Zmiany w ustawie o prawie lotniczym ułatwią realizację projektu CPK

C

19-12-2018

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczął działalność operacyjną w pierwszych dniach grudnia 2018 r. Na czele spółki stoi Prezes Zarządu Jacek Bartosiak, a stanowiska członków zarządu objęli: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Trzej członkowie zarządu będą kierowć odpowiednio: zaplanowaniem i realizacją komponentu lotniczego, budową infrastruktury kolejowo – drogowej oraz finansami. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacja programu inwestycyjnego największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczął działalność operacyjną w pierwszych dniach grudnia 2018 r. Na czele spółki stoi Prezes Zarządu Jacek Bartosiak, a stanowiska członków zarządu objęli: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Trzej członkowie zarządu będą kierowć odpowiednio: zaplanowaniem i realizacją komponentu lotniczego, budową infrastruktury kolejowo – drogowej oraz finansami. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacja programu inwestycyjnego największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Inwestycje towarzyszące CPK
Budowa międzynarodowego hubu przesiadkowego zakłada intensywny rozwój infrastruktury drogowej. Lokalizacja CPK planowana jest 37 km na zachód od Warszawy na terenie Baranowa, położonego bezpośrednio przy istniejącej już autostradzie A2, łączącej Łódź i Warszawę. 6 grudnia 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził do realizacji inwestycję polegającą na poszerzeniu autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu na całym jej odcinku. Dzięki temu, zostanie ona dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Trwają również prace nad programem inwestycyjnym komponentu kolejowego CPK, w ramach którego przewidziana jest budowa 1300 km linii kolejowych, w tym linii w standardzie kolei dużych prędkości. Dzięki realizacji programu kolejowego, CPK uzyska bezpośrednie połączenie z 120 miastami, zamieszkałymi przez łącznie 13 mln mieszkaoców, w czasie dojazdu nie dłuższym niż 2-2,5 godz.

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeo kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyd ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartośd w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C