Innowacyjne rozwiązanie firmy Goodyear

C

19-11-2020

Niespodziewane przestoje pojazdów spowodowane awariami opon generują wysokie koszty napraw i wpływają na wydajność operacyjną.

 

Niespodziewane przestoje pojazdów spowodowane awariami opon generują wysokie koszty napraw i wpływają na wydajność operacyjną.

 

Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu może doprowadzić do większego zużycia paliwa i zwiększonej emisji CO2 oraz znacząco wpłynąć na przebiegi pojazdu spowodowane nierównym zużyciem ogumienia. Z kolei niewielkie uszkodzenie opony może mieć duży wpływ na bezpieczeństwo i koszty eksploatacji.

Problemami tymi zajął się Goodyear, ekspert ds. rozwiązań w zakresie opon i mobilności, który uważa, że zwiększenie efektywności i wydajności floty idzie w parze z częstą konserwacją ogumienia. Kierując się tą przesłanką, zdecydował się wprowadzić na rynek własny czytnik najazdowy. Jest on częścią programu Goodyear Total Mobility, kompleksowej oferty dla flot, która obejmuje ogumienie premium, proaktywne rozwiązania w zakresie zarządzania oponami oraz ogólnoeuropejską sieć serwisową. Celem Goodyear Total Mobility jest poprawa wyników. Zastosowane rozwiązanie pozwala aktywnie ostrzegać i wykrywać na wczesnym etapie problemy związane z oponami.

 

Czytnik Goodyear Drive-Over-Reader

Zazwyczaj sprawdzenie stanu opon jest dość czasochłonne i skomplikowane z perspektywy planowania, jednak dzięki regularnej kontroli można zapobiec nieprawidłowemu ciśnieniu i nieodpowiedniej głębokości bieżnika w oponie lub jej przebiciu. I tu Goodyear zaproponował rozwiązanie, które znacznie skraca czas badania. Jest to zautomatyzowana diagnostyka opon Goodyear Drive-Over-Reader, polegającą na automatycznym pomiarze i analizie stanu opon oraz parametrów pojazdu. Pozwala ona na kontrolę ciśnienia w oponach, głębokości bieżnika, nacisku na oś i całkowitej masy pojazdu oraz na identyfikację tablicy rejestracyjnej pojazdu przy pomocy kamer.

Głównym elementem czytnika najazdowego Goodyear Drive-Over-Reader jest zamontowany w podłożu czytnik mierzący ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika, obciążenie osi i całkowitą masę pojazdu. Za każdym razem, gdy pojazd wraca na plac i przejeżdża przez specjalną płytę, w ciągu kilku sekund kierownik floty otrzymuje obszerny przegląd wszystkich kluczowych parametrów. Rozwiązanie zostało opracowane z myślą o  zmniejszeniu nie tylko śladu węglowego flot, ale i kosztu ich eksploatacji. Można to osiągnąć w prosty sposób przez obniżenie zużycia paliwa spowodowanego niedopompowanymi oponami, zmniejszenie liczby awarii ogumienia, częstotliwości jego wymiany i kosztów konserwacji, jak również potencjalnych kar związanych z przeciążeniem i opóźnieniami w dostawach.

Diagnostyka ta jest możliwa do wykonania w ciągu paru sekund, w ramach trzech kroków.

  1. Skanowanie: czujnik zamontowany na ziemi skanuje parametry opony i pojazdu w ciągu kilku sekund od momentu przejechania nad nim pojazdem.
  2. Analiza: dane pomiarowe – ciśnienie w oponach, pozostała głębokość bieżnika, nacisk na oś oraz całkowita masa pojazdu – są wyświetlane w ciągu kilku sekund.
  3. Raportowanie: szybkie sporządzanie raportów umożliwiających aktywny monitoring własnej floty.

Efekty są widoczne we wszystkich firmach, które używają Goodyear Drive-Over-Reader. Zmniejsza się w nich:

– liczba awarii i incydentów związanych z oponami,

– zużycie paliwa spowodowane niedostatecznym ciśnieniem powietrza w ogumieniu,

– częstotliwość naprawy opon,

– koszt ich utrzymania,

– błędy ludzkie w pomiarach wykonywanych ręcznie,

– kary finansowe ponoszone z tytułu przeciążenia i opóźnienia dostaw.

