Zawsze z myślą o kliencie

C

14-12-2020

Rynek windykacji powstał 20 lat temu. Branża ta od początku istnienia zaliczana jest do najbardziej rozwojowych. Każdego roku wzrasta liczba dłużników, a porównując ostatnie lata łatwo zauważyć, że co roku rośnie ilość zleceń o średnio 38%. Wartość odzyskiwanych rocznie wierzytelności przekracza już 15 mld złotych.

Jednym z obszarów, którym zajmuje się LIB Eurokasso jest windykacja transportowa. Firma współpracuje z dużymi firmami monitującymi (obserwacja i sprawdzenie) firmy transportowe, a także z platformami giełdy transportowej.

Rynek windykacji powstał 20 lat temu. Branża ta od początku istnienia zaliczana jest do najbardziej rozwojowych. Każdego roku wzrasta liczba dłużników, a porównując ostatnie lata łatwo zauważyć, że co roku rośnie ilość zleceń o średnio 38%. Wartość odzyskiwanych rocznie wierzytelności przekracza już 15 mld złotych.

Branża ta od początku istnienia zaliczana jest do tych najbardziej rozwojowych. Każdego roku wzrasta liczba dłużników, a porównując ostatnie lata łatwo zauważyć, że co roku rośnie ilość zleceń o średnio 40%. Jedną z firm specjalizujących się w zarządzaniu wierzytelnościami międzynarodowymi w wielu branżach jest LIB Eurokasso. I jest partnerem wiarygodnym, obecnym na rynku od 2014 r. Choć to mała firma, jest wyjątkowo skuteczna. A skuteczność ułatwia współpraca z ekspertami ze wszystkich krajów europejskich. Dzięki swojemu doświadczeniu LIB Eurokasso – zarejestrowana firma windykacyjna – dobrze wie, jakie środki zastosować, żeby odnieść sukces i jaką pracę warto wykonać, aby szybko i skutecznie odzyskać nieuregulowane długi. Dzięki temu pomaga klientom w szybkim uzyskaniu pozasądowego postępowania i egzekucji sądowej, czy nakazu płatności.

 

Wilhelm Dallmann, prezes LIB Eurokasso

Windykator a komornik

Początkowo windykacja wzbudza w dłużnikach przerażenie. Kojarzy się dość jednoznacznie z nieustępliwym wierzycielem, uporczywymi windykatorami i w konsekwencji odebraniem dłużnikowi jego własności przez komornika. Media co jakiś czas serwują nam dramatyczne historie, w których występuje niewinny dłużnik i bezduszny windykator lub komornik. Nie da się ukryć, że rzeczywiście proces skutecznego egzekwowania należności od dłużnika stwarza wiele okazji do nadużyć. Również i sami dłużnicy na widok wezwań do zapłaty niejednokrotnie podejmują działania dalekie od racjonalnych. Sytuacji dramatycznych w skutkach można jednak uniknąć. Jak? Przede wszystkim warto wiedzieć na ile pozwolić może sobie firma windykacyjna.  Pojęcia windykator a komornik są przez dłużników często utożsamiane. Zupełnie niesłusznie – są to zupełnie różne podmioty i równie rozbieżny jest zakres ich kompetencji. Windykatorem może być osoba nie wyposażona w żadne specjalne uprawienia, zatrudniona w firmie windykacyjnej. Jej głównym celem jest mobilizacja dłużnika do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Działa w imieniu wierzyciela. W celu doprowadzenia do spłaty zadłużenia może podejmować różne działania. W szczególności mogą one polegać na przesyłaniu dłużnikowi korespondencji listownej, e-maili czy podejmowaniu prób kontaktu telefonicznego. Windykator może również zjawić się u dłużnika osobiście.

 

Jak zaoszczędzić czas i pieniądze

Relacje biznesowe pomiędzy polskimi i niemieckim przedsiębiorstwami od lat utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Dynamicznie rozwijająca się polsko-niemiecka współpraca gospodarcza to zasługa przedsiębiorstw, które LIB Eurokasso wspiera na polskim rynku. Pomagają w tym regularnie szkoleni pracownicy i opiekunowie prowadzący, a także doradcy prawni. Oprócz własnych agentów firma dysponuje siecią wyspecjalizowanych prawników, tłumaczy ustnych, rzeczoznawców (inspektorów), komorników itp. I to posługujących się wieloma językami. Z kolei nowoczesna infrastruktura gwarantuje pewne i natychmiastowe rozpatrzenie spraw. Jest to możliwe m.in. dzięki elastycznym modelom wdrażania. Należności monitorowane są do 30 lat, a wskaźniki sukcesu wynoszą powyżej 80%.

Zaletą firmy jest też prostota stosowanych procedur – sprawy o zaległe długi można przekazywać zarówno za pomocą poczty elektronicznej, jak i tradycyjnej. Po wybraniu odpowiedniego modelu realizacji, przeprowadzany jest indywidualny rozkład ryzyka i indywidualnie kontrolowane są koszty. Pozasądowa procedura rozpoczynana jest natychmiast po przekazaniu sprawy, i to w sposób bardzo skuteczny. Dodać należy, że jako wyspecjalizowana firma windykacyjna LIB Eurokasso pomaga w załatwianiu wszelkiego rodzaju zaległości, w razie potrzeby może to być sądowy nakaz płatności, czy zwrot dóbr ekonomicznych oraz wiele więcej. Windykacja przeprowadzana jest zawsze z myślą o kliencie.

 

Kontakt dla firm z Polski:

Ula Niedźwiedź

Tel. +49 163 3053496, e-mail  up@lib-eurokasso.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C