Zmiany, wyzwania oraz szanse ? czyli podsumowanie Transport Week 2014

C

10-03-2014

W dniach 4-6 marca 2014, odbył się Transport Week 2014, czyli czwarta już edycja jednej z ważniejszych imprez transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, która co roku gromadzi setki przedstawicieli z branży. Trzy główne konferencje oraz pięć spotkań towarzyszących, skupiły się na obecnej sytuacji rynku transportowego, nadchodzących zmianach, możliwych rozwiązaniach, a także przyszłych planach i strategiach. W trakcie wydarzenia pojawiły się najbardziej aktualne tematy.     ?Witajcie w moim mieście? takimi słowami rozpoczął konferencję Prezydent Miasta Gdańsk ? Paweł Adamowicz. Nie bez przyczyny Transport Week po raz kolejny odbywa się w Gdańsku. Rosnące przeładunki sprawiają, że Trójmiasto jest bardzo ważnym ośrodkiem portowym, transportowym oraz logistycznym w regionie Morza Bałtyckiego.   30 mln ton i więcej? Rok 2013 był dla Gdańskiego Portu rekordowym. Pierwszy raz w historii odnotowano 30 mln ton przeładunków, z czego najwięcej stanowiły paliwa płynne, następnie drobnica oraz węgiel. Ważnym wydarzeniem było również przekroczenie bariery miliona TEU w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk. Nowe inwestycje mają szansę wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój portu Gdańskiego. Zalicza się do nich m.in. Nowy terminal T2 w DCT Gdańsk, rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, tunel pod kanałem portowym oraz wiele innych. Warto zauważyć, iż wspólnie z sąsiednim portem gdyńskim, który w ubiegłym roku również odnotował rekordowe wyniki, Trójmiasto wzmacnia swoją pozycję w Regionie Morza Bałtyckiego.   ?Dyrektywa siarkowa? i jej następstwa Clean Shipping Conference została poświęcona tematowi dyrektywy siarkowej, której wejście w życie nastąpi 1 stycznia 2015 roku. Nowe przepisy wprowadzają restrykcyjne limity zawartości siarki w paliwach żeglugowych (do 0,1%) i będą obejmowały obszar Morza Północnego oraz Morza Bałtyckiego. Tego typu regulacje najbardziej odczują armatorzy oraz terminale, dlatego już dziś należy się do nich odpowiednio przygotować. W identycznym tonie, wypowiadał się Patrick Verhoeven, Sekretarz Generalny ECSA. W swojej przemowie otwierającej konferencję, wskazał, iż ważną kwestią we wprowadzaniu w życie nowych regulacji będzie merytoryczna oraz finansowa pomoc Komisji Europejskiej. Według niego, równie istotnym jest wybór proekologicznych rozwiązań. Ważnym akcentem konferencji było pojawianie się Magdy Kopczyńskiej, Kierownik Wydziału Transportu Morskiego i Logistyki Komisji Europejskiej, która wskazała dwa narzędzia wspierające branżę m.in. wspomniane wcześniej finansowanie oraz Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (EFFS). Środki pieniężne poświęcone na dostosowanie infrastruktury w portach oraz rozwiązania technologiczne w statkach będą pochodziły z puli funduszy poświęconych dla siec TEN-T.   Wśród dostępnych rozwiązań, zmniejszających emisję siarki do morza, najczęściej wskazuje się czystsze, lecz droższe paliwo, alternatywny paliwo LNG, metanol lub specjalną technologię instalowaną w statkach tzw. płuczki (scrubbery). Warto dodać, że każde z Państw członkowskich we własnym zakresie powinno ustalić przepisy i procedury weryfikacji przestrzegania regulacji siarkowych oraz własny system kar. Komisja Europejska zaproponuje jedynie ujednolicony sposób monitorowania dla wszystkich krajów. Siec bazowa TENT-T - szansą dla rozwoju transportu Ważnym tematem, w kontekście rozwoju transportu w Europie, jest przedstawiona niedawno, koncepcja sieci bazowej TEN-T, która wskazała 9 głównych korytarzy transportowych, przebiegających przez całą Europę. Ten temat był jednym z ważniejszych podczas drugiego dnia konferencji. Rolę portów, możliwości finansowania projektów oraz przyszły charakter transportu przedstawił Paweł Stelmaszczyk, koordynator do spraw wdrażania polityki TEN-T w Europie Środkowo-Wschodniej. Perspektywa rozwoju projektów w ramach sieci TEN-T obejmuje plany do roku 2020 i została uzupełniona o nowy instrument finansowy, gdzie alokowane zostały środki w wysokości 26 miliardów Euro. Taka polityka, przede wszystkim przysłuży się rozwojowi transportu intermodalnego w całej Europie, również w Polsce. Branża kontenerowa wciąż na topie Mówiąc o transporcie nie może zabraknąć tematów związanych z branżą kontenerową, w której ubiegły rok był pełen ważnych wydarzeń i to właśnie dla nich poświęcono Baltic Container Conference. Pierwsze z nich, czyli dziewiczy rejs największego statku kontenerowego na świecie klasy Triple-E (18 tys. TEU) należącego