Pakiet Mobilności w 2023 r. – jakie kary za niedostosowanie się do unijnych przepisów?

C

03-03-2023

Pakiet Mobilności, czyli zestaw zmian prawnych w branży transportowej trwa w najlepsze. I choć rok 2022 był pod względem modyfikacji prawa kluczowy, to jednak w obecnym roku przedsiębiorcy muszą dostosować procesy biznesowe swoich firm do nowych zmian. Jakie zmiany wynikające z kolejnych punktów Pakietu Mobilności zasługują na najwyższą uwagę i co grozi nam za niedostosowanie się do tych przepisów?

Jakie zmiany czekają przewoźników w 2023 roku?

W 2023 roku przedsiębiorcy działający aktywnie w branży transportowej będą świadkami wdrożenia kolejnych zmian związanych z pakietem mobilności. Spośród wielu zmian, trzy modyfikacje dotychczasowych przepisów są szczególnie istotne. O wszystkich istotnych zmianach dla branży transportowej w 2023 roku możemy przeczytać pod adresem i związanych z nimi obowiązkach przeczytasz tutaj: https://fleet.vdo.pl/pakiet-mobilnosci-i-ue/.

Przede wszystkim ustalenie minimalnej liczby miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej. Zgodnie z zasadą unifikacji zasad związanych z miejscami postojowymi w całej Unii Europejskiej, obecnie baza eksploatacyjna musi być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę, umożliwiającą zachowanie ciągłości prowadzenia działalności. W ramach tej infrastruktury szczególnie istotne jest zagospodarowanie przynajmniej jednego miejsca postojowego, miejsca załadunku oraz rozładunku, a także odpowiedniej strefy odpowiadającej za konserwację i naprawy pojazdów. W 2023 roku przedsiębiorca musi zapewnić liczbę miejsc postojowych w bazie wynoszącą odpowiednio 1/3 liczby pojazdów znajdujących się we flocie.

Kolejna istotna zmiana, która ujrzy światło dzienne pod koniec sierpnia 2023 rok to zmiana tachografów na wariant nowszy, który będzie stosowany jedynie w nowo zarejestrowanych pojazdach. W pozostałych samochodach, które już teraz są zarejestrowane i znajdują się w składzie floty, czas na zmianę tachografu minie w sierpniu 2025 roku.

PROMOCJA

PROMOCJA

Ostatnią istotną zmianą, na którą przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę, jest obowiązek raportowania danych na temat liczby osób zatrudnionych w firmie, wraz z informacją o średniej liczby kierowców zatrudnionych i wykonujących obowiązki związane z transportem.

Kary za niedostosowanie się do najważniejszych przepisów Pakietu Mobilności

Choć nowelizacja prawa związanego z wprowadzanymi wcześniej przepisami Pakietu Mobilności trwa już od dłuższego czasu, to jednak wciąż niejasne były potencjalne kary za niedostosowanie się do tych przepisów. Wraz z wprowadzeniem sztywnych dat nowych przepisów, ustalono także kary za niedopełnienie dotychczasowych obowiązków.

Brak stosowania się do przepisów może skutkować karą w wysokości:

  • 150 złotych za brak stosownej dokumentacji związanej z powrotem kierowcy do bazy co miesiąc;
  • 50 złotych za odpoczynek w kabinie pojazdu przekraczający czas 45 godzin;
  • 3000 złotych za braki w dokumentacji transportowej;
  • 2000 złotych za uchylanie się od powrotu kierowcy do kraju przynajmniej raz na 8 tygodni w przypadku kabotażu.

W zależności od specyfiki przepisu kara może być naliczona przewoźnikowi, zarządzającemu transportem lub bezpośrednio kierowcy.

Kary, których wysokość zależy od kontrolującego

Obecnie kary za niestosowanie się do przepisów wprowadzanych w ramach Pakietu Mobilności dotyczą zarówno zarządzającego transportem, przedsiębiorcy i osoby kierującej. Jednak organ ustawodawczy postanowił, że nie każde z wymienionych wykroczeń ma jedną, ustaloną z góry stawkę kary. Wśród nich możemy znaleźć kilka przypadków, kiedy to organ kontrolujący decyduje o tym, jakiej wysokości mandat jest wystawiany.

Przykładem może być wprowadzony w 2023 roku obowiązek zapewnienia odpowiedniej infrastruktury bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik mógł przykładowo nie zdążyć ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu wymogów bazy eksploatacyjnej, co skutkuje nałożeniem mniejszej kary. Takich przykładów jest więcej, jednak wciąż każde wykroczenie jest obarczone karą finansową, dlatego prędzej czy później każda zmiana wynikająca z wprowadzenia nowych przepisów musi być przez firmę transportową honorowana.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C