AWARIA WSPÓLNA – widmo czy realne zagrożenie?

C

28-11-2022

Każdego roku duża liczba statków ulega wypadkom na pełnym morzu. O największych tragediach informują media. Najbardziej znane przykłady z niedalekiej przeszłości to: Costa Concordia (2012), Evergiven (2021), X-Press Pearl (2021), Euroferry Olympia (2022), Felicity Ace (2022).

Przyczyny katastrof morskich, jak pokazuje praktyka, są wielorakie: pożar, niezręczne wykonywanie manewrów, wzburzone morze, napływ wody do wnętrza kadłuba itp. W wielu przypadkach, jeżeli kapitan statku tak zarządzi, działania ratownicze prowadzone są w ramach tzw. „awarii wspólnej“.

Obciążenie wszystkich stron uczestniczących w transporcie

Awaria wspólna występuje wówczas, gdy ze względu na wyjątkowe okoliczności, uczestnicy przewozu świadomie godzą się na poniesienie szkód lub kosztów, aby uratować statek i ładunek w wypadku wspólnego niebezpieczeństwa. Bardzo często wiąże się to ze stratami wynikającymi z poświęcenia towarów/pojazdów, a także z kosztami holowania statku.

Powstałe na skutek tego koszty ratownictwa obciążają następnie wszystkie strony uczestniczące w transporcie morskim, proporcjonalnie do uratowanego majątku (pojazdów, towarów itp.), a zatem także i przewoźników, którzy znajdują się na statku. Zazwyczaj armatorzy korzystają z przysługującego im prawa zastawu na uratowanym majątku po zakończeniu akcji ratowniczej, tj. zatrzymują go do czasu, gdy dany uczestnik przewozu pokryje swoją część kosztów awarii wspólnej lub udzieli gwarancji (np. w formie polisy ubezpieczeniowej) na późniejszą ich zapłatę.

Za pośrednictwem Lutz Assekuranz

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez firmę Lutz Assekuranz – czy to w zakresie ubezpieczenia towaru na czas transportu, ubezpieczenia OC w transporcie, czy też ubezpieczenia AC środka transportu – obejmuje właśnie takie gwarancje lub składki na pokrycie kosztów awarii wspólnej w ramach odpowiednich warunków ubezpieczenia.

Dzięki temu przewoźnicy ubezpieczeni za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz, przy prawidłowym zastosowaniu warunków polisy, po przybyciu do portu szybko odzyskają swój pojazd wraz z ładunkiem i będą mogli od razu kontynuować przewóz do kolejnego miejsca przeznaczenia. Szkody spowodowane opóźnieniami oraz szkody własne przewoźnika (bieżące koszty zablokowanego pojazdu, takie jak ubezpieczenie pojazdu, coroczny przegląd itp.; koszty wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy kierowcy, który nie będzie mógł w tym czasie wykonywać przewozów itp.) zostaną w ten sposób zredukowane do minimum lub będzie można ich całkowicie uniknąć.

Zadowolone będą również firmy/osoby, na rzecz których zawarto za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz ubezpieczenie towaru (cargo), ponieważ w ramach tego ubezpieczenia, ochroną objęte są również koszty w przypadku wystąpienia awarii wspólnej, a dzięki wypłaconemu odszkodowaniu, zgodnie z warunkami ubezpieczenia, przesyłka zostanie w większości przypadków natychmiast wydana i będzie można kontynuować jej przewóz.

Skorzystaj z naszych porad! Specjaliści z firmy Lutz Assekuranz chętnie odpowiedzą Ci na wszelkie pytania dotyczące tego tematu.

www.lutz-assekuranz.eu

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C