Logistyka kontraktowa według GEODIS

C

23-05-2022

Od kilku już lat jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem usług magazynowych. Ze względu na położenie naszego kraju, jak również nadal konkurencyjne warunki ekonomiczne, firmy bardzo często rozpatrują terytorium Polski jako atrakcyjne w relokacji swoich centrów dystrybucyjnych, magazynów regionalnych, jak również magazynów wspomagających fabryki, zaopatrując je w surowce i komponenty potrzebne do produkcji.

Oprócz wyboru odpowiedniej lokalizacji, kluczowym elementem jest również wybór operatora logistycznego przygotowanego zarówno od strony technologicznej jak również posiadającego odpowiednie doświadczenie w zakresie zapewnienia ciągłości, jakości oraz efektywności procesów logistycznych.

 

Indywidualne podejście

Firma GEODIS należy do grona liderów w obszarze logistyki kontraktowej w Europie i na świecie, zarządzając ponad 7 mln mkw. powierzchni magazynowej. Jej filozofią stanowiącą podstawę obsługi klienta jest indywidualne podejście, usługi szyte na miarę oraz ciągłe doskonalenie procesów, mające na celu uzyskanie maksymalizacji korzyści dla klientów firmy.

Obecnie GEODIS w Polsce jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań logistyki kontraktowej, zaczynając od poszukiwania optymalnej lokalizacji, poprzez analizę rynku pracy w danym regionie, skończywszy na propozycji rozwiązania i obsłudze logistycznej opracowanej i wdrożonej pod kątem specyfiki danej branży lub firmy. W wybranych lokalizacjach, gdzie GEODIS prowadzi już obsługę magazynową, klienci mogą skorzystać z efektu synergii, którą daje odpowiednie wykorzystanie połączenia obecnych aktywności z potrzebami danego klienta. Analizując te potrzeby, GEODIS w Polsce jest w stanie zaproponować rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Jako firma globalna, posiada szerokie doświadczenie dotyczące automatyzacji procesów, bazujące na rozwiązaniach stosowanych również w innych regionach Europy i świata.

 

W oparciu o filozofię lean management

Podstawą polityki jakościowej w GEODIS w Polsce jest system kontroli jakości oparty na filozofii lean management. Zasady lean management są wprowadzane we wszystkich magazynach natychmiast po uruchomieniu operacji. Program ten umożliwia ciągłe udoskonalanie procesów w cyklach dziennych, za pomocą sprawdzonych metod, narzędzi i technik, aby uzyskać jak najwyższą jakość świadczonych usług. Kolejnym elementem są ciągłe starania służące poprawie już istniejących procesów, tzw. reengineering. Narzędzie to zakłada cykliczną analizę obecnych procesów w celu osiągnięcia ich optymalizacji i ewentualnej poprawy. Jest to podstawa do wdrożenia najlepszych praktyk służących do poprawy jakości i efektywności świadczonych usług. Nieodłączną częścią stosowanej przez polski oddział GEODIS filozofii lean management jest zasada 5S będąca standardem działań magazynowych, służąca monitorowaniu i poprawie jakości.

Warto również wspomnieć o elastyczności w obszarze magazynowych systemów informatycznych. Zarządzanie magazynem może odbywać się za pomocą systemu WMS będącego produktem GEODIS, oferującego szeroką funkcjonalność i elastyczność, jak również może być oparte o rozwiązania informatyczne udostępnione przez klienta.

Projektując rozwiązanie logistyczne, dzięki komplementarności oferowanych usług, tj. transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego, GEODIS w Polsce jest w stanie obsłużyć cały łańcuch dostaw klienta, lub wskazaną jego część.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C