Od lokalnego magazynu po światowe centrum dystrybucji czyli rozwój wspólnie z GEODIS w Polsce

C

21-03-2023

Aby mieć warunki do stałego i dynamicznego rozwoju, firmy potrzebują profesjonalnego wsparcia ze strony swoich partnerów biznesowych. Wsparcie to dotyczy wielu obszarów funkcjonowania, a jednym z kluczowych jest logistyka magazynowa.

Koncentrując się na swoim podstawowym biznesie, firmy zazwyczaj delegują pozostałe obszary funkcjonowania partnerom zewnętrznym, specjalizującym się w danej dziedzinie. Usługi logistyki kontraktowej oferowane przez GEODIS w Polsce są skutecznym wsparciem w rozwoju klientów. Pozwalają skupić się im na głównych obszarach działania, pozostawiając kwestię logistyki profesjonalistom.

Współpraca GEODIS z BorgWarner

Jako przykład takiej współpracy, która zaowocowała rozwojem oraz ciągłą poprawą pozycji rynkowej, jest współpraca firmy BorgWarner, właściciela marki Delphi Technologies, z GEODIS w Polsce.

PROMOCJA

PROMOCJA

Historia współpracy sięga roku 2016, kiedy to Delphi Technologies postanowiła powierzyć swoje operacje magazynowe firmie GEODIS. Projekt zakładał początkowo operacje magazynowe w trzech centrach logistycznych na terenie Europy. Zadaniem GEODIS było prowadzenie centrum dystrybucji części zamiennych dla branży motoryzacyjnej we Francji, w rejonie Lyon’u, o powierzchni 10 tys. m2, oraz lustrzanego rozwiązania w Polsce, w rejonie Dolnego Śląska, o powierzchni 12 tys. m2.

Czynniki które zadecydowały o wyborze GEODIS jako operatora logistycznego to elastyczność, zaawansowane rozwiązania informatyczne, synergie związane z uruchomieniem dwóch magazynów w różnych krajach z tym samym systemem informatycznym, deklarowana szybkość wdrożenia projektu oraz podejście jakościowe – tzw. continous improvement mindset.

Odnośnie tego ostatniego, należy podkreślić że GEODIS w obszarze usług logistyki kontraktowej bazuje na poniższych zasadach wspomagających wydajność oraz jakość oferowanych usług.

DMAIC, podejście do rozwiązywania problemów, które napędza Lean Six Sigma. Jest to pięciofazowa metoda – definiuj, mierz, analizuj, ulepszaj i kontroluj – służąca do poprawy istniejących problemów procesowych o nieznanych przyczynach.

RCA, czyli analiza przyczyny źródłowej, która jest definiowana jako czynnik, który spowodował niezgodność i powinien zostać trwale wyeliminowany poprzez doskonalenie procesu.

Kaizen, czyli procesy szybkiego doskonalenia, często jest uważany za „cegiełkę” wszystkich metod produkcji odchudzonej. Kaizen koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa, poprawie produktywności i osiągnięciu trwałego, ciągłego doskonalenia działań i procesów organizacji.

5S, definiowane jako metodologię której efektem jest czyste, uporządkowane, bezpieczne i dobrze zorganizowane miejsce pracy, które pomaga zmniejszyć ilość odpadów i zoptymalizować produktywność.

Dwa lata po uruchomieniu projektu

W 2018 roku, z uwagi na rosnącą sprzedaż i co za tym idzie wzrost ilości produktów i asortymentu, powierzchnia w Polsce została powiększona o kolejne 3 tys. m2, dając finalnie magazyn o powierzchni blisko 15 tys. m2. Równocześnie poszerzony został obszar dystrybucji produktów z polskiego centrum dystrybucji o kolejne kraje i regiony, a zakres świadczonych usług objął również zwroty towaru.

Nie był to koniec rozwoju współpracy między BorgWarner i GEODIS. Rok 2022 przyniósł kolejne strategiczne decyzje. Z uwagi na wzorcową współpracę, jakość świadczonych usług, aspekt kosztowy oraz korzyści płynące z poprawy szybkości dostaw do wielu rynków oraz łatwiejsze planowanie popytu odbywające się wspólnie dla wielu krajów, BorgWarner podjął strategiczną decyzję o przeniesieniu aktywności prowadzonych przez centrum dystrybucji we Francji do magazynu w Polsce. Tym samym, powierzchnia magazynowa GEODIS w Polsce przeznaczona dla projektu wynosi obecnie 20 tys. m2.

