzi o ujednolicenie systemu opłat drogowych w Europie. Rozwiązanie zaproponowane przez MSTS umożliwia przedsiębiorstwom transportowym zawarcie jednej umowy z jednym dostawcą stosującym tylko jedno urządzenie pokładowe i wystawiającym tylko jedną fakturę. Zarządzanie więcej niż jednym urządzeniem pokładowym zmusza nas do korzystania z usług wielu dostawców, a co za tym idzie, znacząco utrudnia procedury administracyjne.

MSTS udostępnia także klientom przyjazny w użytkowaniu portal internetowy oraz planuje stworzyć w tym roku aplikację mobilną, by pomóc firmom zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem ich działalności. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z korzystania z naszego systemu pobierania opłat można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Gdyby interoperacyjne urządzenia pokładowe uzyskały certyfikację na każdym obszarze poboru opłat w Europie, stworzyłoby to płynny system płatności, który byłby ogromną pomocą w efektywnym zarządzaniu operacjami przewozowymi. Kraje, w których pobiera się opłaty za użytkowanie drogi, zaczęły już udostępniać swoje systemy, aby umożliwić wdrożenie interoperacyjnego poboru opłat, który byłby zgodny z normami EETS.  System interoperacyjnego pobierania opłat drogowych (zgodny z wymaganiami EETS) przy pomocy jednego urządzenia pozwoli przedsiębiorstwom na dokładniejsze obliczenie kosztów, da im możliwość korzystniejszego wyboru tras podróży dla ich flot oraz obniży koszty administracyjne.

Więcej informacji na temat korzyści wynikających z korzystania z systemu pobierania opłat można znaleźć na  stronie internetowej: https://www.multiservicetolls.com/pl/multi-service-toll-box/

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C