do duńskiego armatora Maersk Line. Ten historyczny moment był jednym z tematów, który w trakcie swojej prezentacji przedstawiła Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard, Dyrektor Zarządzająca Maersk Line Polska. Sukcesywna wymiana floty i budowanie efektywności kosztowej za pomocą nowych, bardziej wydajnych jednostek jest częścią naszej długofalowej strategii. Wierzymy, że szukanie optymalnych, ekologicznych i wydajnych rozwiązań podnosi standardy w naszej branży, gwarantując jednocześnie stosunek podaży do rynkowego popytu ? powiedziała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard. Innym ważnym aspektem drugiego dnia, który budzi wiele sprzecznych emocji, był operacyjny alians P3, zrzeszający trzech największych armatorów na świecie. Ten temat był jednym z punktów wystąpienia Dyrektor Zarządzającej Maersk Line Polska. ?Wejście w życie aliansu P3, uzależnione obecnie od uzyskania zgody instytucji regulujących, zagwarantuje stabilność i częstotliwość dostaw klientom oraz pozwoli jeszcze lepiej zagospodarować statki o pojemności 18 000 TEU? podsumowała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard. Wpływ aliansu P3 na branżę kontenerową przedstawił reprezentant międzynarodowej firmy doradczej Ocean Shipping Consultants ? Steve Wray. Według niego, grupa P3 doprowadziła do zacieśnienia współpracy pomiędzy pozostałymi armatorami w celu konkurowania z ?Wielką Trójką?. Obecnie na rynku powstały odrębne alianse m.in. G6 czy CKYH, które zamierzają proponować swoim klientom innowacyjne usługi np. nowe trasy. Ważną kwestią dotyczącą aliansu u P3 jest wskazanie wygranych and przegranych. Pierwsi z nich to przede wszystkim porty w Jade Weser oraz Antwerpii , które najwięcej skorzystają, dzięki dużej liczbie połączeń bezpośrednich. Natomiast do największych przegranych zalicza się porty Rotterdam oraz Klang, które straciły swoje główne połączenia. Według Steve Wray?a, terminale muszę stawać się coraz bardziej wydajne, aby oferować armatorom korzystne warunki i atrakcyjne połączenia.   Transport Intermodalny ? efektywność usługodawców ?Duże jest piękne? takimi słowami została rozpoczęta Intermodal Conference, przez Jeroen Kats, reprezentanta firmy TBA. W swojej prezentacji wskazał, iż rosnące możliwości ładunkowe statków oraz terminali, wynikają z ekonomii skali, która wymusza na nich innowacyjne idee. O rozwiązaniach w portach Verona, Hamina Kotka, Koper, Galati oraz Hamburg mówili ich przedstawiciele. Zgodnie wskazali, iż dla lepszej obsługi ładunków w ramach transportu intermodalnego, należy skrócić czas przeładunków oraz usprawnić infrastrukturę. Ważnym aspektem jest również współpraca pomiędzy portami, przewoźnikami, a także właścicielami infrastruktury. Dla usprawnienia i rozwoju transportu intermodalnego wymagane są coraz bardziej doskonałe narzędzia ICT. Tego typu platformę internetową integrującą procesy informacyjne opracowano w ramach projektu TransBaltic Extension. Leszek Andrzejewski reprezentant Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawił korzyści wynikające z korzystania z platformy, która może doprowadzić do ulepszenia zarządzania transportem intermodalnym oraz nadzoru nad ładunkiem. To narzędzie może dodatkowo zredukować koszty terminalowe, zoptymalizować łańcuchy dostaw oraz zwiększyć transparentność procesu transportowego, dzięki szybkiej informacji online.   Spotkania, seminaria, panele W ramach jednego wydarzenia Transport Week 2014, odbyły się dodatkowo trzy spotkania organizowanie przez Organizację Portów Nadbałtyckich (BPO), konferencja Invest in Pomerania, dotycząca pobudzania inwestycji na Pomorzu oraz współpracy między trójmiejskimi portami. Ostatniego dnia odbyła się również konferencja Offshore Wind Energy ? Logistic Supplies Conference, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Morskiej Enegetyki Wiatrowej. Jak co roku, drugiego dnia miał miejsce koktajl wieczorny w pięknym i historycznym Dworze Artusa, podczas którego uczestnicy wydarzenia mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami w mniej oficjalnej atmosferze.

transport-week-1W dniach 4-6 marca 2014, odbył się Transport Week 2014, czyli czwarta już edycja jednej z ważniejszych imprez transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, która co roku gromadzi setki przedstawicieli z branży. Trzy główne konferencje oraz pięć spotkań towarzyszących, skupiły się na obecnej sytuacji rynku transportowego, nadchodzących zmianach, możliwych rozwiązaniach, a także przyszłych planach i strategiach. W trakcie wydarzenia pojawiły się najbardziej aktualne tematy.

