Czego dotyczą umowy bilateralne w transporcie międzynarodowym?

C

08-04-2022

Przez umowę bilateralną należy rozumieć nic innego, jak specjalistyczną umowę, która charakteryzuje się w głównej mierze tym, że jest zawierana pomiędzy dwoma państwami. Oczywiście umowa pomiędzy takimi państwami powinna być w głównej mierze regulowana przede wszystkim przepisami o charakterze międzynarodowym odnoszącymi się do przewozów drogowych.

Takie zezwolenia o charakterze bilateralnym mają szczególne znaczenie, jeżeli chodzi przede wszystkim o wszystkich członków wspólnoty Unii Europejskiej. Umowy takie powinny zostać zawarte przez państwa. Umowy międzyrządowe o takich charakterze określają w głównej mierze nic innego, jak zasady wykonywania transportów międzynarodowych. Na mocy takich umów powoływane są do życia komisje mieszane do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Czy umowy bilateralne podlegają ratyfikacji?

Otóż, jeżeli chodzi o umowy bilateralne i o aspekt odnoszący się do ratyfikacji tych umów to należy powiedzieć, że aby do tego doszło to ratyfikacja danej umowy powinna zostać uchwalona przez sejm większością głosów. Aczkolwiek w większości przypadków nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o sejm to musi być to większość 2/3 głosów połowy ustawowej liczby posłów. Z kolei, jeżeli chodzi o senat to musi być to większość 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Takie zezwolenia o charakterze bilateralnym mają szczególne znaczenie, jeżeli chodzi przede wszystkim o wszystkich członków wspólnoty Unii Europejskiej. Umowy takie powinny zostać zawarte przez państwa. Umowy międzyrządowe o takich charakterze określają w głównej mierze nic innego, jak zasady wykonywania transportów międzynarodowych.

Kto ma możliwość wypowiedzenia umowy bilateralnej?

Umowę bilateralną ma możliwość wypowiedzenia zarówno jedna, jak i druga ze stron takie umowy. Może się to jednak stać w uzasadnionych okolicznościach i działanie takie powinno zostać w odpowiedni sposób uargumentowane przepisami o charakterze międzynarodowym. W związku z tym, jeżeli decyzja o wypowiedzeniu takiej umowy okaże się bez zasadna to dokument taki nie będzie mógł zostać wypowiedziany. Przez umowę bilateralną należy rozumieć nic innego, jak specjalistyczną umowę, która charakteryzuje się w głównej mierze tym, że jest zawierana pomiędzy dwoma państwami. Oczywiście umowa pomiędzy takimi państwami powinna być w głównej mierze regulowana przede wszystkim przepisami o charakterze międzynarodowym odnoszącymi się do przewozów drogowych.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach umowy bilateralne są czymś normalnym. Umowy takie zawierane są często pomiędzy państwami, które chcą nawiązywać ze sobą relacje handlowe. Rozwiązanie to przynosi wiele wymiernych korzyści. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony takiej umowy. Umowę bilateralną ma możliwość wypowiedzenia zarówno jedna, jak i druga ze stron takie umowy. Może się to jednak stać w uzasadnionych okolicznościach i działanie takie powinno zostać w odpowiedni sposób uargumentowane przepisami o charakterze międzynarodowym. W związku z tym, jeżeli decyzja o wypowiedzeniu takiej umowy okaże się bez zasadna to dokument taki nie będzie mógł zostać wypowiedziany. Przez umowę bilateralną należy rozumieć nic innego, jak specjalistyczną umowę, która charakteryzuje się w głównej mierze tym, że jest zawierana pomiędzy dwoma państwami. Oczywiście umowa pomiędzy takimi państwami powinna być w głównej mierze regulowana przede wszystkim przepisami o charakterze międzynarodowym odnoszącymi się do przewozów drogowych.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://pks-sa.com/oferta/transport-miedzynarodowy.html

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C