VII Konferencja Logistyczna “Zarządzanie Łańcuchami Dostaw”

C

02-04-2010

  W dniach 12 - 14 maja 2010 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbędzie się siódma edycja Konferencji Logistycznej "Zarządzanie Łańcuchami Dostaw", która po trzyletniej przerwie stanowi kontynuację cyklu spotkań logistycznych organizowanych od roku 2002. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. KNZPiK funkcjonuje od 1995 roku. Od początku istnienia organizuje liczne szkolenia, konferencje, wizyty w firmach oraz uczy swoich członków jak wykorzystać w życiu wiedzę pozyskaną na studiach. Celem KNZPiK jest zdobywanie wiedzy praktycznej w przyjemny sposób oraz rozwijanie i popularyzowanie wśród studentów dziedzin naukowych związanych z zarządzaniem, produkcją oraz logistyką. Szeroki obszar tematyczny tegorocznej konferencji obejmuje swoim zasięgiem m.in. identyfikację, śledzenie przesyłek i efektywność w łańcuchach dostaw, komputerowe wspomaganie w łańcuchach dostaw, AEO, system TAPA, Kodeks ISPS, zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i optymalizacja kosztów w łańcuchach logistycznych, logistykę zwrotną. Konferencja skierowana jest do studentów studiów logistycznych, członków logistycznych kół naukowych, studentów interesujących się aktualnymi trendami w zakresie obsługi logistycznej oraz firm. W planie konferencji przewidziane są m.in. Seminarium "Zarządzanie dostawami, nadzór nad dostawcami" (seminarium poprowadzi przedstawiciel firmy Lloyd's Register Polska Sp. z o.o.), Studenckie Forum Logistyczne, wystąpienia studentów, pracowników naukowych uczelni wyższych, przedstawicieli firm logistycznych oraz wiele innych atrakcji. Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować w szerszym gronie wyniki swoich badań oraz skonfrontować je z opiniami przedstawicieli firm logistycznych, pracowników wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji państwowych (Służba Celna) i innych zaproszonych gości, którzy w trakcie konferencji przedstawią specjalnie przygotowane na ten cel prezentacje. Wszystkie zaprezentowane referaty zostaną wydane w formie recenzowanej publikacji książkowej.

 

W dniach 12 – 14 maja 2010 r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbędzie się siódma edycja Konferencji Logistycznej “Zarządzanie Łańcuchami Dostaw”, która po trzyletniej przerwie stanowi kontynuację cyklu spotkań logistycznych organizowanych od roku 2002.


Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. KNZPiK funkcjonuje od 1995 roku. Od początku istnienia organizuje liczne szkolenia, konferencje, wizyty w firmach oraz uczy swoich członków jak wykorzystać w życiu wiedzę pozyskaną na studiach. Celem KNZPiK jest zdobywanie wiedzy praktycznej w przyjemny sposób oraz rozwijanie i popularyzowanie wśród studentów dziedzin naukowych związanych z zarządzaniem, produkcją oraz logistyką.

PROMOCJA

PROMOCJA


Szeroki obszar tematyczny tegorocznej konferencji obejmuje swoim zasięgiem m.in. identyfikację, śledzenie przesyłek i efektywność w łańcuchach dostaw, komputerowe wspomaganie w łańcuchach dostaw, AEO, system TAPA, Kodeks ISPS, zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i optymalizacja kosztów w łańcuchach logistycznych, logistykę zwrotną.


Konferencja skierowana jest do studentów studiów logistycznych, członków logistycznych kół naukowych, studentów interesujących się aktualnymi trendami w zakresie obsługi logistycznej oraz firm. W planie konferencji przewidziane są m.in. Seminarium “Zarządzanie dostawami, nadzór nad dostawcami” (seminarium poprowadzi przedstawiciel firmy Lloyd’s Register Polska Sp. z o.o.), Studenckie Forum Logistyczne, wystąpienia studentów, pracowników naukowych uczelni wyższych, przedstawicieli firm logistycznych oraz wiele innych atrakcji.


Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować w szerszym gronie wyniki swoich badań oraz skonfrontować je z opiniami przedstawicieli firm logistycznych, pracowników wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji państwowych (Służba Celna) i innych zaproszonych gości, którzy w trakcie konferencji przedstawią specjalnie przygotowane na ten cel prezentacje. Wszystkie zaprezentowane referaty zostaną wydane w formie recenzowanej publikacji książkowej.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C