Oprócz transferu standardowych operacji BorgWarner zadecydował o przekazaniu GEODIS dodatkowych zadań związanych z utworzeniem specjalnej strefy dla VAS (Value Added Services). Zadaniem GEODIS
było kompleksowe przygotowanie infrastruktury zapewniającej bezpieczne i efektywne prowadzenie operacji VAS. Począwszy od zakupu odpowiednich stołów, sprzętu, przygotowanie przyłączy, skończywszy na konfiguracji systemu WMS pod kątem dodatkowej funkcjonalności. Konfiguracja systemu WMS wymagała jego rozbudowy i dodatkowych modułów. Wszystkie wymagane opcje zostały zaimplementowane z sukcesem w wymaganym przez klienta czasie, a po fazie pełnych testów zaakceptowane przez niego.

Za pomocą EDI

Cała komunikacja pomiędzy BorgWarner i GEODIS odbywa się za pośrednictwem EDI, dotyczy to zarówno usług VAS jak i pozostałych operacji mających miejsce w magazynie.

Krok po kroku przekazywane były kolejne zadania:

|   Reverse Logistics – usługa polegająca na zarządzaniu zwrotami klientów BorgWarner. GEODIS prowadzi czynności związane z przyjęciem w/w towarów, weryfikacje jakościowe, następnie zgodnie z instrukcjami klienta, wykonuje czynności związane z przepakowaniem, wstrzymaniem lub utylizacją zwróconych towarów.

|   Core return – obsługa wtrysków oraz pomp do silników diesla. Polega na przyjęciu oraz klasyfikacji towarów związanej z możliwością przeznaczenia produktów do regeneracji. Klasyfikacja odbywa się na podstawie szczegółowych instrukcji BorgWarner. Towar zakwalifikowany do naprawy jest odsyłany do punktów regenerujących w Wielkiej Brytanii i Polsce. Jeśli kwalifikacja jest negatywna, urządzenia pozostają do dyspozycji klienta lub przekazywane są do utylizacji.

|   Obsługa produktów OES – czynności polegające na przygotowaniu wtrysków oraz pomp dostarczanych bezpośrednio od producenta, w celu dalszej ich wysyłki do dealerów. Z producenckich opakowań zbiorczych towar jest przepakowywany w opakowania jednostkowe oraz wysyłany.

|   Obsługa urządzeń diagnostycznych – wisienką na torcie usług dodatkowych świadczonych przez GEODIS w Polsce jest obsługa urządzeń diagnostycznych firmy BorgWarner. Obsługa dotyczy zarówno prostych czynności, jak np. przepakowanie kabli w opakowania firmowe, poprzez sprawdzanie sprzętu w zakresie poszukiwania potencjalnych uszkodzeń  komponentów. Do obowiązków GEODIS należy również konfiguracja ostatniego elementu zestawu diagnostycznego jakim jest laptop. Pracownicy GEODIS w Polsce instalują oprogramowanie oraz łączą wszystkie trzy elementy razem. Oprogramowanie posiada różne wersje językowe, w zależności od kraju, do którego sprzęt jest przeznaczony. Po zakończeniu wszystkich czynności, zestaw gotowy do użytku wysyłany jest do odbiorcy w specjalnych walizkach.

Obecnie dla usług VAS, z magazynu o powierzchni 20 tys. m2, wydzielone zostało kilkaset metrów kwadratowych wraz z rosnącymi potrzebami, powierzchnia ta może być poszerzona. W ramach projektu współpracy z firmą BorgWarner, GEODIS w Polsce zarządza ponad 20 tys. pozycjami asortymentowymi (SKU), przy pełnej bazie zawierającej około 50 tys. pozycji.

Dzięki kompleksowej ofercie i zaawansowanym narzędziom informatycznym GEODIS jest w stanie obsłużyć cały łańcuch dostaw BorgWarner. Z uwagi na geograficzny obszar działania klienta, świadczony jest pełen zakres usług celnych w zakresie przesyłek importowych, jak i eksportowych oraz usługi transportu drogowego, multimodalnego, frachtu lotniczego i morskiego.

– Polski zespół GEODIS wykazał się doskonałością usług, elastycznością w dopasowaniu serwisu do naszych wymagań biznesowych przy jednoczesnym poświęceniu i profesjonalizmie w zarządzaniu zmianą, rozwiązaniach WMS, operacjach magazynowych oraz VAS. GEODIS Poland teraz jest największym centrum dystrybucyjnym dla BorgWarner Aftermarket (marka Delphi Technologies), które zaopatruje globalnie klientów i kluczowe rynki eksportowe Europy kontynentalnej – powiedział  Mark Cook, Supply Chain Excellence & SC Director EMEA, BorgWarner.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C