Wyraźna poprawa przychodów OT Logistics w pierwszej połowie 2014 r

C

02-09-2014

Wpływ na wzrost przychodów w pierwszym półroczu miała przede wszystkim ciągłość realizowanych przewozów, wynikająca ze sprzyjających warunków pogodowych w Europie na początku roku. Większa wartość sprzedaży Grupy jest również rezultatem konsolidacji przejętej w styczniu 2014 r. Grupy C.Hartwig Gdynia.       Przychody Grupy OT Logistics wyniosły w pierwszym półroczu 393,9 mln zł, czyli o 72,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 14,0 mln zł, czyli o 7,5 proc. więcej w skali roku. Władze Grupy podkreślają, że poziom sprzedaży w trzecim kwartale oraz przeprowadzona w lipcu akwizycja Bałtyckiego Terminalu Drobnicy Gdynia pozwalają liczyć na istotną poprawę wyników w drugim półroczu.   - Akwizycja C.Hartwig Gdynia dała Grupie wiele nowych perspektyw i kompetencji. Przejęcie i konsolidacja spowodowała istotny wzrost przychodów OT Logistics. Dodatkowo, dzięki transakcji Grupa zwiększyła bezpośrednią ekspozycję na rynki międzynarodowe, szczególnie Stany Zjednoczone. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, wzrost w przychodach udziału segmentu spedycyjnego spowodował jednocześnie okresowe obniżenie wskaźników marż. Jesteśmy jednak przekonani, że w wyniku pogłębiających się synergii marże będą się odbudowywać, a konsolidacja będzie miała coraz lepszy wpływ na wyniki Grupy w nadchodzących okresach – tłumaczy Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.   Zysk na poziomie operacyjnym w pierwszym półroczu 2014 r. wzrósł o 7,5 proc. Dynamika wzrostu mogłaby być większa gdyby nie słabsze wyniki segmentu usług portowych, na które wpłynęły warunki atmosferyczne w Ameryce Północnej. Czynnik ten oraz koszty finansowe związane z akwizycjami nowych podmiotów wpłynęły również na obniżenie poziomu zysku netto, który wyniósł 6,4 mln zł.   - Słabsze wyniki portów są rezultatem wyjątkowo ostrej zimy w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze warunki pogodowe przesunęły nam w czasie realizację intratnych kontraktów, m.in. związanych z transportem i przeładunkiem rudy żelaza. Adaptując się do zmienionych warunków, skupiliśmy się na obsłudze dostaw węgla, co wiązało się ze spadkiem przychodów i marż w segmencie – wyjaśnia Pawłowski.   W lipcu 2014 r. OT Logistics przejęło 100 proc. udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia Sp. z o.o., co stanowiło realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w prospekcie emisyjnym. Terminal ten, jeden z liderów w przeładunków towarów drobnicowych, posiada dominującą w Polsce pozycję w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru, a dzięki przeładowywanym w nim produktom masowym stał się już terminalem uniwersalnym. Port poprzez system wewnętrznych dróg, kołowych i kolejowych, jest doskonale skomunikowany z krajowym systemem transportowym. Wyniki BTDG zostaną skonsolidowane już w II półroczu 2014 r. Zarząd szacuje, że przy zachowaniu obecnych trendów, włączenie spółki BTDG do konsolidacji, spowoduje zwiększenie przychodów Grupy o około 30 mln zł, a EBITDA o około 5 mln zł.  

OT Logistics-logoWpływ na wzrost przychodów w pierwszym półroczu miała przede wszystkim ciągłość realizowanych przewozów, wynikająca ze sprzyjających warunków pogodowych w Europie na początku roku. Większa wartość sprzedaży Grupy jest również rezultatem konsolidacji przejętej w styczniu 2014 r. Grupy C.Hartwig Gdynia.

 

 

 

Przychody Grupy OT Logistics wyniosły w pierwszym półroczu 393,9 mln zł, czyli o 72,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 14,0 mln zł, czyli o 7,5 proc. więcej w skali roku. Władze Grupy podkreślają, że poziom sprzedaży w trzecim kwartale oraz przeprowadzona w lipcu akwizycja Bałtyckiego Terminalu Drobnicy Gdynia pozwalają liczyć na istotną poprawę wyników w drugim półroczu.

 

Akwizycja C.Hartwig Gdynia dała Grupie wiele nowych perspektyw i kompetencji. Przejęcie i konsolidacja spowodowała istotny wzrost przychodów OT Logistics. Dodatkowo, dzięki transakcji Grupa zwiększyła bezpośrednią ekspozycję na rynki międzynarodowe, szczególnie Stany Zjednoczone. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, wzrost w przychodach udziału segmentu spedycyjnego spowodował jednocześnie okresowe obniżenie wskaźników marż. Jesteśmy jednak przekonani, że w wyniku pogłębiających się synergii marże będą się odbudowywać, a konsolidacja będzie miała coraz lepszy wpływ na wyniki Grupy w nadchodzących okresach – tłumaczy Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

 

Zysk na poziomie operacyjnym w pierwszym półroczu 2014 r. wzrósł o 7,5 proc. Dynamika wzrostu mogłaby być większa gdyby nie słabsze wyniki segmentu usług portowych, na które wpłynęły warunki atmosferyczne w Ameryce Północnej. Czynnik ten oraz koszty finansowe związane z akwizycjami nowych podmiotów wpłynęły również na obniżenie poziomu zysku netto, który wyniósł 6,4 mln zł.

 

Słabsze wyniki portów są rezultatem wyjątkowo ostrej zimy w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze warunki pogodowe przesunęły nam w czasie realizację intratnych kontraktów, m.in. związanych z transportem i przeładunkiem rudy żelaza. Adaptując się do zmienionych warunków, skupiliśmy się na obsłudze dostaw węgla, co wiązało się ze spadkiem przychodów i marż w segmencie – wyjaśnia Pawłowski.

 

W lipcu 2014 r. OT Logistics przejęło 100 proc. udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia Sp. z o.o., co stanowiło realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w prospekcie emisyjnym. Terminal ten, jeden z liderów w przeładunków towarów drobnicowych, posiada dominującą w Polsce pozycję w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru, a dzięki przeładowywanym w nim produktom masowym stał się już terminalem uniwersalnym. Port poprzez system wewnętrznych dróg, kołowych i kolejowych, jest doskonale skomunikowany z krajowym systemem transportowym. Wyniki BTDG zostaną skonsolidowane już w II półroczu 2014 r. Zarząd szacuje, że przy zachowaniu obecnych trendów, włączenie spółki BTDG do konsolidacji, spowoduje zwiększenie przychodów Grupy o około 30 mln zł, a EBITDA o około 5 mln zł.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C