NOWY REGION CEE W STRUKTURACH CAT CARGO LOGISTICS

C

15-12-2020

Pandemia Covid-19 zmobilizowała wiele przed siębiorstw do rewizji strategii, adaptacji procesów i wprowadzania zmian w zarządzaniu fi rmą. Dotyczy to również CAT Cargo Logistics. Jednym z działań fi rmy, będących odpowiedzią na logistykę w niepewnych czasach, jest utworze nie regionu Centralnej i Wschodniej Europy (CEE) w strukturach tego operatora.

Pandemia Covid-19 zmobilizowała wiele przedsiębiorstw do rewizji strategii, adaptacji procesów i wprowadzania zmian w zarządzaniu firmą. Dotyczy to również CAT Cargo Logistics. Jednym z działań firmy, będących odpowiedzią na logistykę w niepewnych czasach, jest utworzenie regionu Centralnej i Wschodniej Europy (CEE) w strukturach tego operatora.

Po co stworzono ten region? – Chcemy, aby nasze rozwiązania były lepiej dostosowane do dzisiejszych wyzwań, wyprzedzające konkurencję, jak również w pełni oparte na synergiach oraz systemach
wspierających – wyjaśnia Radosław Rożek, dyrektor zarządzający CAT LC Polska i regionu Centralnej i Wschodniej Europy.


Jednym z kierunków rozwoju regionu CEE jest wzmocnienie sieci dystrybucji na Ukrainie oraz
Litwie, co wiąże się z inwestycjami w nowe obiekty przeładunkowe, jak również z silnym rozwojem
połączeń z krajami skandynawskimi.


– Poprzez synergie pomiędzy krajami wchodzącymi w struktury CEE, jak również dzięki zacieśnieniu współpracy komercyjnej oraz unifikacjom operacyjnym, chcemy zaoferować kompleksowe usługi na rynkach wschodnich oraz w Polsce – dodaje.

Jest to możliwe dzięki mocno rozbudowanej infrastrukturze na Litwie i Ukrainie, jak również pozycji lidera na rynku polskim. To umożliwia realizację w regionie Centralnej i Wschodniej Europy regularnych połączeń drobnicowych i całopojazdowych oraz zapewnia najszybsze sieci dystrybucji lokalnych w tych właśnie krajach. Jednym z kierunków rozwoju regionu CEE jest wzmocnienie sieci dystrybucji na Ukrainie oraz Litwie, co wiąże się z inwestycjami w nowe obiekty przeładunkowe, jak również z silnym rozwojem połączeń z krajami skandynawskimi. Ponadto, wykorzystując najlepszych ekspertów w regionie CEE, uruchomiono projekt ekspansji usług oferowanych przez CAT LC na rynki Rosji oraz Kazachstanu.

W ofercie flagowe usługi

Już teraz CAT LC jest liderem dostaw części w branży motoryzacyjnej na Ukrainie. Tam również skutecznie rozwija usługi magazynowe i transport międzynarodowy jeszcze bardziej na wschód. Dzięki kompleksowym usługom, na Ukrainie rokrocznie zwiększa swoje udziały, umacniając pozycję jako lidera rynku. Kraje bałtyckie to z kolei silna i kompleksowa sieć dystrybucji. Sieć dedykowana w dużej części dla branży motoryzacyjnej, branży agro, jak również skutecznie rozwijanej branży oponiarskiej.
Część rozwiązań w sieci dystrybucji firmy jest zasilana poprzez transport drobnicowy pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi, jak również przez regularne przepływy z krajami skandynawskimi.

 

– Planujemy również poszerzyć ofertę dla naszych klientów o połączenia z Rosją oraz Kazachstanem. Na rynku rosyjskim i azerbejdżańskim obecna jest już nasza siostrzana dywizja Groupe CAT – LV zajmująca
się logistyką pojazdów, więc już dzisiaj skutecznie wspieramy się wiedzą na szych kolegów i koleżanek, realizując nasz projekt ekspansji – informuje Radosław Rożek.

I chociaż firma nie wyklucza innych kierunków w przyszłości, to na obecną chwilę koncentruje się na rozwoju oddziałów wchodzących w skład regionu CEE, jednocześnie eksplorując rynki Rosji i Kazachstanu.
Ma już regularne połączenia z Turkmenistanem oraz oddział CAT LV w Azerbejdżanie.