 

 

?Witajcie w moim mieście? takimi słowami rozpoczął konferencję Prezydent Miasta Gdańsk ? Paweł Adamowicz. Nie bez przyczyny Transport Week po raz kolejny odbywa się w Gdańsku. Rosnące przeładunki sprawiają, że Trójmiasto jest bardzo ważnym ośrodkiem portowym, transportowym oraz logistycznym w regionie Morza Bałtyckiego.

 

30 mln ton i więcej?

Rok 2013 był dla Gdańskiego Portu rekordowym. Pierwszy raz w historii odnotowano 30 mln ton przeładunków, z czego najwięcej stanowiły paliwa płynne, następnie drobnica oraz węgiel. Ważnym wydarzeniem było również przekroczenie bariery miliona TEU w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk. Nowe inwestycje mają szansę wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój portu Gdańskiego. Zalicza się do nich m.in. Nowy terminal T2 w DCT Gdańsk, rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, tunel pod kanałem portowym oraz wiele innych. Warto zauważyć, iż wspólnie z sąsiednim portem gdyńskim, który w ubiegłym roku również odnotował rekordowe wyniki, Trójmiasto wzmacnia swoją pozycję w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

?Dyrektywa siarkowa? i jej następstwa

Clean Shipping Conference została poświęcona tematowi dyrektywy siarkowej, której wejście w życie nastąpi 1 stycznia 2015 roku. Nowe przepisy wprowadzają restrykcyjne limity zawartości siarki w paliwach żeglugowych (do 0,1%) i będą obejmowały obszar Morza Północnego oraz Morza Bałtyckiego. Tego typu regulacje najbardziej odczują armatorzy oraz terminale, dlatego już dziś należy się do nich odpowiednio przygotować. W identycznym tonie, wypowiadał się Patrick Verhoeven, Sekretarz Generalny ECSA. W swojej przemowie otwierającej konferencję, wskazał, iż ważną kwestią we wprowadzaniu w życie nowych regulacji będzie merytoryczna oraz finansowa pomoc Komisji Europejskiej. Według niego, równie istotnym jest wybór proekologicznych rozwiązań.

Ważnym akcentem konferencji było pojawianie się Magdy Kopczyńskiej, Kierownik Wydziału Transportu Morskiego i Logistyki Komisji Europejskiej, która wskazała dwa narzędzia wspierające branżę m.in. wspomniane wcześniej finansowanie oraz Europejskie Forum Zrównoważonej Żeglugi (EFFS). Środki pieniężne poświęcone na dostosowanie infrastruktury w portach oraz rozwiązania technologiczne w statkach będą pochodziły z puli funduszy poświęconych dla siec TEN-T.

 

transport-week-2

Wśród dostępnych rozwiązań, zmniejszających emisję siarki do morza, najczęściej wskazuje się czystsze, lecz droższe paliwo, alternatywny paliwo LNG, metanol lub specjalną technologię instalowaną w statkach tzw. płuczki (scrubbery).

Warto dodać, że każde z Państw członkowskich we własnym zakresie powinno ustalić przepisy i procedury weryfikacji przestrzegania regulacji siarkowych oraz własny system kar. Komisja Europejska zaproponuje jedynie ujednolicony sposób monitorowania dla wszystkich krajów.

Siec bazowa TENT-T – szansą dla rozwoju transportu

Ważnym tematem, w kontekście rozwoju transportu w Europie, jest przedstawiona niedawno, koncepcja sieci bazowej TEN-T, która wskazała 9 głównych korytarzy transportowych, przebiegających przez całą Europę. Ten temat był jednym z ważniejszych podczas drugiego dnia konferencji. Rolę portów, możliwości finansowania projektów oraz przyszły charakter transportu przedstawił Paweł Stelmaszczyk, koordynator do spraw wdrażania polityki TEN-T w Europie Środkowo-Wschodniej. Perspektywa rozwoju projektów w ramach sieci TEN-T obejmuje plany do roku 2020 i została uzupełniona o nowy instrument finansowy, gdzie alokowane zostały środki w wysokości 26 miliardów Euro. Taka polityka, przede wszystkim przysłuży się rozwojowi transportu intermodalnego w całej Europie, również w Polsce.

