Wzrosły zyski z działalności operacyjnej Grupy Goodman

C

12-09-2019

Według raportu Grupy Goodman za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku, zysk z działalności operacyjnej firmy na całym świecie osiągnął poziom 942 mln dolarów australijskich (AUD), o 11,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 51,6 centa AUD (wzrost o 10,5% r/r), a zysk księgowy ponad 1,6 mld AUD – o 48% niż rok wcześniej.

Według raportu Grupy Goodman za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku, zysk z działalności operacyjnej firmy na całym świecie osiągnął poziom 942 mln dolarów australijskich (AUD), o 11,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 51,6 centa AUD (wzrost o 10,5% r/r), a zysk księgowy ponad 1,6 mld AUD – o 48% niż rok wcześniej.

Firma przewiduje, że w bieżącym roku odnotuje zysk operacyjny w wysokości ponad 1 mld AUD, a zysk na akcję wyniesie 56,3 centa AUD (+9% r/r). Greg Goodman, prezes zarządu Grupy Goodman skomentował: “Nasza strategia niezmiennie skupia się na posiadaniu, zarządzaniu i tworzeniu nieruchomości najwyższej klasy dla klientów działających w dużych ośrodkach miejskich. Efektem jest znaczący wzrost zysków dla firmy oraz naszych udziałowcówKluczowy wpływ na naszą działalność ma ewolucja łańcucha dostaw naszych klientów – rynek oczekuje, że będą oni działać coraz szybciej i wydajniej. Portfel naszych nieruchomości stale rośnie – obecnie na całym świecie realizujemy inwestycje o łącznej wartości 4,2 mld AUD. W ciągu kolejnych 12 miesięcy wartość ta wzrośnie do około 5 mld AUD. W zakończonym roku finansowym pozyskaliśmy też więcej kapitału od naszych partnerów, a zwrot z wspólnych inwestycji wyniósł średnio 16% w skali roku. Zysk z aktualizacji wyceny naszych nieruchomości oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie z partnerami wyniósł 3,8 mld AUD i miał wpływ na wzrost wartości projektów zarządzanych przez Goodman (AUM) do poziomu 46 mld AUD. Szacujemy, że będzie ona rosła wraz z oddawaniem do użytku kolejnych obiektów.”

Inwestycje skoncentrowane na obszarach miejskich
Jakość centrów logistycznych Goodman położonych w największych aglomeracjach odzwierciedlona jest w wysokim poziomie wynajęcia. Znaczący popyt ze strony niektórych branż, np. e-commerce, sprzyja wykorzystaniu posiadanych przez firmę gruntów.
Niska podaż aktywów wysokiej jakości w najlepszych lokalizacjach, wraz ze spadkiem rentowności obligacji, wzrostem wycen działek oraz zainteresowania inwestorów nieruchomościami przemysłowymi, doprowadziła do spadku średniej ważonej stopy kapitalizacji portfela firmy o 36 punktów bazowych, do poziomu 5,1%.

Inicjatywy korporacyjne – Goodman’s 2030 Sustainability Strategy
Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem działalności Goodman. Firma postrzega go jako podejście prowadzące do pozytywnych skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych dla jej samej, udziałowców oraz innych grup odbiorców.
W 2019 roku Grupa zakończyła kompleksowy przegląd swojej polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Goodman’s 2030 Sustainability Strategy zakłada bardziej proaktywne podejście do wyzwań i szans stojących przed firmą oraz koncentrację na trzech strategicznych filarach (nieruchomości, ludzie, kultura), pozostających w zgodzie z nadrzędnym celem, jakim jest tworzenie przestrzeni uspokajających ambicję akcjonariuszy oraz klientów.

Długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju
Jak stwierdził Greg Goodman: “Bez wątpienia łańcuch dostaw naszych klientów ulega istotnym zmianom i przewidujemy, że ewolucja ta potrwa przez kolejne 5-10 lat. Nasza odpowiedź to koncentracja na zapewnieniu odpowiedniego zaplecza dla logistyki miejskiej. Wymagania naszych klientów w zakresie zapewnienia im dogodnie położonych nieruchomości logistycznych wysokiej jakości stale rosną. Dysponujemy odpowiednimi specjalistami oraz infrastrukturą, aby spełnić te oczekiwania, również w krajach o wysokiej barierze wejścia. O ile otoczenie rynkowe w sektorze nieruchomości przemysłowych jest stabilne, pozostajemy ostrożni w zarządzaniu kapitałem. Planujemy utrzymanie niskiego lewarowania oraz efektywne gospodarowanie środkami pozyskanymi w wyniku współpracy z naszymi partnerami. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to utrzymać zrównoważoną ścieżkę wzrostu w dłuższej perspektywie. W obecnym roku finansowym przewidujemy osiągnięciu zysku operacyjnego w wysokości 1,04 mld AUD (+10,4% r/r) oraz wzrost zysku na akcję do poziomu 56,3% (+9% r/r). Oczywiście naszą prognozy podlegają regularnej rewizji i zakładają, że w międzyczasie nie wystąpi żadna znacząca zmiana warunków rynkowych.”

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C