Magazyn czasowego składowania AsstrA

C

15-10-2021

Z końcem lipca 2021 magazyn AsstrA w Błoniu k. Warszawy uzyskał pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Optymalizacja procesów logistycznych ułatwi klientom importową i eksportową odprawę celną przewożonych towarów oraz przygotowanie dokumentów.

Krótkotrwałe magazynowanie towarów nieunijnych trwa maksymalnie do 90 dni. Jest to czas na wyjaśnienie niezgodności, uzupełnienie niezbędnej dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych badań stacji sanitarno-epidemiologicznej bądź inspekcji handlowej przed uiszczeniem należności celnych. Wyznaczona powierzchnia magazynu AsstrA spełniła szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa i stanu technicznego.

– Uzyskane pozwolenie na czasowe składowanie dotyczy artykułów przemysłowych z wyłączeniem produktów spożywczych, które wymagają specjalnych warunków przechowywania. Magazyn jest objęty monitoringiem oraz zaopatrzony w sprzęt techniczny do prac załadunkowo-rozładunkowych i na potrzeby rewizji celnej – informuje Robert Szymańczak, kierownik magazynu AsstrA w Błoniu.

Umieszczenie ładunku w magazynie czasowego składowania wiążesię z koniecznością złożenia deklaracji w urzędzie celno-skarbowym. W trakcie składowania właściciel ma dostęp do swego towaru, jednak bez możliwości modyfikacji jego wyglądu lub właściwości.

PROMOCJA

PROMOCJA

– Magazyn czasowego składowania optymalizuje koszty przestojów, ceł i podatków. Przyjęte rozwiązanie ułatwi klientom prowadzenie działalności i zachowanie równowagi finansowej. Miejsce uznane do odpraw celnych, na które otrzymaliśmy pozytywną decyzję na początku tego roku, było pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia usługi krótkotrwałego magazynowania ładunków – dodaje Robert Szymańczak.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C