Klienci już czerpią profity

Rozwój usług na Wschodzie przynosi profity obecnym klientom CAT LC, a są nimi nowe możliwości dotyczące zarówno zakresu, jak i zasięgu usług. – Wiele przedsiębiorstw właśnie na rynkach wschodnich szuka możliwości rozwoju i my właśnie możemy ich w tym wesprzeć. Bardzo
często te rynki są traktowane pakietowo w kontekście wyboru operatora logistycznego,
zwłaszcza rynek krajów bałtyckich. Mając regularne połączenia pomiędzy tymi krajami, zarówno FTL i drobnicowe, jak również ten sam system IT oraz zunifikowane procesy – jesteśmy gotowi
do kompleksowej obsługi, świadcząc te same rozwiązania we wszystkich krajach – tłumaczy dyrektor zarządzający CAT LC. Należy dodać, że poza własnymi oddziałami w krajach bałtyckich i na Ukrainie CAT również koncentruje się na rozwoju rynku czeskiego, a także słowackiego oraz węgierskiego.
Jednak wschodnie oddziały to silne podstawy do podbicia nowych rynków. Znaczenie ukraińskiego oddziału CAT LC będzie dodatkowo rosło wraz z rozszerzeniem działalności w Rosji i Kazachstanie.
Firma już współpracuje z klientami z rynków wschodnich na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Brak barier językowych, podobne bądź te same rozwiązania technologiczne, jak również zaawansowany, stabilny
i jednakowy system IT we wszystkich krajach, to zdecydowanie silny szkielet dalszego rozwoju rynków wschodnich. Dotychczasowy dynamiczny rozwój CAT LC w tej części Europy przełożył się na regularne codzienne połączenia z Ukrainą – kilka linii drobnicowych z krajami bałtyckimi, jak również dziesiątki połączeń FTL dziennie z krajami Unii Europejskiej.

Dotychczasowy dynamiczny rozwój CAT LC w Europie Wschodniej przełożył się na regularne, codzienne połączenia z Ukrainą – kilka linii drobnicowych z krajami bałtyckimi, jak również dziesiątki połą czeń FTL dziennie z krajami Unii Europejskiej

Nadrzędne cele stawiane przed regionem CEE

Rynek ukraiński to zdecydowanie dalsze umacnianie pozycji lidera w dystrybucji lokalnej, m.in. dzięki ekploracji nowych branż, w tym olejowej, oponiarskiej czy maszyn rolniczych. – Chcemy w najbliższym
czasie jeszcze mocniej rozwinąć sieć naszych oddziałów w kraju, dostarczając obecnym i przyszłym klientom jeszcze większą elastyczność i kompleksowość dostaw. Podobne działania podjęliśmy
również w krajach bałtyckich, umacniając sieć dystrybucji w każdym z nich. Wierzymy, że dalsze sukcesy leżą również w silnych i stabilnych rozwiązaniach dla dystrybucji z krajów skandynawskich, stąd też mocno rozwijamy nasze rozwiązania w Estonii, jednocześnie wzmacniając morskie połączenia drobnicowe. Jednym z elementów dalszego rozwoju będzie wzmocnienie działań spedycyjnych właśnie w tym kraju,
z zaangażowaniem zespołu lokalnych specjalistów – mówi Radosław Rożek.

Jeśli chodzi o rynek polski, to CAT LC bez przerwy pracuje nad rozwojem usług dedykowanych dystrybucji nocnej. Tutaj CAT jest liderem. – Wierzymy, że dzięki nowym pomysłom i projektom nasze rozwiązania będą już za chwilę jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych klientów, pomagając im budować przewagę konkurencyjną – podkreśla Radosław Rożek. Jednak w nadchodzącym roku 2021 firma również chce zainwestować w sieć dzienną, gdzie widzi ogromny potencjał dla usług już rozwiniętych w CAT LC, jak
również nowych rozwiązań, które zamierza wprowadzić. Ma też zamiar skorzystać z efektu
synergii, dzięki komplementarności przepływów pomiędzy krajami. Radosław Rożek wylicza tu: uzupełnianie pustych przepływów, jeden system IT i rozwiązania technologiczne. Również umiejętne
zarządzanie podwykonawcami transportowymi, jak też możliwości, jakie się przed nimi otwierają, gdy mają do dyspozycji tak wiele przepływów – są to obszary do wzmacniania rozwiązań dla przewozów
międzynarodowych.

W pierwszej kolejności chcemy wykorzystać potencjał sprzedażowy naszych zespołów we wszystkich trzech krajach. Sprzedaż cross-sell, różnorodność i doświadczenie zespołu – wierzymy, że tutaj jest prawdziwy potencjał i możliwości rozwoju – informuje Radosław Rożek.

I dodaje: – Wykorzystywanie lokalnych struktur to pierwszy etap, jednak rozpoczęliśmy również budowanie struktury w oparciu o region CEE – właśnie od decyzji dotyczących zarządzania i rozwoju sprzedaży. Jedna osoba na czele regionu, jak również jedna osoba odpowiedzialna za rozwój sprzedaży w regionie. Kolejne zmiany już wkrótce.

Poza rozwojem komercyjnym, drugim fi larem rozwoju CAT LC i korzystania z efektów synergii są procesy operacyjne, czyli już wspomniane systemy IT, unifikacje technologiczne i współdzielenie zasobów. Firma koncentruje się na rozwoju procesów, opierając się na wy branych rozwiązaniach wynikających z doświadczeń budowanej kultury Lean. – Wierzę, że właśnie to eliminowanie marnotrawstwa
i przejrzystość procesów, pozwala CAT LC wzmacniać swoje wartości usług dostarczanych klientom. Wymiana najlepszych praktyk, rozwiązań, ale również współdzielenie narzędzi i program wymiany
pracowników, to kolejne działania na naszej mapie budowy wartości wynikających z utworzenia regionu CEE – podsumowuje dyrektor.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C