Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

C

31-10-2017

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Maciej Libiszewski oraz Członek Zarządu Spółki ds. Finansowych Arkadiusz Olewnik złożyli dymisję z zajmowanych stanowisk. Witold Bawor został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółkl ds. Operacyjnych. Nowym Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A. został Krzysztof Mamiński.

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Maciej Libiszewski oraz Członek Zarządu Spółki ds. Finansowych Arkadiusz Olewnik złożyli dymisję z zajmowanych stanowisk. Witold Bawor został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółkl ds. Operacyjnych. Nowym Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A. został Krzysztof Mamiński.

W dniu 26 października 2017 r. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki PKP CARGO złożyli Prezes Zarządu Maciej Libiszewski i Członek Zarządu ds. Finansowych Arkadiusz Olewnik. Jako przyczynę rezygnacji wskazali: “w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych“. Obaj zadeklarowali „wolę dalszej oddanej pracy na rzecz Spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej znaczenia, jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju”.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 26 października 2017 r. Witolda Bawora, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PKP CARGO. W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu PKP CARGO S.A. przedstawia się następująco: Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu, Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych, Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Zenon  Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C