Branża kontenerowa wciąż na topie

Mówiąc o transporcie nie może zabraknąć tematów związanych z branżą kontenerową, w której ubiegły rok był pełen ważnych wydarzeń i to właśnie dla nich poświęcono Baltic Container Conference. Pierwsze z nich, czyli dziewiczy rejs największego statku kontenerowego na świecie klasy Triple-E (18 tys. TEU) należącego do duńskiego armatora Maersk Line. Ten historyczny moment był jednym z tematów, który w trakcie swojej prezentacji przedstawiła Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard, Dyrektor Zarządzająca Maersk Line Polska. Sukcesywna wymiana floty i budowanie efektywności kosztowej za pomocą nowych, bardziej wydajnych jednostek jest częścią naszej długofalowej strategii. Wierzymy, że szukanie optymalnych, ekologicznych i wydajnych rozwiązań podnosi standardy w naszej branży, gwarantując jednocześnie stosunek podaży do rynkowego popytu ? powiedziała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.

Innym ważnym aspektem drugiego dnia, który budzi wiele sprzecznych emocji, był operacyjny alians P3, zrzeszający trzech największych armatorów na świecie. Ten temat był jednym z punktów wystąpienia Dyrektor Zarządzającej Maersk Line Polska. ?Wejście w życie aliansu P3, uzależnione obecnie od uzyskania zgody instytucji regulujących, zagwarantuje stabilność i częstotliwość dostaw klientom oraz pozwoli jeszcze lepiej zagospodarować statki o pojemności 18 000 TEU? podsumowała Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard.

Wpływ aliansu P3 na branżę kontenerową przedstawił reprezentant międzynarodowej firmy doradczej Ocean Shipping Consultants ? Steve Wray. Według niego, grupa P3 doprowadziła do zacieśnienia współpracy pomiędzy pozostałymi armatorami w celu konkurowania z ?Wielką Trójką?. Obecnie na rynku powstały odrębne alianse m.in. G6 czy CKYH, które zamierzają proponować swoim klientom innowacyjne usługi np. nowe trasy. Ważną kwestią dotyczącą aliansu u P3 jest wskazanie wygranych and przegranych. Pierwsi z nich to przede wszystkim porty w Jade Weser oraz Antwerpii , które najwięcej skorzystają, dzięki dużej liczbie połączeń bezpośrednich. Natomiast do największych przegranych zalicza się porty Rotterdam oraz Klang, które straciły swoje główne połączenia. Według Steve Wray?a, terminale muszę stawać się coraz bardziej wydajne, aby oferować armatorom korzystne warunki i atrakcyjne połączenia.

 

transport-week-3

Transport Intermodalny ? efektywność usługodawców

?Duże jest piękne? takimi słowami została rozpoczęta Intermodal Conference, przez Jeroen Kats, reprezentanta firmy TBA. W swojej prezentacji wskazał, iż rosnące możliwości ładunkowe statków oraz terminali, wynikają z ekonomii skali, która wymusza na nich innowacyjne idee.

O rozwiązaniach w portach Verona, Hamina Kotka, Koper, Galati oraz Hamburg mówili ich przedstawiciele. Zgodnie wskazali, iż dla lepszej obsługi ładunków w ramach transportu intermodalnego, należy skrócić czas przeładunków oraz usprawnić infrastrukturę. Ważnym aspektem jest również współpraca pomiędzy portami, przewoźnikami, a także właścicielami infrastruktury.

Dla usprawnienia i rozwoju transportu intermodalnego wymagane są coraz bardziej doskonałe narzędzia ICT. Tego typu platformę internetową integrującą procesy informacyjne opracowano w ramach projektu TransBaltic Extension. Leszek Andrzejewski reprezentant Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawił korzyści wynikające z korzystania z platformy, która może doprowadzić do ulepszenia zarządzania transportem intermodalnym oraz nadzoru nad ładunkiem. To narzędzie może dodatkowo zredukować koszty terminalowe, zoptymalizować łańcuchy dostaw oraz zwiększyć transparentność procesu transportowego, dzięki szybkiej informacji online.

 

Spotkania, seminaria, panele

W ramach jednego wydarzenia Transport Week 2014, odbyły się dodatkowo trzy spotkania organizowanie przez Organizację Portów Nadbałtyckich (BPO), konferencja Invest in Pomerania, dotycząca pobudzania inwestycji na Pomorzu oraz współpracy między trójmiejskimi portami. Ostatniego dnia odbyła się również konferencja Offshore Wind Energy ? Logistic Supplies Conference, którą zorganizowało Polskie Towarzystwo Morskiej Enegetyki Wiatrowej. Jak co roku, drugiego dnia miał miejsce koktajl wieczorny w pięknym i historycznym Dworze Artusa, podczas którego uczestnicy wydarzenia mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami w mniej oficjalnej atmosferze.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C