Magazynowe wyzwania e-handlu

C

10-03-2022

W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny rozwój punktów przeładunkowych, a zwłaszcza centrów dystrybucyjnych. Powierzchnie magazynowe w Polsce z 2,14 mln m² w 2012 r. już w pierwszej połowie 2022 dobijają do 25 mln m².

Jednak spowodowany pandemią boom na e-handel zmienił sposoby dystrybucji i obsługi towarów. Dla efektywniejszego kompletowania i pakowania ładunków magazyny zostały rozplanowane na nowo.

10 lat temu większość operacji logistycznych, takich jak wysyłka towarów do sklepów, hurtowni lub innych punktów dystrybucji dotyczyła rynku B2B. Wraz z rozwojem zakupów w internecie nastąpiły zmiany w tradycyjnym handlu oraz sposobie organizacji łańcucha dostaw. Operatorzy logistyczni musieli się przygotować do obsługi nie tylko małych zamówień, ale i dużych wolumenów przesyłek B2C. Wprowadzono więc zmiany w organizacji magazynów, zatrudnieniu i zarządzaniu pracownikami, a także w procesach, technologiach oraz systemach. W efekcie niektóre magazyny przekształciły się w mega-centra dystrybucyjne obsługujące tysiące przesyłek dziennie.

– Nowe technologie dynamicznie zmieniły funkcjonowanie magazynów. Innowacje dotyczą przede wszystkim robotyzacji i automatyzacji procesów. Wdrożone systemy pick by voice (sterowane za pomocą komunikatów werbalnych), pick by light (z użyciem świateł i diod LED) i pick by vision (dzięki rozszerzonej rzeczywistości) zwiększyły efektywność kompletacji towarów. Za sprawą fal radiowych RFID, wykorzystywanych do identyfikacji stanów magazynowych, skrócił się czas operacji, a większość pomyłek została wyeliminowana. E-handel zrewolucjonizował również sposób dostawy przesyłek dzięki dronom, a systemy informatyczne operatorów logistycznych i klientów zostały zintegrowane – mówi Robert Szymańczak, kierownik magazynu AsstrA w Błoniu.

Robert Szymańczak

Nowe technologie to również nowe wyzwania. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów firm logistycznych, jak i samych konsumentów, operatorzy świadczący usługi e-handlu muszą sprawnie reagować na zaistniałe błędy. Zarządzanie stanami magazynowymi to fundamentalne zadanie systemu WMS. Jednak w przypadku e-hanldu dostęp do aktualnych informacji o produkcie i stanie zamówienia musi odbywać się w czasie rzeczywistym z precyzją na poziomie pojedynczych sztuk.

Aby zapewnić sprawne i elastyczne procesy składowania, magazyny powinny być odpowiednio zaprojektowane, z wykorzystaniem wysokiego składu i antresoli zwiększającej ilość SKU (ang. Stock Keeping Unit).

– Magazyny e-handlu wymagają również podjęcia działań na rzecz usprawnienia doręczania zamówień poprzez SMS-ową czy mailową komunikację z klientem lub za pomocą aplikacji. Warto pamiętać również o logistyce zwrotu. Oprócz szczegółowej kontroli zamówień, w strefie przyjęć towaru należy wydzielić oddzielny obszar, w którym będą realizowane procesy związane z ich przetworzeniem. W identyfikacji przyczyn zwrotów pomoże przeprowadzanie regularnych analiz. Dzięki właściwej weryfikacji łatwiej wdrożyć działania zaradcze – podkreśla Robert Szymańczak.

Magazyn AsstrA w Błoniu oprócz głównego zakresu działań jak składowanie, cross-docking i kompletowanie ładunków drobnicowych świadczy również usługi dodatkowe: etykietowanie, pakowanie, co-packing. Powierzchnia magazynu jest przystosowana do obsługi e-handlu.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C