Na coraz większą skalę

C

11-08-2023

W dzisiejszych firmach logistycznych i transportowych rozwijają się nowoczesne technologie, umożliwiające automatyzację coraz większej liczby procesów. Wykorzystanie IoT i big data stało się powszechne, przyczyniając się do znacznego wzrostu efektywności działania. Jak to wygląda z punktu widzenia dużego operatora logistycznego jakim jest Dachser, mówi Paweł Zawałowski, Expert Warehouse Operations, Business Controller Warehousing w DACHSER Polska.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście osób zarządzających firmami transportowymi do wdrażania aplikacji/narzędzi IT do zarządzania transportem? Czy można dostrzec jakiś trend na krajowym rynku?

Na polskim rynku można zaobserwować wyraźną tendencję do większej automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportowym. W Dachser korzystamy z systemów telematycznych oferujących śledzenie przesyłek drobnicowych w oparciu o IoT, za pośrednictwem technologii sieciowej 5G/LPWAN i innych zaawansowanych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji logistyki, transportu i skrócenia czasu dostaw. Coraz większego znaczenia nabiera również wykorzystanie big data i sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw. W 2020 roku w Dachser wdrożyliśmy zespół zajmujący się botami i robotyką, a także wykorzystaniem autonomicznych pojazdów bezzałogowych (AGV – automated guided vehicles) w magazynie.

Jaki wymiar ma cyfryzacja w obszarze TSL – co to oznacza dla branży transportowej?

PROMOCJA

PROMOCJA

Cyfryzacja osiągnęła ogromny wymiar w obszarze TSL i fundamentalnie zmienia branżę transportową. Oznacza to, że coraz więcej procesów jest automatyzowanych w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i umożliwienia lepszej komunikacji w ramach łańcucha dostaw. Przykładem jest system prowadzenia wózków widłowych firmy Dachser, który optymalizuje przepływ towarów w magazynie. Systemy kompletacji zamówień Pick by Voice i Pick by Light od dawna są częścią logistyki kontraktowej w świecie Dachser. Również Warehouse Viewer umożliwił nam uzyskiwanie informacji o aktualnej sytuacji magazynowej w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy lepiej planować i reagować na określone procesy. Aplikacje eLogistics oferują naszym klientom wysoki poziom przejrzystości w śledzeniu informacji i pobierania dokumentów z chmury.

Cyfryzacja postępuje również w technologii EDI, a my dostarczamy naszym klientom niezbędne narzędzia umożliwiające dostęp do konkretnych danych poprzez nasz interfejs API. Oszczędza nam to kosztów i wysiłku związanych z wdrażaniem systemów EDI, a naszym klientom zapewnia szybszy i łatwiejszy dostęp do potrzebnych im danych.

Paweł Zawałowski, Expert Warehouse Operations, Business Controller Warehousing w DACHSER Polska

Paweł Zawałowski, Expert Warehouse Operations, Business Controller Warehousing w DACHSER Polska

Czego dziś oczekują firmy transportowe od dostawcy TMS-a, uwzględniając współczesne wyzwania i problemy z jakimi zmaga się branża?

W dzisiejszych czasach sprostanie dużym oczekiwaniom branży wymaga czegoś więcej niż tylko klasycznego oprogramowania do zarządzania magazynem. Ważna jest zwiększona efektywność w celu obniżenia kosztów, przejrzystość informacji o przesyłce, skalowalność, dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań oraz integracja z innymi platformami informatycznymi wspierającymi zarządzania biznesem. Ważną rolę odgrywa także bezpieczeństwo danych i zapewnienie dostępu do informacji poufnych wyłącznie upoważnionym podmiotom.

Jak na dzień dzisiejszy wygląda poziom cyfryzacji branży TSL i potrzeba zarządzania danymi przez przewoźników? Proszę o próbę oceny sytuacji.

Stopień cyfryzacji w branży TSL różni się znacznie pomiędzy różnymi firmami i segmentami w branży. Niektóre firmy przeszły już duże transformacje cyfrowe, inne dopiero się rozkręcają. Ogólnie jednak branża poczyniła postępy w ostatnich latach i wiele firm zaczęło wykorzystywać technologie oraz narzędzia cyfrowe w celu usprawnienia swojej działalności i zwiększenia konkurencyjności.

Zapotrzebowanie na zarządzanie danymi jest w branży duże i oczekuje się, że będzie nadal rosło. Firmy transportowe muszą zarządzać różnymi danymi, w tym informacjami na temat klientów, pojazdów i dostaw, dokumentami czy informacjami o zgodności. Skuteczne zarządzanie i analiza tych danych może pomóc firmom transportowym poprawić wydajność i rentowność, a także zwiększyć bezpieczeństwo.

W jakim kierunku mogą ewoluować systemy do zarządzania transportem? Jakich innowacji, nowych funkcjonalności w dziedzinie systemów TMS można spodziewać się w przyszłości?

Ewolucja systemów zarządzania transportem zmierza w kierunku większej integracji danych i programów informatycznych, aby umożliwić bezproblemową realizację transportu i zoptymalizować łańcuchy dostaw. Głównym trendem w rozwoju, zarówno TMS jak i WMS, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania potrzeb i możliwości transportowych oraz rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.
Wśród innych innowacji i funkcjonalności oczekiwanych w przyszłości można wymienić IoT, czyli integrację czujników i inteligentnych urządzeń, która w TMS i WMS umożliwia lepsze monitorowanie dostaw i pojazdów w czasie rzeczywistym. Jednym z elementów naszego controllingu magazynowego jest rejestracja czasu procesu, którą można zasadniczo ulepszyć dzięki IoT. W tym celu wdrożyliśmy tzw. beacony. Są to dodatki telemetryczne, które rejestrują ruchy na pojazdach przemysłowych, skanerach ręcznych lub na sprzączkach pasków i nadgarstkach. Na uwagę zasługuje także możliwość integracji technologii Blockchain z TMS w celu poprawy bezpieczeństwa, przejrzystości i identyfikowalności przesyłek. Wykorzystujemy systemy oparte na chmurze, które umożliwiają lepszą współpracę między różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw oraz łatwiejszą integrację danych i systemów. Poza tym TMS można wyposażyć w funkcje analizy predykcyjnej w celu poprawy wydajności oraz dokładności prognoz i decyzji. W tym ostatnim przypadku, w przyszłości będzie również używany komputer kwantowy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C