Znamy „Wzorowego Kierowcę”!

C

04-08-2020

Tak jak podczas przednich edycji konkursu na „Wzorowego Kierowcę” i w tym roku zainteresowanie uczestników przerosło oczekiwania organizatora, firmy Lontex. W konkursie, którego finał odbył się na zlocie „Master Truck” wzięło udział kilkudziesięciu uczestników.

Tak jak podczas przednich edycji konkursu na „Wzorowego Kierowcę” i w tym roku zainteresowanie uczestników przerosło oczekiwania organizatora, firmy Lontex. W konkursie, którego finał odbył się na zlocie „Master Truck” wzięło udział kilkudziesięciu uczestników.

 

 

 

 

Celem konkursu było zwiększenie świadomości kierowców co do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy, odpoczynków oraz obsługi tachografów – co ma przyczynić się do zwiększenia „spokoju” kierowcy choćby w przypadku kontroli drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ramach konkursu wykryto sporo wykroczeń, wynikających głównie z niewiedzy. Zostały one indywidualnie omówione z każdym uczestnikiem. Określono ich przyczyny, skutki oraz tok prawidłowego. Dzięki temu można będzie uniknąć błędów w przyszłości.

„Wzorowym kierowcą 2020” i zwycięzcą został Wojciech Stefańczyk. Przypadła mu nagroda główna, czyli przejazd Lamborghini Galardo. Kolejne miejsca zajęli: Damian Stefańczyk i Mateusz Kruczek.

 

Jaki błędy popełnili kierowcy?

Kilka danych statystycznych dotyczących wykrytych wykroczeń bazując na punktacji  „Oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń” (kontrola danych z okresu 1 roku):

 

– bardzo poważne wykroczenia: 3177 pkt, na co składa się:

3104 pkt – błędy obsługi tachografów. Błędy polegają na nieprawidłowym wpisie manualnym, błędnym wpisie kraju rozpoczęcia lub zakończenia zmiany, brakiem prawidłowego operowania selektorem tachografu w zakresie aktywności czy też nieprawidłowym zastosowanie funkcji „specjalnych” taki jak out, prom/kolej,

36 pkt – ograniczenie czasu pracy do 10 godzin, jeśli wystąpiła praca w porze nocnej,

28 pkt – niespełnienie wymogu odpoczynku najpóźniej wraz 6 godz. pracy,

9 pkt – okresy prowadzenia pojazdu.

 

– poważne naruszenia: 181 pkt:

145 pkt – ograniczenie czasu pracy do 10 godzin, jeśli wystąpiła praca w porze nocnej,

21 pkt – niespełnienie wymogu odpoczynku najpóźniej wraz 6 godz. pracy,

10 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone,

5 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu wynoszącego 4,5 godz.

 

– naruszenia mniejszej wagi: 144 pkt:

85 pkt – wykroczenia dotyczące przekroczenia odcinka jazdy 4:30 min. (o czas do 30 min.),

25 pkt – za niespełnienie wymogu odebrania dziennego okresu odpoczynku 9 godz. (o czas do 1 godz.),

17 pkt – za przekroczenie przedłużonego czasu prowadzenia pojazdu 10 godz. (o czas do 1 godz.),

10 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku,

5 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone,

2 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (o czas do 1 godz.),

1 pkt – niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone.

 

Gdyby wszyscy kierowcy biorący udział w konkursie byli kontrolowani na drodze co 28 dni, wówczas suma nałożonych kar finansowych wyniosłaby:

312 tys. złotych (Polska)

212 tys. euro (Niemcy)

Warto wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać tachograf!

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C