Nowe stawki diet

C

15-12-2022

W dniu 25 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Postanowiono w nim o zwiększeniu wysokości diet i kwot limitów za nocleg w niektórych państwach.

Dieta krajowa

Znowelizowana została wysokość diety za czas krajowej podróży służbowej. Kwota diety zwiększy się z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Wzrośnie także ryczałt za nocleg w podróży krajowej, który wynosi 150% diety. Ryczałt zwiększy się z 57 zł do 67,50 zł. Zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Dieta zagraniczna

Znacznie wcześniej, bo już 29 listopada 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe wysokości diet z tytułu przebywania w zagranicznej podróży służbowej oraz limity na nocleg w innych państwach. Zmiany te dotyczą w większości państw europejskich. W związku ze zmianą wysokości limitów zmienią się kwoty zagranicznych ryczałtów noclegowych. Ryczałt noclegowy wynosi 25% limitu.

Nowe wysokości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg od 29.11.2022 r.

Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
Andora EUR 50 200
Arabia Saudyjska EUR 50 200
Australia AUD 95 270
Austria EUR 57 150
Belgia EUR 55 200
Czarnogóra EUR 40 110
Dania DKK 446 1430
Estonia EUR 45 110
Finlandia EUR 53 180
Francja EUR 55 200
Grecja EUR 50 160
Gruzja EUR 48 160
Hiszpania EUR 50 200
Holandia EUR 50 150
Indie EUR 42 210
Izrael EUR 70 200
Jordania EUR 50 130
Kazachstan EUR 45 155
Kuba EUR 50 140
Liechtenstein CHF 88 220
Litwa EUR 45 150
Luksemburg EUR 55 200
Macedonia Północna EUR 43 138
Meksyk USD 58 154
Mołdawia EUR 45 94
Monako EUR 55 200
Mongolia EUR 45 154
Niemcy EUR 49 170
Norwegia NOK 496 1650
Palestyna EUR 70 200
Portugalia EUR 49 150
Rumunia EUR 42 110
San Marino EUR 53 192
Serbia EUR 40 110
Słowacja EUR 47 132
Słowenia EUR 45 143
Szwajcaria CHF 88 220
Szwecja SEK 510 2000
Turcja USD 53 185
Watykan EUR 53 192
Węgry EUR 44 143
Wielka Brytania GBP 45 220
Włochy EUR 53 192
Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220

 

Autor tekstu: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C