Zmiany w zgłoszeniach do systemu SENT

C

28-02-2022

Dzięki systemowi Webfleet oferowanemu przez Webfleet Solutions, zintegrowanemu z systemem SENT, można automatycznie przesyłać dane geolokalizacyjne bezpośrednio do SENT i w ten sposób oszczędzać czas i zmniejszać koszty funkcjonowania floty.

22 lutego 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie dotyczących towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowym. Nowe przepisy rozszerzają listę towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu. Od 22 lutego 2022 r. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT objął rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej (nie uwzględniając towarów o tym samym kodzie zawierających alkohol etylowy). Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. System SENT obejmie także odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są: przywożone do Polski, przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE przez Polskę oraz są przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

 

Automatyczne przesyłanie danych do SENT

Jak działa integracja Webfleet z systemem SENT? Po zgłoszeniu do Webfleet Solutions pojazdów przeznaczonych do monitorowania w systemie SENT przewoźnik otrzymuje identyfikatory systemowe przypisane do każdego pojazdu (numer urządzenia/lokalizatora GPS), które wykorzystuje przy rejestracji przewozu materiałów wrażliwych, wypełniając zgłoszenie SENT. System Webfleet rozpoczyna wówczas przekazywanie danych o pozycji geograficznej dla wszystkich zgłoszonych pojazdów. Dane przekazywane są w sposób ciągły, a Urząd Celny wybiera i rejestruje tylko te dane, które obejmują czas zdefiniowany zgłoszeniem SENT klienta (zgłoszenie do SENT zawiera informacje o rozpoczęciu i zakończeniu przewozu).

– Co jest ważne dla przewoźników, nie zmienia się obsługa zgłoszeń SENT oraz działanie samego systemu. Przewoźnicy mogą przesyłać dane geolokalizacyjne bezpośrednio do systemu SENT i spełniać nałożone wymogi za pomocą systemów telematycznych, które są z nim zintegrowane, takimi jak Webfleet. Przypominam jednocześnie, że za pomocą jednego urządzenia telematycznego nasi klienci mogą bezproblemowo obsługiwać nie tylko SENT, ale także e-TOLL – mówi Dariusz Terlecki z firmy Webfleet Solutions.

 

Zwolnienia z obowiązku zgłaszania

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów. Zwolnienie dotyczyć będzie również przewozów odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C