Jak stawić czoła cyfrowym spedytorom

C

21-09-2021

Zwiększenie wydajności i poprawa obsługi klienta dzięki cyfryzacji.

Rynek zleceń transportowych podlega ciągłym zmianom. Wynika to ze zmieniających się wymogów prawnych, pojawiających się innowacji i rosnących potrzeb klientów. Przede wszystkim jednak w ostatnich latach na rynku tym coraz częściej pojawiają się nowi gracze: cyfrowi spedytorzy, którzy koncentrują się na cyfrowym łączeniu i automatyzacji procesów pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw, na przykład w celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie śledzenia przesyłek. Co to oznacza dla tradycyjnych spedytorów? I jak nadążyć za rynkiem?

W samych tylko Niemczech samochodami ciężarowymi przewozi się rocznie ponad trzy miliardy ton towarów, pokonując ponad 30 mld km. Na rynku transportowym panuje niezwykła konkurencja. Z jednej strony istnieją tradycyjne firmy spedycyjne, z których część od dziesięcioleci ma ustaloną pozycję i z własną flotą pojazdów zajmuje się głównie realizacją zleceń dla załadowców. Z drugiej strony od kilku lat na rynek wchodzą cyfrowi spedytorzy. Działają oni jako pośrednicy między podażą, tj. dostawcami usług transportowych a popytem, tj. załadowcami. Oprócz czystego pośrednictwa transportowego oferują często dodatkowe usługi, takie jak przetargi, tracking & tracing oraz możliwości oszczędzenia kosztów (np. poprzez lepsze planowanie transportu). Ostatnie przyczyniają się do zmniejszenia wpływu drogowego transportu towarowego na środowisko.

 

Nowoczesny rynek zleceń transportowych stawia wysokie wymagania

Klasyczne firmy spedycyjne stoją więc przed wielkimi wyzwaniami: rynek, na którym klasycznie marże nie są zbyt wysokie, staje się coraz ciaśniejszy, ale również klienci stają się coraz bardziej wymagający. Na przykład od dawna standardem jest informowanie konsumentów końcowych, niemal co do godziny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji, kiedy przesyłka zostanie dostarczona. Nic więc dziwnego, że jest to coraz bardziej pożądane również w sektorze B2B.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa spedytor może mieć do stu tysięcy dostaw rocznie – nic dziwnego, że często trudno jest zachować w tym rozeznanie. Gdzie znajduje się teraz przesyłka? Czy ciężarówka jest punktualna? Czy towar został dostarczony do klienta? Czy wystąpiły jakieś problemy z dostawą? Szczególnie w przypadku, gdy transport kombinowany odbywa się przy użyciu kilku różnych środków transportu, takich jak samochody ciężarowe lub pociągi, a być może nawet przekracza granice państw. Odpowiedzi na wszystkie te pytania nie są zazwyczaj udostępniane zleceniodawcy. Proces transportu za pośrednictwem spedycji nawet w 2021 r. jest jeszcze często czarną skrzynką.

Kolejny problem: w ściśle określonych czasowo łańcuchach dostaw prowadzi to nieuchronnie do kosztownego efektu domina na terenie zakładu, w magazynie, na produkcji lub – w sektorze detalicznym – także w lokalnym oddziale firmy, kiedy tylko transport nie jest punktualny.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa za pomocą technologii cyfrowych w przyszłości

Aby w przyszłości sprostać rosnącym wymaganiom rynku i klientów, nieuniknione wydaje się otwarcie spedytorów na technologie cyfrowe. Jest to jednak świetna okazja do dostosowania swojego modelu biznesowego i zaoferowania nowych usług. Ci, którzy się na to zdecydują, mogą nie tylko zwiększyć efektywność swojej działalności, ale przede wszystkim zaoferować klientom lepszą obsługę, a tym samym lepiej przygotować się na przyszłość. Wielu już teraz inwestuje w rozwiązania cyfrowe, takie jak myleo/dsc firmy leogistics, aby dogonić swoich cyfrowych konkurentów pod względem elastyczności, przejrzystości lub polityki cenowej.

