Eurowag: cyfryzacja i zrównoważony rozwój

C

15-04-2021

Dwa ostatnie wydarzenia: pandemia COVID-19 i Brexit, wpłynęły na wiele branż. Martin Vohánka, dyrektor generalny i prezes firmy Eurowag, dostawcy zintegrowanej mobilności w Europie, skomentował główne zmiany i trendy, których można się spodziewać w nadchodzących latach.

Cyfryzacja i zielona mobilność

Pandemia COVID-19 oraz Brexit doprowadziły do zwiększenia złożoności transportu długodystansowego.

-W ciągu pierwszych kilku tygodni stycznia tego roku byliśmy świadkami wyraźnego spadku liczby zleceń realizowanych przez ciężarówki przejeżdżające przez kanał La Manche. Sytuacja wkrótce się ustabilizowała, ale nadal istnieje obciążenie administracyjne, w tym odprawa celna w formie papierowej i procedury zwrotu podatku – mówi dyrektor generalny i prezes Eurowagu, Martin Vohánka.

Pandemia potwierdziła również, że główne trendy w logistyce w najbliższych latach będą koncentrować się na cyfryzacji i zielonej mobilności. Gwałtowny wzrost handlu elektronicznego stworzył presję na szybsze i bardziej efektywne dostawy.

 

Przyszłość w paliwach alternatywnych i elektromobilności

Europa w coraz większym stopniu wycofuje się z paliw kopalnych i zamiast tego poszukuje alternatywnych źródeł energii. Jest to ściśle związane z Europejskim Zielonym Ładem, w którym UE postawiła sobie za cel zostanie pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r. Strategia przewiduje 90-procentową redukcję emisji z transportu, powinno to zostać osiągnięte w dużej mierze poprzez przejście na paliwa alternatywne.

W przypadku transportu długodystansowego, skroplony gaz ziemny (LNG), a w perspektywie długoterminowej wodór, wydaje się być najbardziej obiecującą i realną alternatywą dla oleju napędowego. W logistyce miejskiej z pewnością rozwinie się rynek pojazdów elektrycznych.

– Odsetek pojazdów napędzanych alternatywnymi układami napędowymi w naszych flotach pozostaje niewielki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, ale uważamy, że w ciągu najbliższych 2-3 lat proporcja ta ulegnie zmianie – mówi Vohánka. Eurowag planuje skupić się w pierwszej kolejności na LNG, ze względu na szybko rozwijającą się sieć europejską. Obecnie w Europie jest 387 stacji paliw LNG. Eurowag chce do końca roku zapewnić paliwa CNG i LNG na 430 alternatywnych stacjach paliw. Ponadto, niedawna inwestycja Eurowag w Last Mile Solutions, największą niezależną platformę e-mobilności w Europie, potwierdza duże zaangażowanie firmy w rynek pojazdów elektrycznych.

– Nasi klienci z sektora transportu zmienili swoje podejście do paliw alternatywnych, takich jak LNG, i w ostatnich latach stali się znacznie bardziej otwarci. Wpływają na to działania krajów, jak na przykład zwolnienie pojazdów na gaz ziemny od opłat drogowych w Niemczech. Zielona mobilność jest również od dawna przedmiotem dyskusji w krajach skandynawskich i w Europie Zachodniej. Jesteśmy teraz świadkami pojawienia się tego trendu w pozostałej części Europy – wyjaśnia Martin Vohánka.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C