Pakiet Mobilności, Ustawa o czasie pracy kierowcy, IMI – co musimy wiedzieć?

C
Pakiet Mobilności, Ustawa o czasie pracy kierowcy, IMI – co musimy wiedzieć?

03-03-2022

Początek roku 2022 przyniósł firmom transportowym prawdziwą rewolucję w postaci wejścia w życie unijnego pakietu mobilności i nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowcy. Oznacza to nowe obowiązki i poważne zmiany w naliczaniu wynagrodzeń kierowców. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Co warto wiedzieć o nowych przepisach? Sprawdź!

Pakiet mobilności – co to takiego?

Pakiet mobilności to zestaw zmian w przepisach ustalonych przez Unię Europejską. Są one wprowadzane po to, by zapewnić kierowcom pracującym na terenie Wspólnoty lepsze warunki pracy, a firmom transportowym sprawiedliwy dostęp do rynku. Dla polskiej branży transportowej oznacza to jednak spore utrudnienia.

Część zmian w związku pakietem mobilności obowiązuje już od 2020 roku. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy i obowiązkowego odpoczynku. Kolejne wchodzą w życie w lutym 2022 i są związane przede wszystkim z naliczaniem wynagrodzeń. Chodzi o to, aby kierowcy pracujący na terenie UE otrzymywali pełne wynagrodzenie adekwatne do kraju, w którym pracują. Ponadto nie będzie już możliwe wliczanie diet i ryczałtów do płacy minimalnej. Dla pracodawców oznacza to znaczący wzrost kosztów. Wynagrodzenia adekwatnego do danego kraju nie trzeba naliczać tylko w kilku wyjątkowych sytuacjach, a konkretnie przy wykonywaniu:

 • tranzytu (przejazdu bez załadunku lub rozładunku przez terytorium danego kraju),
 • przewozu dwustronnego,
 • transportu międzynarodowego do lub z kraju siedziby wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami.

Skomplikowaniu podlega jednak również kwestia przewozów kabotażowych. Zgodnie z nowymi przepisami przewoźnicy mogą wykonać maksymalnie 3 przewozy kabotażowe tym samym pojazdem z rzędu, w tym samym państwie członkowskim, następnie zobowiązani są do czterodniowej przerwy. W efekcie pojazd zostaje „zamrożony” na kilka dni.

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcy – nowy sposób naliczania wynagrodzeń

Wdrożenie pakietu mobilności wiąże się z kolejną nowelizacją ustawy o czasie pracy kierowcy. Jest ona prawdziwie rewolucyjna, ponieważ zupełnie zmienia sposób naliczania wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy.

Największa zmiana polega na tym, że kierowca realizujący przewóz na trasie międzynarodowej nie będzie już traktowany jak pracownik w delegacji. Oznacza to brak możliwości wypłat „zwrotów kosztów podróży służbowej”, czyli diet i ryczałtów za noclegi, które nie podlegają odliczeniom w PIT i składkowaniu ZUS. To zaś olbrzymi cios dla pracodawców w postaci wyraźnego wzrostu kosztów utrzymania pracownika, ponieważ to właśnie diety i ryczałty w wielu firmach stanowiły nawet 75% całościowego wynagrodzenia pracownika. Będzie możliwość skorzystania jedynie z ulg ZUS i PIT.

Ewidencja czasu pracy musi być zgodnie z nowymi przepisami, prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej i przechowywana przez okres 10 lat. Wymagane jest gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczących:

 • liczby przepracowanych godzin,
 • godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczby godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczby godzin nadliczbowych,
 • dni wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczby godzin dyżuru,
 • godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, z informacją czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Podstawą mają być dane z kart kierowców oraz innych dokumentów.

IMI – nowy system zgłoszeniowy

Zmiany w ramach pakietu mobilności to również start nowego systemu zgłoszeniowego IMI (Internal Market Information). Jest to platforma do delegowania kierowców i wymiany informacji. Zgłaszanie kierowców delegowanych do pracy za granicą jest wymagane za pośrednictwem platformy IMI od 2 lutego 2022. Oznacza to, że każdy przewoźnik delegujący pracowników musi założyć i aktywować konto oraz wprowadzić dane kierowców. Platforma jest wielojęzyczna i wyposażona w rozbudowany dział pomocy objaśniający stosowane procedury i mechanizmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wprowadzonych zmian? Potrzebujesz pomocy w ich wdrożeniu? Tacholandia zaprasza do kontaktu! Dostarczymy Ci gotowe rozwiązania ułatwiające naliczanie wynagrodzeń i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji oraz zapewnimy rzetelne informacje i wsparcie.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C