 

Platformy i interfejsy cyfrowe umożliwiają osiągnięcie nowoczesnego poziomu usług

Poprzez udostępnienie danych telematycznych wszystkich pojazdów ciężarowych za pośrednictwem platformy cyfrowej – również od podwykonawców – oraz stworzenie sieci ze zleceniodawcami, firmy spedycyjne mogą wzbogacić swoje usługi o wiele cyfrowych ofert.

Tracking & tracing w połączeniu z automatycznymi powiadomieniami na bieżąco informuje Cię o każdym kroku na trasie transportu. Na życzenie istnieje możliwość udostępnienia zleceniodawcy lub stałym klientom istotnych informacji o transporcie. W ten sposób mogą w razie potrzeby poznać aktualny status – podobnie jak to jest powszechnie dostępne dla klientów końcowych w przypadku dostaw paczek. Dzięki temu klient wie w każdej chwili, gdzie znajduje się jego towar. Połączenie techniczne skutkuje większą przejrzystością dla klienta, co z kolei przekłada się na wyższy poziom usług dla spedytora – a tym samym na większe zadowolenie klienta.

Niektóre platformy są nawet wzbogacone o inteligentne algorytmy, które potrafią uczyć się na podstawie wzorców, a następnie optymalizować procesy. Dzięki tej technologii można np. uniknąć kosztownych pustych kilometrów, a tym samym bezpośrednio obniżyć koszty. Uzyskane i udostępnione informacje, takie jak cyfrowy dowód dostawy lub raport jakości, mogą zatem prowadzić do przewagi konkurencyjnej – zarówno dla samych spedytorów jak i dla ich klientów. I to wszystko przy niskich kosztach! Nowoczesne platformy internetowe nie wymagają już bowiem długiego czasu wdrażania. Specjalna architektura IT i związane z nią koszty utrzymania również nie są już konieczne.

 

Współpraca w sieci ułatwia współpracę między spedytorami a klientami

Wielu załadowców już dziś korzysta z rozwiązań cyfrowych, np. w zakresie zarządzania transportem, placem lub przedziałami czasowymi. Niektórzy już teraz chcą zintegrować swoich dostawców usług transportowych ze swoimi procesami i połączyć ich z własnymi systemami. Zapewnia to lepszą koordynację procesów, lepsze przestrzeganie harmonogramów, większą przejrzystość w łańcuchu dostaw i ewentualnie krótsze czasy oczekiwania w punktach załadunku, co z kolei prowadzi do niższych opłat postojowych po stronie spedytorów. Spedytorzy, którzy są gotowi podążać za tym rozwojem i na przykład udostępniać interfejsy, w ostatecznym rozrachunku sami na tym skorzystają.

Przykład: Nordzucker AG, jeden z największych niemieckich producentów cukru, wdrożył scenariusz, w którym pobieranie z magazynu wysokiego składowania rozpoczyna się automatycznie, gdy ciężarówka znajduje się w odległości 30 minut od zakładu, a zatem dotrze do niego na czas w ramach zarezerwowanego okna czasowego. Czas oczekiwania na kierowców ciężarówek należy już do przeszłości. Technologie cyfrowe mogą w ten sposób poprawić współpracę między partnerami i jednocześnie wyraźnie zoptymalizować procesy na terenie zakładu.

 

Wiedza z zakresu transportu w połączeniu z innowacyjną cyfrową obsługą klienta

Połączenie starego i nowego świata ostatecznie doprowadzi do sukcesu w dłuższej perspektywie. Działalności spedycyjnej na niezwykle zmiennym rynku transportowym z pewnością nie da się zautomatyzować w 100 procentach: osobiste kontakty, wzajemne zaufanie budowane przez lata oraz specjalistyczna wiedza są nie do przecenienia w skomplikowanym biznesie transportowym. Jednak dzięki nowym, cyfrowym narzędziom spedytorzy mogą jeszcze bardziej niż dotychczas koncentrować się na swoich klientach i dostarczać informacje w czasie rzeczywistym dzięki nowym usługom, takim jak tracking & tracing. W ostatecznym rozrachunku większa przejrzystość, niezawodność i większe zadowolenie klienta oznaczają wymierną przewagę konkurencyjną na ciasnym rynku transportowym.

 

Kathrin Janshen

Consultant Digital Supply Chain w leogistics GmbH 

www.leogistics.com

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C