LNG paliwem przyszłości w branży transportowej

C

02-07-2020

Gaz ziemny w postaci skroplonej – LNG – stosowany jest od lat 60 ubiegłego wieku. W ostatnim czasie, w obliczu konieczności stawienia czoła wyzwaniom środowiskowym w ramach strategii rozwoju paliw alternatywnych przyjętej przez kraje członkowskie UE, rośnie zainteresowanie nim w sektorze transportu, zwłaszcza jako paliwa dla samochodów ciężarowych i żeglugi.

Gaz ziemny w postaci skroplonej – LNG – stosowany jest od lat 60 ubiegłego wieku. W ostatnim czasie, w obliczu konieczności stawienia czoła wyzwaniom środowiskowym w ramach strategii rozwoju paliw alternatywnych przyjętej przez kraje członkowskie UE, rośnie zainteresowanie nim w sektorze transportu, zwłaszcza jako paliwa dla samochodów ciężarowych i żeglugi.

 

Status quo

Aktualnie, ze względu na wysokie wymagania przewoźników, pojazdy ciężarowe o dużej ładowności (HDV), eksploatowane w dalekobieżnym drogowym transporcie towarowym, są praktycznie wyłącznie napędzane wysokoprężnymi silnikami diesla. Technologia ta jednak osiągnęła już swój szczyt możliwości w zakresie spełniania kolejnych norm emisji i zatrzymała się na klasie EURO 6. Dlatego też producenci jednostek napędowych diesla ograniczają ich produkcję planując wprowadzanie alternatywnych rozwiązań na szerszą skalę.

Taką alternatywą, która zarówno spełnia wymogi techniczne, związane z mocą silników, jak również przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń powietrza jest LNG. Skroplony gaz ziemny to korzystna opcja paliwa dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, która łączy walory ekologiczne z ekonomicznymi.

Klimat

Globalny boom w logistyce prowadzi do nieproporcjonalnego wzrostu emisji  gazów cieplarnianych pochodzących z drogowego transportu towarów. Rosnące zobowiązania klimatyczne, jakie nakłada na siebie UE, wymuszają zwrot w stronę niskoemisyjności. By realizować cele energetyczne, klimatyczne i środowiskowe, operatorzy tego rynku muszą bezzwłocznie odwrócić obecną tendencję związaną z emisją gazów cieplarnianych, innych zanieczyszczeń powietrza, czy hałasu.

Normy UE w zakresie redukcji emisji CO2 dla pojazdów użytkowych sprawiają, że to właśnie LNG jest atrakcyjnym paliwem, ze względy na niższy poziom emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki i tlenków azotu w porównaniu z olejem napędowym.

Nowa jakość

Potencjalnym głównym zastosowaniem LNG jest transport drogowy na duże odległości. Pojazdy na gaz ziemny mają szansę przede wszystkim w obszarach, na których w przewidywalnej przyszłości nie będą dostępne bardziej przyjazne dla środowiska alternatywy napędu, czyli w sektorach transportu ciężkiego oraz żeglugi. W perspektywie najbliższych lat ze wszystkich dostępnych aktualnie paliw alternatywnych, rozwój LNG powinien postępować najszybciej z uwagi na znaną, stosunkowo niedrogą i ciągle udoskonalaną technologię napędu pojazdów oraz rozbudowującą się dynamicznie infrastrukturę.

Ekonomia

Bez wątpienia, poza argumentami czysto środowiskowymi, czynnikiem decydującym o wyborze pojazdów napędzanych gazem ziemnym będzie koszt ich użytkowania w porównaniu z pojazdami napędzanymi paliwami klasycznymi. Wynika to przede wszystkim z mniejszej awaryjności, mniejszego spalania, czy też braku opłat drogowych oraz innych korzyści podatkowych. Całkowity koszt posiadania takich pojazdów (Total Cost of Ownership – TCO), jest niższy w stosunku do klasycznego napędu już w perspektywie dwóch lat!

W wielu krajach europejskich już dziś jest prowadzona aktywna polityka finansowania alternatywnych układów napędowych i opcji paliwowych, co przynosi korzyści właścicielom pojazdów zasilanych na LNG.

Przykład Niemiec

Rząd niemiecki sukcesywnie wspiera rozwój ekologicznej gospodarki i przejście na paliwa alternatywne czego efektem jest fakt, iż transport LNG jest zwolniony z opłat drogowych. Dużą popularnością wśród przewoźników cieszą się dotacje na zakup ciężarówek LNG. Finansowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury i pojazdów LNG, obniżki podatków, czy niższe opłaty drogowe również działają na korzyść skroplonego gazu ziemnego. Wszystkie te działania sprawiają, że flota ciężarówek zasilanych LNG w Niemczech stale rośnie. Przyspieszyła także rozbudowa infrastruktury stacji tankowania.

Regulacje unijne sprzyjają rozwojowi rynku LNG w Polsce

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych nakłada na państwa członkowskie obowiązek stworzenia krajowej strategii rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W Polsce jest ona realizowana poprzez Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych i zakłada, że do 2025 roku powstanie 14 publicznie dostępnych stacji tankowania LNG wzdłuż sieci TEN-T, a w kraju będzie 3 tysiące pojazdów zasilanych LNG.

Rozwój tego obszaru wspierany jest w Polsce również poprzez obniżoną do zera akcyzę na LNG do napędu pojazdów oraz w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Jednocześnie, organizacje związane z branżą LNG dążą do wprowadzenia w Polsce ulg dla pojazdów zasilanych LNG z tytułu opłat drogowych.

LNG w branży ciężkiego transportu to w tej chwili najkorzystniejsza alternatywa dla oleju napędowego. Pozwala z powodzeniem spełniać nie tylko coraz bardziej rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczące niskoemisyjności flot, ale także wymagania zleceniodawców, którzy coraz częściej jako wymóg stawiają przed przewoźnikami posiadanie pojazdów na paliwa alternatywne.

Należy mieć świadomość, że czasy świetności silników na olej napędowy mijają a LNG jest naturalnym kierunkiem, w którym podąża cała branża TSL. Paliwa alternatywne pozwalające z powodzeniem spełniać wymagania stawiane zarówno przez przewoźników, jak i UE to nieunikniona przyszłość. Ponadto, LNG niewątpliwie pomoże w budowaniu konkurencyjności oferty transportowej na rynku, pozwalając na wygrywanie kolejnych przetargów i pozyskiwaniu nowych zleceń u klientów, którzy wymagają spełniania określonych norm emisyjnych zatrudnianych flot.

To czy LNG jest opłacalne dla Twojej floty możesz sprawdzić tutaj (lepiejnagaz.pl/kalkulator/).

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C