Magazyn AsstrA w Błoniu z miejscem do odpraw celnych

C

31-03-2021

Posiadanie własnego magazynu przez firmę logistyczną oznacza brak pośredników i kontrolę na każdym etapie transportu. Przekłada się to na optymalizację kosztów oraz procesów logistycznych, a także gwarancję jakości wykonanej usługi. Aby dodatkowo ułatwić klientom import i eksport towarów niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na magazyn czasowego składowania.

Uzyskanie pozwolenia na czasowe składowanie towarów bezpośrednio wiążę się z miejscem uznanym do przedstawienia towarów organom celnym. Miejsce uznane musi spełniać warunki, które są gwarancją nienaruszalności i tożsamości wwożonych lub wywożonych ładunków. Wraz z początkiem roku AsstrA Polska Sp. z o.o. uzyskała pozytywną decyzję o uznaniu placu parkingowego przed własnym magazynem w Błoniu k. Warszawy za miejsce do odpraw celnych.

– Spełniliśmy szereg warunków, które dotyczyły odpowiedniego oznakowania, oświetlenia, monitoringu oraz wyposażenia technicznego. Miejsce uznane będzie wykorzystywane dla towarów objętych procedurą wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej oraz na obszarze celnym Wspólnoty z wykorzystaniem karnetu TIR – mówi Karol Barańczuk, zastępca dyrektora operacyjnego ds. przesyłek drobnicowych i frachtu lotniczego w AsstrA.

W marcu magazyn przeszedł szczegółową kontrolę pod względem czystości, oznaczenia dróg ewakuacyjnych i zgodności kwestii technicznych, aby uzyskać pozwolenie od urzędu celno-skarbowego na prowadzenie magazynu czasowego składowania.

– Oficjalne pismo z urzędu powinniśmy otrzymać w przeciągu 2-3 tygodni. Krótkotrwałe magazynowanie towaru do 90 dni można wykorzystać na załatwienie brakujących formalności przed uiszczeniem należności celnych czy też oczekiwanie na inny środek przewozowy – dodaje Karol Barańczuk.

Robert Szymańczak

W minionym roku klienci AsstrA w ramach operacji magazynowych korzystali z usług cross-dockingu – 53%, co-packingu – 36%, usług fulfilmentowych – 11%. Najczęściej obsługiwano artykuły medyczne oraz materiały POS (point of sale materials – nośniki reklam), które stanowiły odpowiednio 31% i 11%. Magazyn świadczy usługi przeładunkowe ładunków całopojazdowych i drobnicowych, kontenerów, ładunków paletowych i niestandardowych oraz kartonów luzem. Aktualny procent wypełnienia magazynu wynosi 94%.

– W kwietniu 2021 minie rok od otwarcia magazynu w Błoniu. Inwestycja w powierzchnię, zakup wyposażenia oraz wdrożenie i konfiguracja WMS (Warehouse Management System) wiążę się z wysokimi kosztami początkowymi. Jednak już pod koniec ubiegłego roku uzyskaliśmy zysk z wykonanych prac magazynowych. W lutym przeładowaliśmy ponad 1,2 mln kg towaru, w tym produktów szybkozbywalnych – twierdzi Robert Szymańczak, kierownik magazynu AsstrA w Błoniu.

Jak podaje Colliers, firma z sektora nieruchomości i zarządzania inwestycjami, powierzchnie magazynowe w Polsce w 2020 r. zwiększyły się o ponad 2 mln mkw. Pomimo pandemii i restrykcji rządowych podaż na magazyny wzrosła o ponad 10% w porównaniu z rokiem 2019. Eksperci prognozują wysoki poziom podaży również w 2021 r.

Rosnący z miesiąca na miesiąc wolumen przeładunków w magazynie w Błoniu oraz liczba obsługiwanych Klientów może skutkować zapotrzebowaniem na zwiększenie metrażu, który obecnie wynosi 2500 m².

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C