Jak zdobyć licencję na przewozy międzynarodowe?

C

16-02-2018

Działalność transportowa, która polega na świadczeniu usług z zakresu przewozów na skalę międzynarodową, tak jak możemy się domyślić, wymaga pewnych uprawnień pozwalających na jej legalne prowadzenie. Jeszcze stosunkowo niedawno do prowadzenia formy wystarczyło posiadanie koncesji, jednak dziś przepisy zostały znacznie bardziej zaostrzone, głównie z jednego powodu – aby dostarczyć Klientom najlepsze możliwe usługi.

Działalność transportowa, która polega na świadczeniu usług z zakresu przewozów na skalę międzynarodową, tak jak możemy się domyślić, wymaga pewnych uprawnień pozwalających na jej legalne prowadzenie. Jeszcze stosunkowo niedawno do prowadzenia formy wystarczyło posiadanie koncesji, jednak dziś przepisy zostały znacznie bardziej zaostrzone, głównie z jednego powodu – aby dostarczyć Klientom najlepsze możliwe usługi.

Co najpierw?

Aby uzyskać wspomnianą licencję na świadczenie usług związanych z przewozami międzynarodowymi, przynajmniej jeden z członków przedsiębiorstwa powinien posiadać minimum trzyletnią praktykę w wykonywaniu zleceń w ramach spedycji krajowej. Równie istotne jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, które przewoźnik musi zdobyć we własnym zakresie, pomyślnie zaliczając obie części egzaminu: zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Inne kryteria brane pod uwagę to spełnienie warunków w zakresie osiągnięcia odpowiedniej zdolności finansowej, czy dobrej reputacji.

Opłaty za licencją

Oczywiście, aby uzyskać licencję, tak jak firma zajmująca się przewozami międzynarodowymi Bitlogistics należy uiścić pewne opłaty. Ich wielkość będzie zależała wyłącznie od jednego czynnika: okresu jej ważności. Najpierw jednak należy opłacić zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które będzie nas kosztować 1000 złotych. Co do samej licencji, opłata za jej udzielenie na okres nieprzekraczający pięciu lat wynosi 4000 złotych (plus 440 złotych za każdy wypis z licencji), a za dokument ważny od 5 do 10 lat zapłacimy dokładnie dwa razy więcej (8000 złotych za licencję plus 880 złotych za każdy wypis z niej).

Utrata licencji

Czy raz przyznaną licencję można utracić? Oczywiście, że tak! W przypadku gdy jej posiadacz nie dotrzymuje warunków zawartych umów, nie przestrzega przepisów prawnych poprzez na przykład odstąpienie licencji osobom trzecim czy nawet gdy przez okres 6 miesięcy nie wykona zlecenia z zakresu międzynarodowego transportu drogowego – licencja może być w łatwy sposób odebrana. Jej utrata może nawet stanowić o upadłości przedsiębiorstwa, gdyż o jej ponowne uzyskanie możemy się starać dopiero po 2 latach od zapadnięcia tej decyzji.

Podsumowanie

Jak widzimy, licencję na wykonywanie międzynarodowych zleceń jest bardzo trudno zdobyć, lecz gdy nie będziemy się pilnować, łatwo ją stracić. Właśnie dlatego powinniśmy robić wszystko, aby w żaden sposób nie narazić się na takie potencjalne zagrożenie. Nikt nie chciałby tracić tak ogromnej sumy pieniędzy, przez swoje niedopatrzenia lub nieodpowiednie zachowania.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C