61% gotowych do elektryfikacji

C

31-03-2021

Zdecydowana większość samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych, obecnie wykorzystywanych do celów komercyjnych w Europie, mogłaby zostać zastąpiona modelami elektrycznymi. Ponadto ponad jedna trzecia flot, wykorzystujących auta osobowe i lekkie pojazdy dostawcze, mogłaby operować wyłącznie w oparciu o pojazdy elektryczne.

To jedne z najważniejszych wniosków z nowego raportu Webfleet Solutions, wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań w obszarze telematyki. Badanie opiera się na zanonimizowanych i zagregowanych danych, dotyczących użytkowania ponad 100 000 pojazdów przez ponad 5000 klientów flotowych w całej Europie.

Dzięki wykorzystaniu raportu dotyczącego możliwości elektryfikacji floty, nowej funkcji w rozwiązaniu Webfleet do zarządzania, można określić, które pojazdy z silnikiem spalinowym mogłyby zostać zastąpione elektrycznymi w oparciu o pokonywany codziennie dystans. Na potrzeby tej analizy przyjęto założenie, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez okres 12 miesięcy, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym. Maksymalny dzienny dystans jazdy wynoszący 300 km odzwierciedla średni zasięg najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych obecnie dostępnych na rynku.

Najważniejsze wnioski z badania:

– 61% pojazdów komercyjnych w Europie mogłoby zostać zastąpionych elektryczną alternatywą,

– 82,8% klientów flotowych mogłoby zastąpić co najmniej jeden ze swoich pojazdów modelem elektrycznym,

– 57% flot mogłoby zastąpić co najmniej połowę ze swoich pojazdów pojazdami elektrycznymi,

– 34,4% flot mogłoby zastąpić wszystkie pojazdy w swojej flocie pojazdami elektrycznymi,

– gdyby wszyscy analizowani klienci, zgodnie z szacunkami, przełączyli się na pojazdy elektryczne, ich łączne zużycie paliwa spadłoby o ponad 42%, a zużycie oleju napędowego o ponad 30%. Dzięki redukcji zużycia paliwa ich łączna emisja CO2 zmniejszyłaby się o 31%.

Najlepiej przygotowane do elektryfikacji są floty w Wielkiej Brytanii, Niderlandach i Francji, Polska jest poniżej średniej europejskiej.

We wszystkich państwach objętych badaniem, co najmniej połowa wszystkich komercyjnych samochodów osobowych i dostawczych mogłaby zostać zastąpiona pojazdami elektrycznymi. Według uzyskanych danych Zjednoczone Królestwo i Niderlandy to kraje o najwyższym potencjale elektryfikacji. W obu tych krajach 70% pojazdów z flot mogłoby zostać zelektryfikowanych, za nimi znajdują się Francja (67%) i Niemcy (61%). Znamienne jest to, że kraje te odznaczają się również dużą dostępnością punktów ładowania. Większość z 144 000 punktów ładowania, dostępnych obecnie w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, znajduje się w Niderlandach (26%), Niemczech (19%), Francji (17%) i Zjednoczonym Królestwie (13%). Ponadto wiele europejskich miast uchwaliło surowe ograniczenia, mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Na przykład Londyn dąży do osiągnięcia zerowej emisji wszystkich pojazdów do 2040 roku. Wraz z ograniczeniami w wielu regionach, wprowadzane są zachęty, takie jak znaczące obniżki podatków i dotacje na zakup pojazdów elektrycznych zarówno na użytek prywatny, jak i biznesowy.

W Polsce 49% pojazdów we flotach mogłoby w chwili obecnej zostać zamienionych na pojazdy elektryczne. Choć potencjał elektryfikacji jest niższy niż w innych państwach Unii Europesjkiej, to biorąc pod uwagę aktualną liczbę pojazdów z napędem elektrycznym na poziomie 20 tys. (dane na koniec lutego 2021 r. wg Licznika Elektromobilności PSPA i PZPM), jego wykorzystanie zdecydowanie wpłynęłoby na obraz transportu w naszym kraju. Zwłaszcza, że za sprawą wejścia w życie w marcu br. unijnej dyrektywy, przewidywany jest znaczący wzrost nowych stacji ładowania aut elektrycznych. Według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, tylko w 2021 r. przybędzie ponad 2,2 tys. nowych punktów, a w 2022 r. ich liczba wzrośnie do ponad 11,2 tys.

 

O badaniu

Firma Webfleet Solutions przeanalizowała zagregowane i zanonimizowane dane dotyczące przejazdów z 12 miesięcy dla ponad 5000 flot w całej Europie, które wykorzystują platformę do zarządzania flotą WEBFLEET. W analizie uwzględniono dane z około 100 000 pojazdów. Próbka obejmuje tylko floty, które wykorzystują samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze. Sektory gospodarki uwzględnione w badaniu to instalacje techniczne i naprawy, przewóz pasażerów, żywność i napoje oraz usługi profesjonalne. Usługi profesjonalne to termin zbiorczy dla działalności takich jak serwis i konserwacja, naprawy i usługi w terenie.

Dane zostały przeanalizowane z pojazdów z całej Europy w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Włochy, Niderlandy, Hiszpania i Polska. Wszystkie dane są zanonimizowane i zagregowane, dzięki czemu nie ma możliwości wyciągania wniosków dotyczących poszczególnych klientów. Zalecenia przedstawione w sprawozdaniu są oparte na dziennym pokonywanym dystansie. Założono, że gdyby pojazd pokonywał mniej niż 300 km dziennie przez 98% dni w ubiegłym roku, wówczas mógłby on zostać zastąpiony pojazdem elektrycznym.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C