4 grzechy główne Open API dla klientów logistycznych

C

22-06-2022

Implementacja Open API to obecnie silny trend w logistyce i transporcie, ale i zauważalny w innych sektorach. Z drugiej strony, niezależnie od mody, interfejsy API to narzędzia oferujące realne korzyści, takie jak usprawnienie procesów czy minimalizację kosztów operacyjnych. Mimo to, nie są jednak rozwiązaniem całkowicie pozbawione wad. Te wynikają często nie z samej konstrukcji czy charakterystycznych cech Open API, a nieprawidłowego podejścia do ich wdrożenia w przedsiębiorstwie, czasem niewiedzy w tym obszarze lub błędów ze strony podmiotu oferującego takie narzędzie.  

Słowem przypomnienia, Open API to otwarte interfejsy programistyczne, czyli dostępne publicznie zestawy reguł opisujące sposób komunikacji i interakcji między oprogramowaniem lub jego elementami. Zapewniają przez to dostęp do różnych dodatkowych lub wcześniej niedostępnych funkcji. Wykorzystanie ogólnodostępnych API jest szybkim i ekonomicznym sposobem na rozszerzenie swojego wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa o nowe funkcjonalności, bez konieczności ogromnych inwestycji w rozwój oprogramowania czy dodatkowych kompetencji technicznych. Wiele firm udostępnia własne API, a wśród nich są także przedsiębiorstwa z obszaru logistyki, finansów, administracji i wszelkich innych istotnych dla biznesu sektorów.

Jakie są więc 4 grzechy główne Open API dla klientów logistycznych?    

Pierwszy z nich dotyczy dokumentacji, która powinna być podstawą każdego oprogramowania i podobnego produktu czy narzędzia. To, co jest niestety nadal dość powszechne, to nie przykładanie należytej uwagi do skonstruowania czytelnej, logicznej i wyczerpującej temat dokumentacji dla swojego otwartego API. Problem pogłębia się jeszcze na dalszych etapach rozwoju interfejsu, bo wielu twórców zapomina o aktualizowaniu tej bazy wiedzy dla użytkownika lub zwyczajnie lekceważy kwestię utrzymywania dokumentacji w jak najlepszym, najaktualniejszym stanie. Taka słabo napisana, nierozwijana dokumentacja spowoduje frustrację wśród programistów, którzy mają zaimplementować dane API w oprogramowaniu przedsiębiorstwa logistycznego. Może też skutkować błędami w tym procesie, problemami z obsługą, szczególnie w przypadku braku regularnych aktualizacji.

Problemy z integracją API z systemami wewnętrznymi firm mogą wynikać nie tylko ze słabej dokumentacji. Wyzwaniem może być przygotowanie obecnie istniejącego oprogramowania i infrastruktury do zaadaptowania w nich wybranego Open API. Czasem wybrane API jest na tyle złożone, że używany w przedsiębiorstwie system potrzebuje dostosowania i przebudowy. Integracja API oznacza także często zmiany w podejściu biznesowym. W zależności od funkcjonalności tego narzędzia, może wymagać rewizji sposobu zarządzania danymi, standardów bezpieczeństwa, komunikacji czy procedur. Dlatego też istotne jest, by przy wyborze rozwiązania jakim jest Open API, przyjąć holistyczne podejście, uwzględniające praktycznie każdy element systemu. Istotne jest także edukowanie zespołu na temat nowej technologii. W idealnej sytuacji, dostawca oferujący swoje API stanowi także wsparcie techniczne swojego klienta.

To prowadzi nas do kolejnego z grzechów Open API. Brak wsparcia w procesie implementacji Open API nadal pozostaje jednym z powszechniejszych problemów tej technologii. Wewnątrz przedsiębiorstwa, które chce wykorzystać narzędzie w swoim systemie, może brakować zarówno wiedzy technicznej, jak i specjalistów, by samemu podjąć się integracji API. Brak partnera technologicznego po stronie dystrybutorów interfejsu jest więc sporym utrudnieniem dla przedsiębiorstw, szczególnie nie posiadających w zespole programistów czy innych specjalistów, którzy będą odpowiadać za wdrożenie API. W rezultacie, wiele firm może zrezygnować z jednej propozycji na korzyść drugiej, co dla operujących otwarte interfejsy API bez towarzyszącego im odpowiedniego wsparcia, powinno być jasną wskazówką, jak podchodzić do obsługi klienta. Nie bez znaczenia jest także support na dalszym etapie korzystania z API. Szczególnie, że nie jest to technologia, która zawsze będzie aktualna w takim stanie, w jakim była wdrożona na początku.

Zdarza się również, że zaimplementowane Open API bywa niestety nie wspierane lub całkowicie pozostawiane przez swoich twórców w pierwotnej wersji, przez co stopniowo traci swoją wartość funkcjonalną i biznesową.

W takim przypadku przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad zmianą API lub w przypadku, gdy dopiero stają przed jego wyborem, wziąć pod uwagę alternatywne i bardziej aktualne rozwiązania. Problem z brakiem odpowiedniego podejścia do API i niepodejmowaniem kroków, by było regularnie aktualizowany, skutkuje utratą kompatybilności API z głównym systemem firmy. Open API, które nie skaluje się z biznesem, w końcu staje się bezużyteczne. Jeśli decydujemy się na rozszerzenie swoich możliwości z Open API, dobrą, a wręcz bardzo zalecaną praktyką jest dbanie o utrzymanie i aktualność API wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Wyzwań związanych z Open API i jego wykorzystaniem w logistyce jest bardzo wiele, jednak część z nich można bardzo szybko pokonać odpowiednim podejściem zarówno od strony użytkownika, jak i dostawcy narzędzia. Wybierając taką technologię dla swoje firmy, warto zwrócić uwagę na to, jaki zakres usług oferuje dystrybutor API. Jeśli nie jest dla nas zadowalający, wybierzmy inne narzędzie lub poszukajmy zaufanego partnera technologicznego, który wesprze nas w całym procesie i dalszym korzystaniu z Open API.

Autor: Szymon Bukowicz, Head of Growth w BinarApps

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C