Zabawki w natarciu – nowa inwestycja Spedimexu i Smyka

C

25-05-2017

Spółka Spedimex, zajmująca się rozwiązaniami w zakresie łańcucha dostaw oraz międzynarodowa sieć sklepów z artykułami dla dzieci Smyk podsumowały wdrożenie nowej inwestycji w obszarze pracy magazynu. Zautomatyzowany sorter do konfekcjonowania zamówień wspiera pracę zespołów kompletacyjnych operatora, odpowiedzialnego za procesy logistyczne sieci Smyk.

Spółka Spedimex, zajmująca się rozwiązaniami w zakresie łańcucha dostaw oraz międzynarodowa sieć sklepów z artykułami dla dzieci Smyk podsumowały wdrożenie nowej inwestycji w obszarze pracy magazynu. Zautomatyzowany sorter do konfekcjonowania zamówień wspiera pracę zespołów kompletacyjnych operatora, odpowiedzialnego za procesy logistyczne sieci Smyk.

– Zwinność i sprawność operacyjna  nabiera szczególnego znaczenia w czasach powszechnego trendu ilustrowanego popularnym stwierdzeniem „be multichannel or die” – mówił Michał Janikowski, Supply Chain Director sieci Smyk. – W przypadku Smyka oznacza to obsługę klientów w trzech kanałach dystrybucji: obsługę sklepów stacjonarnych w Polsce i za granicą, obsługę partnerów franczyzowych poza granicami Polski i klientów sklepu internetowego. Każdy kanał ma inną dynamikę, wymagania asortymentowe i serwisowe oraz sezonowość uwarunkowaną klimatem i kulturą danego rynku zbytu – dodaje.

Po analizie dostępnych rozwiązań w obszarze kompletacji i zestawieniu ich z celami
i indywidualnymi potrzebami sieci Smyk, obie spółki podjęły decyzję o wdrożeniu sortera wraz z systemem opartym na kompletacji “pick by light”.

“Pick by light” to kompletacja sterowana światłem, w której lista towarów zastępowana jest poprzez cyfrowy wyświetlacz, z wykorzystaniem diod sygnalizacyjnych. Rozwiązanie to istotnie wpływa zarówno na poprawność, jak i tempo kompletacji, co było zasadniczym celem projektu.

Wdrożenie zostało podzielone na etapy związane z instalacją sortera, stworzeniem oprogramowania,
a także modyfikacją samego procesu. Poprzedził je pilotażowy projekt, a pełna zdolność wykonawcza sortera została osiągnięta pod koniec ubiegłego roku.

Rozwiązanie ma pozwolić na bardziej ekonomiczne zarządzanie powierzchnią magazynu i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Jak twierdzą przedstawiciele spółek, dzienna wydajność procesu kompletacji zwiększyła się dwukrotnie do 70 000 – 100 000 sztuk, w zależności od liczby zmian. Jednocześnie wzrosty wydajności procesu i przepustowości magazynu nie wywołały potrzeby rozszerzenia powierzchni magazynowej.

Automatyzacja procesu wpłynęła również na usprawnienie pracy zespołu kompletacyjnego. Zadania załogi stały się intuicyjne, a praca bardziej ergonomiczna. System podpowiada jakie czynności należy wykonać, co ogranicza do minimum ryzyko potencjalnych błędów.

– Inwestycja odpowiedziała na trzy kluczowe potrzeby Smyk: wzrost produktywności, przyśpieszenie kompletacji i obsługa większej liczby sklepów. Jednak już w chwili realizacji inwestycji mieliśmy świadomość, że obecne rozwiązanie wymaga rozbudowy. Liczba obsługiwanych punktów sprzedaży rośnie bardzo szybko, zaś różnice pomiędzy wymaganiami  poszczególnych kanałów dystrybucji wymagają maksymalnej elastyczności. W grudniu 2016 zostały zainstalowane kolejne elementy sortera kartonowego, a obecnie podjęliśmy decyzję o budowie bliźniaczego sortera „pick by light” i kolejnych linii przenośników kartonowych. Przyszłe rozwiązanie, nie tylko pozwoli nam obsługiwać wszystkie sklepy
w perspektywie 2 lat,  ale również procesować kilka kategorii produktowych jednocześnie i ograniczyć straty czasu w momencie ich zmiany zapewniając optymalną obsługę wszystkich kanałów i rynków. Zaletą rozwiązań automatycznych, oprócz oczywistego przyśpieszenia operacji, jest „zapas mocy”, który można wykorzystywać w okresach największej aktywności – podsumowuje Supply Chain Director sieci Smyk.

Partnerstwo w przeprowadzonej inwestycji  jest wynikiem zacieśnienia współpracy, kontynuowanej pomiędzy spółkami w ciągu ostatnich 10 lat. Spedimex obsługuje sieć Smyk w zakresie magazynowania i dystrybucji od 2007 roku. Realizuje zamówienia do salonów zlokalizowanych w kraju i za granicą. Odpowiada za obsługę logistyczną towarów dostępnych w salonach Smyk, gospodarkę magazynową oraz prowadzenie składu celnego.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C