 

Ze znaczącymi nagrodami

O tym, że czytnik najazdowy Goodyear Drive-Over-Reader jest innowacyjnym i potrzebnym produktem świadczą chociażby trzy nagrody jakie otrzymał w tym roku. Ostatnią z nich jest IoMobility Awards w kategorii „Mobility Innovation” od #Innovability. Jest to doroczne włoskie odznaczenie wręczane innowacyjnym firmom i produktom w dziedzinie inteligentnej mobilności. Czytnik najazdowy zdobył pierwsze miejsce w wyniku wysokiej oceny jury złożonego z ponad 20 ekspertów z branży transportowej.

Kolejną nagrodę przyznano podczas 23. kongresu Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit Congres, jednego z największych wydarzeń poświęconych zagadnieniom dźwięku, wibracji i jakości powietrza w krajach Beneluksu. Komisja sędziowska uznała czytnik najazdowy Goodyear za najlepsze zintegrowane rozwiązanie mające największy potencjał poprawy jakości naszego środowiska życia. W ostatecznym wyborze jury wzięło pod uwagę następujące aspekty: jakość powietrza, hałas, redukcję emisji CO2, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Z kolei w marcu niemiecki magazyn autobusowy Busplaner przyznał czytnikowi nagrodę International Sustainability Awards 2019 w kategorii „Zarządzanie oponami”. Wyróżnienia te są wyrazem uznania dla innowacyjnych produktów i usług, które przynoszą korzyści dla środowiska i chronią zasoby związane z przemysłem autobusowym.

 

Kampania DRIVE RESULTS

W obecnym, wymagającym środowisku, floty częściej niż kiedykolwiek szukają sposobów na bardziej efektywne prowadzenie działalności i zwiększenie zadowolenia klientów poprzez minimalizację czasu przestoju ciężarówek, zmniejszenie ich emisji dwutlenku węgla i efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi. Aby lepiej zaspokajać ich potrzeby Goodyear uruchomił kampanię pod nazwą DRIVE RESULTS. Jej głównym celem jest podkreślenie oszczędności czasu i kosztów, jakie daje kompleksowa oferta Goodyear Total Mobility w codziennym działaniu. Kampania opiera się na danych terenowych i zasadniczych oszczędnościach w zakresie efektywności paliwowej, zwiększenia okresu sprawności, zarządzania kosztami i redukcji kosztów administracyjnych.

Według niektórych rekomendacji flot zamieszczonych na portalu zastosowanie inteligentnych rozwiązań proaktywnego monitorowania, takich jak czytnik najazdowy Goodyear Drive-Over-Reader i system monitorowania ciśnienia w oponach Goodyear TPMS, pozwala na oszczędność czasu nawet do 15 godz. w przypadku kontroli specjalistycznej floty 50 samochodów ciężarowych i do 100 tys. euro potencjalnych oszczędności kosztów w skali roku.

Jedna z partnerskich flot zrezygnowała nawet z wożenia kół zapasowych i zaczęła polegać jedynie na pomocy drogowej ServiceLine24h, która – w przypadku awarii opony – średnio w ciągu 120 minut przywraca pojazd do ruchu. Inna flota informuje, że pokonuje 350 tys. km na oponach FUELMAX T 385/65 R22.5 dzięki zmianie pozycji i pogłębianiu bieżnika.

1 sierpnia 2020 r. Goodyear uruchomił także specjalną stronę informacyjną na portalu LinkedIn pod nazwą Goodyear Truck & Bus Mobility – Europe, poświęconą trendom w branży logistycznej/transportowej. Można na niej znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące zwiększenia efektywności floty, a także szczegółowe informacje na temat oferty Goodyear Total Mobility, obejmujące m.in. narzędzia inteligentnego monitorowania i zarządzania flotą oraz sieci serwisów eksperckich.

Elżbieta Haber

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C