CEVA Logistics, Enigie i Sanef razem dekarbonizują transport

C

21-03-2023

CEVA Logistics, Enigie i Sanef powołują nowy sojusz - European Clean Transport Network Alliance (ECTN Alliance). Jego celem jest dekarbonizacja drogowego transportu towarów w Europie.

ECTN Alliance planuje budowę i obsługę sieci terminali dla samochodów ciężarowych, z niskoemisyjnymi rozwiązaniami energetycznymi do transportu towarów na autostradach w Europie. System zostanie dostosowany do ograniczonego zasięgu ciężarówek elektrycznych i wymagań dotyczących ich ładowania.

W przyszłości sieć terminali ma być dostępna dla wszystkich przewoźników, zapewniając im dostęp do biogazu, wodoru i energii elektrycznej, służących do ładowania i tankowania ciężarówek. Zlokalizowana strategicznie na autostradach sieć obejmować będzie też rozwiązanie informatyczne, umożliwiające firmom transportowym planowanie tras i harmonogramów załadunków w najszybszy i najbardziej efektywny sposób.

Celem projektu jest również poprawa warunków pracy kierowców długodystansowych samochodów ciężarowych. Będą mogli przebywać bliżej swoich miejsc zamieszkania, co ułatwi im możliwość wymiany naczepy w każdym terminalu przed powrotnym kursem. ECTN zwiększy więc atrakcyjność pracy w branży transportu drogowego i pomoże złagodzić skutki kryzysu związanego z brakiem kierowców.

W 2023 r. sojusz przeprowadzi projekt pilotażowy we Francji, na trasie między Lille a Avignon, aby pokazać wykonalność koncepcji przed wdrożeniem na skalę europejską.

Zaplanowany na dwa lata projekt pilotażowy (proof of concept), który rozpocznie się w 2023 r., ma pokazać w jaki sposób model ECTN wpłynie na długodystansowe przewozy drogowe. Flota 20 niskoemisyjnych ciągników siodłowych (napędzanych biogazem, energią elektryczną lub zielonym wodorem) będzie codziennie transportować 20 naczep pomiędzy północną a południowo-wschodnią częścią Francji, przeładowując i zmieniając je w pięciu miejscach testowych zlokalizowanych w oddziałach CEVA Logistics.

Lokalni przewoźnicy będą realizować transporty przed i po przewozie do i z miejsc testowych. Oczekuje się, że projekt pilotażowy pozwoli na stworzenie bogatej bazy danych umożliwiającej zrozumienie niskoemisyjnego wykorzystania pojazdów ciężarowych w przewozach długodystansowych oraz możliwości dekarbonizacji drogowego transportu towarowego.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C