Współpraca w budowie stabilnych łańcuchów dostaw

C

24-02-2023

Ostatnie lata to czas niespotykanych od dawna wyzwań dla całej branży FMCG. Niestabilność spowodowana pandemią czy też czynnikami politycznymi sprawiła, że wiele firm musiało całkowicie przebudować swoje podejście do biznesu oraz na nowo zdefiniować strategię, a niektóre nawet zakończyć działalność.

Również w obliczu kryzysu klimatycznego niezwykle istotną kwestią jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne tak, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z takich samych zasobów co my. Biorąc pod uwagę te dwa ważne zagadnienia, kluczowa jest współpraca i partnerstwo. Czy da się pogodzić budowanie łańcucha dostaw odpornego na zewnętrzne biznesowe wyzwania, z redukcją negatywnego wpływu działalności na środowisko?

 

Wiele przeszkód

PROMOCJA

PROMOCJA

W trakcie ostatnich lat wiele przedsiębiorstw z branży FMCG spotkało się z różnymi przeszkodami. W zeszłym roku biznes dotkliwie odczuł problemy związane z dostępnością  surowców, spowodowanych m.in wojną w Ukrainie i zerwanymi łańcuchami dostaw, co skutkowało znacznym wzrostem cen pszenicy czy kopalin. Te wydarzenia miały znaczny wpływ na koszty prowadzenia działalności i wzrost inflacji, które wraz z pojawieniem się w 2020 r. pandemii zachwiały globalnymi łańcuchami dostaw.

CHEP, będąc dostawcą usług poolingowych, współpracuje ze wszystkimi uczestnikami łańcuchów dostaw i w naturalny sposób zna ich potrzeby i wyzwania. Z wiedzy firmy wynika, że partnerstwo, współpraca i gotowość do dzielenia się wiedzą jest kluczem do opracowania rozwiązań odpornych na kryzysy.

 

Marek Kołodziejczyk

Inne podejście do biznesu

Cyrkularny model ekonomii współdzielenia i ponownego wykorzystywania, który ponad 60 lat temu wprowadziła firma CHEP, daje namacalne korzyści od strony zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko, na każdym etapie łańcucha dostaw. W dynamicznie zmieniających się czasach dobrze mieć takiego partnera, który wesprze w optymalizacji procesów od strony operacyjnej i pomoże uzyskać wymierne korzyści środowiskowe. W przypadku CHEP osiąga się to poprzez wydłużenie cyklu życia palet, za pomocą ich współdzielenia i ponownego wykorzystywania przez producentów oraz dystrybutorów w całym łańcuchu dostaw. Działania te pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów, emisji CO2 oraz oszczędność zasobów naturalnych, takich jak woda czy drewno.

CHEP jako pionier regeneracyjnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, codziennie łączy ludzi z produktami pierwszej potrzeby w pozytywny dla planety sposób. Firma pomogła tysiącom swoich klientów na całym świecie zredukować emisję CO2 o 2,5 mln ton, zaoszczędzić 4,470 megalitrów wody, zapobiec wycince 3,2 mln m3 drewna

i 3,1 mln drzew oraz zmniejszyć produkcję odpadów o 1,5 mln ton w skali globalnej tylko w ciągu roku fiskalnego 2022.

– W CHEP stawiamy na otwartość, współpracę i partnerstwo z naszymi klientami. Naszym celem jest zwiększanie wydajności i trwałości łańcuchów dostaw w zrównoważonym modelu biznesowym. Tym samym pomagamy naszym klientom i partnerom optymalizować koszty, upraszczać procesy, a co za tym idzie, zwiększać odporność łańcucha dostaw na działanie czynników zewnętrznych – mówi Marek Kołodziejczyk, szef Działu Zarządzania Aktywami i Współpracy z Rynkiem.

 

CHEP stawia na współpracę

Co więcej, zrównoważony rozwój pomaga także budować miejsce pracy, które sprzyja kooperacji i jest otwarte na talenty niezależnie od wieku, pochodzenia czy płci pracowników. Szczególnymi wartościami dla CHEP są przede wszystkim wsparcie oraz wzajemny szacunek, który ma swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach przyznawanych firmie – między innymi globalnej nagrodzie Top Employer Global czy też Top Employer Polska, która została przyznana spółce już po raz szósty. – Dzięki różnorodnemu zespołowi możemy lepiej zrozumieć naszych partnerów, wspólnie budując silne i zrównoważone łańcuchy  dostaw, które są istotne szczególnie w niespokojnych czasach – dodaje Marek Kołodziejczyk.

Wydarzenia z ostatnich trzech lat pokazują, że szybkie dostosowywanie się do zmian i współpraca wpływają na znaczną poprawę odporności łańcuchów dostaw. Współpraca z CHEP to sposób na poprawę ekologicznej i ekonomicznej efektywności łańcucha dostaw z korzyścią zarówno dla partnerów, jak i planety.

 

www.chep.com/pl

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C