Jak wykorzystać widoczność transportu do ponownej synchronizacji łańcucha dostaw

C

16-11-2021

Przed wybuchem pandemii COVID-19 większość globalnych przedsiębiorstw była zaangażowana w synchronizację łańcucha dostaw polegającą na koordynacji zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Jednak zakłócenia, jakie towarzyszą nam od początku pandemii pokazały, że synchronizacja nie była możliwa do utrzymania bez posiadania pełnej widoczności łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym.

O programowanie do prognozowania stanów magazynowych opartych na popycie, które niejednokrotnie jest wykorzystywane przez producentów oraz dystrybutorów, często nie radzi sobie w sytuacji nadzwyczajnej. Nagłe wzrosty wydatków konsumentów, ograniczona podaż i załamanie możliwości produkcyjnych wynikających z epidemii oraz obostrzeń nakładanych przez poszczególne kraje, doprowadziły do sytuacji, która sparaliżowała łańcuch dostaw. Gdy firmy próbowały wznowić produkcję i dystrybucję, aby sprostać zwiększonemu popytowi, napotykały na szereg problemów transportowych. Porty na całym świecie zostały przeciążone przez gwałtowny wzrost importu towarów, tworząc wąskie gardło, co przyczyniło się do opóźnienia rozładunku kontenerów. Utrudnienia te spowodowały efekt domina w całym systemie transportu śródlądowego, co jeszcze bardziej zakłóciło harmonogramy dostaw i planów uzupełnienia zapasów magazynowych. Dodatkowo do problemów z transportem lądowym doszła mała przepustowość transportu ciężarowego i niedobór kierowców ciężarówek. W wyniku tego czas realizacji uzupełnienia zapasów stał się praktycznie nieprzewidywalny.

 

Pełny widok na globalne przesyłki w tranzycie

W miarę utrzymania się pandemii, aby móc zarządzać opóźnieniami wysyłek i zakłóceniami w dostawach, potrzebny jest wgląd w transport w czasie rzeczywistym. Szczególnie przy zaplanowanych terminach dostawy, brak wiedzy o aktualnym miejscu przesyłek w tranzycie oraz precyzyjnej informacji o szacowanym czasie przybycia (ETA), wprowadzanie korekt nie jest możliwe.

W project44 wierzymy, że nasza platforma daje pełny, wszechstronny widok na globalne przesyłki w tranzycie przez wszystkie regiony geograficzne i środki transportu, umożliwiając pełną synchronizację łańcucha dostaw. Platforma project44 nie tylko zapewnia pełną widoczność łańcucha dostaw, ale również automatyzuje procesy przepływu informacji i ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie otrzymanej analizy. Użytkownicy mogą proaktywnie reagować na zmiany i podejmować działania, które minimalizują wpływ zakłóceń w całym łańcuchu dostaw. Platforma daje również możliwość komunikacji między stronami, przez co mogą oni jeszcze lepiej współpracować przy rozwiązywaniu problemów związanymi z opóźnieniami w transporcie.

 

Przygotowani na nieustające zmiany

Gdy synchronizacja łańcucha dostaw ulega załamaniu, wzrasta ilość niekorzystnych zapasów, produkcja ulega spowolnieniu, a sprzedaż detaliczna zostaje niekiedy utracona. I to jest dokładnie to, co dzieje się teraz w wielu branżach, ponieważ firmy mają duży kłopot z utrzymaniem rytmu synchronizacji oraz planowaniem uzupełnienia zapasów. Ponieważ problemy związane z ograniczonymi możliwościami przewozowymi, niedoborami siły roboczej, zatłoczonymi portami nie znikną z dnia na dzień, firmy muszą być przygotowane do nieustających, nagłych zmian.

Tomasz Swolkien

Sales Director Central & Eastern Europe (CEE) Polska, project44

Dowiedz się więcej o project44, kliknij tutaj

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C